Deizm niçin yükseliyor?

Son yıllarda Deizm'in yükseldiğine dair sık sık iddialar gündeme geliyor. Bu maksatla yapılmış bir çok araştırma ve yayınlanmış makale var.

Deizm, Allah'a inanıp bir dine inanmamayı ifade eder. Özellikle Kilisenin dayattığı insan fıtratına aykırı dine bir tepki olarak doğduğu ifade edilir.

Deizm,  daha çok din diye sunulan akıl, izan ve ahlak dışı yaklaşımlardan beslenir. Bu bakımdan dini iddialarla ortaya çıkanların söz ve davranışları tayin edici öneme sahiptir.

Bir ülkede deizmin yükselmesi demek, din diye sunulanların veya din diye ortaya çıkanların davranışlarının onaylanmaması anlamına gelir.

Kilisenin Hıristiyanlığı tahrif etmesi, her türlü düşünceyi şiddetle bastırması deizmin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Kilise, Batı'da uzun süre sadece dinin celladı olmakla kalmamış, insanlığın da celladı olmuştur. Böyle bir din anlayışına insan fıtratının isyan edeceği tabiiydi.

Türkiye'de böyle bir şey var mıdır, yoksa spekülasyon mudur tartışmalarına girmek istemiyorum. Bu kadar anket,araştırma böyle bir şeyin varlığından söz ediyorsa, söylenen şeyin ciddiye alınması gerekir. Yoktur gibi davranmak var olan bir şeyi ortadan kaldırmaz. Üstelik bir şey bu kadar konuşuluyor bu kadar gündem oluyorsa  bir karşılığı var olduğu içindir.

Son zamanlarda   şu ifadeyi  bir çok insandan duymuşsunuzdur: şunlar Müslüman'sa ben değilim. Bu ifade, bir din anlayışına tepkinin ifadesidir. Deizm'de bu tip tepkilerden beslenir. Şayet ortada din diye akıl, vicdan hatta o dinin ölçüleriyle telifi mümkün olmayan uygulamalar varsa bu tip tepkiler sadece bir din algısına tepki olmakla kalmaz, zamanla o dinin kendisine bir tepkiye,inançsızlığa dönüşebilir. Dinin siyasallaşması, kişisel çıkarların aracı haline getirilmesi, tarihi akış ve sosyolojik dönüşüme aykırı bir düzleme getirilmesi geriye tepki olarak döner.

Çok fazla teferruata gerek yok, Ortadoğu'da terör örgütlerinin din diye yaptıkları vahşiliklerin toplum vicdanında ne tür yaralar açtığı ortadadır. Dinden korkutan,kaçıran bu tavırları sorgulamadan Deizm'in niçin yaygınlaştığını anlayamayız. Yalan söylerken harp hiledir diyen,rüşvet alırken davamız için zengin olmalıyız diye kendini savunan, sınavlarda, işe alımlarda kul hakkı yemeyi kadrolaşma olarak  takdim eden, baskı ve otoriterleşmeyi, hatta darbeyi İslam'la telif etmeye, davayı hakim kılmak olarak sunmaya çalışan bir din algısının reaksiyonlara sebep olması gayet doğaldır. Din neyi yasaklamışsa onu yine bizzat din adına yapan bir anlayışın dine  olan güveni sarsacağı muhakkaktır.

Bugün en büyük problem, din adına hareket eden, onun adına konuşan, yaptıklarını dinle ilişkilendiren veya refere edenlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Deizme açılan kapıları dini din olmaktan çıkaranlar açar. Yoktur, yalandır, propagandadır diye tepki göstermek yerine verdiğimiz dindar fotoğrafını gözden geçirmekte fayda var. Birileri din bu değildir, ben böyle bir dine inanmıyorum diyorsa, birileri gönüllere girecek bir din ve dindar fotoğrafı veremedikleri içindir. Sebepler ortadan kaldırılmadan sonuçlar yok edilemez!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2133/deizm-nicin-yukseliyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar