Tarih dönerse talih de döner

Yıllardır yazılarımda ve konferanslarımda ısrarla kullandığım birkaç klasik cümlem vardır:
“Türkiye Cumhuriyeti Cihan Devletine doğru giden, bu aziz milletin tarihi yürüyüşü başlamıştır.
Bu yürüyüşü içten ve dıştan hiçbir güç durduramayacaktır. 
Çünkü Cihan Devletine giden bu yürüyüşümüz tarihin ve coğrafyanın bir kaderidir.”

Ve bu cümlelerden sonra, bu kanıya nasıl vardığımı da şu cümlelerle açıklamaya çalışırım:

“İslam ümmetinin doğal lideri konumunda olan bu millet yüz yıl önce ümmetin sancağını yere düşürmüştür.
Düşen bu sancağı yerden kaldıracak olan yine bu millettir.
Bunu nereden mi biliyorum?
Eğer Rabbim yere düşen sancağı kaldırmak için bir başka milleti dileseydi, ol der, olurdu.
Ve İslam ümmeti içinde bir başka millet yere düşen sancağı kaldırırdı.”

Demek oluyor ki, yüz yıl önce bu milletin elinden yere düşen sancak, yine bu milletin eliyle yerden kaldırılacak.
Bu inancımın gerekçeleri de açıktı:
“Allah Resul’ünün ahireti şereflendirdiği andır.
Hz Ebubekir, defin işleriyle uğraşmaktadır.
Hz Ömer gelir ve Medinelilerin halife seçmek üzere olduklarını haber verir.
Böyle bir seçim, daha yeni filizlenmekte olan İslam Devleti’nin, büyük bir fitne ile sarsılmasına sebep olabilir.
Hz Ebubekir, defin işlerini derhal bırakır.
Hz Ömer’i ve orada bulunan Hz Ebu Ubeyde bin Cerrah’ı yanına alarak, halife seçmek için toplanan Medineli Müslümanların yanına gider.
Kendilerine ne yaptıklarını sorar.
Onlar da, halife seçtiklerini söylerler.
Hz Ebubekir, böyle bir şey olmaz deyince…
Medineli Müslümanlar:
Bir halife de siz seçin, derler.
İşte bu çok kritik anda…
Hz Ebubekir şu tarihi sözünü söyler:
Kureyşliler kendilerinden başkasının imametini/ liderliğini/ halifeliğini kabul etmezler.”

Hz Ebubekir, Hz Ömer ve Hz Ebu Ubeyde bin Cerrah’ın ellerinden tutarak, sözlerini şöyle sürdürür:
“Bu nedenle size şu iki zattan birine biat etmenizi tavsiye ediyorum.”
Hz Ebubekir sözlerini bitirir bitirmez, Hz Ömer, elini tutarak Hz Ebubekir’e halife olarak biat eder.
Ve biraz önce kendilerinden bir halife seçmek üzere olan Medineli Müslümanlar da Hz Ebubekir’e biat ederler.
Böylece büyük bir fitne alevlenmeden söndürülmüş olur.

Bu tarihi hadise ile bu milletin Cihan Devletine yürüyüşünün ne ilgisi var mı diyorsunuz?
Şöyle ilgisi var…
Hz Ebubekir Medinelilere ne diyordu:
“Kureyşliler kendilerinden başkasının imametini kabul etmezler.”
Hz Ebubekir bu sözleriyle kavmiyetçilik mi ya da amiyane tabirle, mikro milliyetçilik mi yapıyordu?
Asla!
O Güzel İnsan (ra), bir realiteyi, Arap toplumunun bir ön kabulünü, Kureyş’in Arap kabileleri arasındaki yerini/ ağırlığını haber veriyordu.
Medineli Müslümanlar, Kureyş’in Arap toplumu içindeki ağırlığını bildikleri için olmalı ki, Hz Ebubekir’in sözlerine hiç itiraz etmediler ve Hz Ömer’in, Hz Ebubekir’e biat etmesi üzerine, onlar da biat ettiler.
Böylece halife Kureyş’ten seçilmiş oldu…
Bu tarihi olayı esas alarak ben de diyorum ki:
Rabbim, bu aziz milletin İslam ümmetine yaptığı bin yılı aşkın hizmetin karşılığı olarak, yere düşen İslam Sancağını bir başka İslam milletine kaldırtmaz.

Ve konferanslarımda, bundan sonra diyorum ki:
“Allah cc kudret eliyle bu milletin ensesine vura vura, bu sancağı yerden bu millete kaldırtacak!”
Evet, bu milletin tarihi de talihi de döndü!
Yakın zamanda yaşadığımız:
Gezi Olayları…
17-25 Aralık Yargı darbesi…
MİT Tırlarının Durdurulması…
MİT Müsteşarını Tutuklama Teşebbüsü…
Güneydoğu’da yaşanan Hendek Savaşları…
Ve nihayet 15-16 Temmuz İşgal Kalkışması…
Bütün bunlar ve daha niceleriyle Rabbim bu aziz milleti, sınaya sınaya Cihan Devleti Yürüyüşüne hazırladı…
Şimdi bu sınamanın hasılatını topluyoruz!

Ve şimdi…
O Güzel Nebi’nin (sav), Hayber’in Fethi sırasında, amcası oğlu Cafer bin Tayyar’ın Habeşistan’dan dönmesi üzerine söylediği sözün benzerini söylemek istiyorum…
Şöyle demişti O Güzel Nebi (sav):
“Ya Rab! Hayber’in Fethine mi sevineyim, Cafer’in Habeşistan’dan dönüşüne mi?”
Ben de, sözümü O Güzel Nebi’nin sözüne benzeterek diyorum ki:
Çanakkale Zaferinin Yıl Dönümüne mi sevineyim, Afrin’in Domuz Tasmalı PYD/ PKK pisliklerinden kurtarılmasına mı?
Evet…
Tarihimiz de…
Talihimiz de döndü…
Elhamdülillah…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2078/tarih-donerse-talih-de-doner.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar