Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir

Tarihimizde önemli yere sahip Türkiye  Cumhuriyeti Devleti’nin temelinin atılması manasına gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının dayandığı temel felsefe “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi olmuştur. Bu temel ilke, Osmanlı Devleti’nin muhteşem mazisi üzerine inşa edilen yeni Türk devletin meşruiyetini ve gücünü milletten aldığının ilanıdır.

Bir topluluğu millet yapan temel unsur dayandığı değerlerdir. Değerlerin beslendiği kaynakların en başında “din ve töre” gelir. Türk milletinin kayda alınmış binlerce yıllık tarihinde milli birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesi için “devletin yaşatılması” en büyük “töre” olarak kabul görmüştür. Devletin zaafiyete uğradığı bir yerde, milli kültürün, birliğin ve beraberliğin yok olacağına inanılmıştır. Tarih sahnesinde bu zaafiyetle zaman zaman karşılaşan Türk milleti, kararlı bir irade ile her defasında yeni devletini kurarak bağımsız ve özgür bir şekilde at koşturarak dünyadaki hakimiyet mücadelesine devam etmesini bilmiştir.

Türk milleti, İslamla müşerref olduktan sonra “mülkü millet, dinü devlet” ideali ile “kızıl elma” hedefine doğru emin adımlarla yürüyerek dünya da ancak iki elin parmak sayısını geçmeyecek kadar millete nasip olan medeniyet inşa etme başarısını göstermiştir. İşte “hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi, yüzyıllarca adalet, güven ve hoşgörü esasına göre işleyen Türk-İslam medeniyet anlayışının zamanla zayıflaması neticesinde, tek dişi kalmış medeniyet denen Batılı zihniyetinin hücumuna uğraması üzerine, yeniden ihya ve inşası için harekete geçme anlamına gelmektedir.

Bugün zor ve çetin bir süreçten geçen Türkiye’nin, tüm engelleri aşarak tarih sahnesinde kutlu yürüyüşüne emin adımlarla devam edebilmesi, Türk Milletinin değerlerine dayanan bir yönetim felsefesi ile politika üreterek bölgesinde ve dünyada söz ve eylem bütünlüğü içinde hareket etmesine bağlıdır. Umudumuz ve beklentimiz bu kararlı duruşu Türkiye Cumhuriyetinin, devlet ve milletin el ele vermesi ile göstereceği yönündedir.

Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millette olduğu bir ortamda, devletimizin geleceğinden endişe duymanın vehim olduğunun altını çizmek istiyorum, yeter ki din ve töremizden beslenen değerlerimize sahip çıkalım. Zira milleti ve dolayısı ile devleti ayakta tutan bu anlayıştır.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2160/hakimiyet-kayitsiz-sartsiz-milletindir.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar