“Sanata öncelik vereceğiz” diyen Cumhurbaşkanımız, sanatçı sözleşmesine (TİP) mutlaka el atmalı!..

GÜNÜN SÖZÜ: KADIN KADINDIR, ÇOCUK ÇOCUKTUR.NOKTA

Cumhurbaşkanımızın daha önce söylediği, bizimde yazdığımız gibi; “sanat/kültürde başarılı olamadık. Ama, artık önceliğimiz olacak” demişti. Yeni kabul edilen  7100 Sy. yasada Üniversiteler Konservatuarları’nda çalışan Sanatçı Öğretim Elemanları/Sanatçı Öğr. Üyeleri  ile ilgili bir düzeltme, pozitif ayrımcılık yapılmadı. Yıllardır beklenen, yazdığımız konunun düzeltilmesi ile; sanatçıların özlük haklarında -1984’te çıkmıştı-  ilk defa bir hak/düzeltme yapılmış olacak, ama göreceksiniz değecektir…

Biz, görüştüğümüz vekillerle, hiç değilse TİP Sözleşmesi’nin bazı maddelerinin değiştirilmesi için kanun teklifi sunmuştuk. Ancak, bizi  MV aracılığıyla arayan TBMM Kanunlar Dairesi Yetkilileri; “bu konunun yasa ile” çıkamayacağını, çünkü “TİP Sözleşmesi’nin Başbakanlık Genelgesi” olduğunu ve Başbakanlıkça yapılacak  ‘yönetmelik değişikliği’ ile hayata geçebileceğini” söylediler.

Yani; iş bu kadar kolay…İşte fırsat!..

4 yıldır, bu konuda -sendikalar dahil- yazmadığımız yer kalmadı, çünkü TRT aynı sanatçılara beş  yıl önce uygulama yaparak işi çözdü. Zaten ödenen paranın (ikramiye-teşvik) uzatılmasına, sanatçıların mağdur edilmesine ne gerek var? Bakın Devlet Konservatuarları Sanatçıları Aralık 2017 teşviklerini hala alamadılar. Bu gidişle yine Nisan-Mayısı bulacak. Bu, devletimize yakışıyor mu?

Bazı yazıların/konuların, makamda bulunan yetkililerce; “Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza iletilmediği” şeklinde yoğun bir görüş var. Görülmeden, içinde geçen bir kelimeye göre kuruluşlara pas ediliyor, sonuç elbette kocaman SIFIR oluyor.

Bizde, bu kadar olağan bir işin sonuca ermemesinden şüphelenmiştik, ama son Y.Doç. tasarısı (7100) ile bu görüşe katılmak durumunda kaldık.

Sn. Cumhurbaşkanımız; bu konu TİP Sözleşmesi ile çalışan, 3.000’e yakın Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçılarını ve Konservatuarlar  Öğretim Elemanı’nı ilgilendiriyor.

Çocuklarınızın ve torunlarınızın müzik alanında ders aldıklarını duyuyoruz, ne güzel…

İşte taslak çözüm metnimiz;

İKİNCİ BÖLÜM/SÖZLEŞMELERİN YAPILMASI VE SÖZLEŞME ESASLARI

Madde 4.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Koroları/Toplulukları/Orkestraları, Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları v.b. ile   Üniversiteler Devlet Konservatuarları/TMDK/DTMK’da, 2914 Say.Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 15. Mad. uyarınca,  TİP Sözleşmesi ile çalışan Devlet Sanatçıları ve Sanatçı Öğretim Elemanlarına/Üyelerine, 2018  Nisan Mali yılı ile birlikte, yıl içinde verilen 6 ikramiye (teşvikle birlikte) maaşlara katılacak, emeklilik ikramiyesine ve ücretlerine/maaşlarına yansıtılacaktır.

Madde5.

TİP Sözleşmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve  Konservatuarlarda  çalışan Devlet  Sanatçılarının/Sanatçı Öğretim Elemanlarının  gösterge  rakamı Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları seviyesine (6400), (TRT sanatçıları gibi) yükseltilmiştir.

GENEL GEREKÇE

Devlet Sanatçıları ve Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarları/DTMK/TMDK’larda, bu hükme istinaden, 27.2.1984 tarih ve 84/7784 sayılı “Yüksek Öğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli olarak Çalıştırılmasına Dair Karar” da sözleşme esasları, ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar düzenlenmiştir. Söz konusu Kararın 14 üncü maddesinde sözleşmeli personele sözleşme ücreti, ikramiye, tedavi, yakacak, evlenme, doğun, ölüm yardımları ile özel kanun yönetmelikle sağlanan giyecek yardımı ve 10 uncu ve 13 üncü maddelerde geçen çalışma karşılıkları dışında herhangi bir ödemede bulunmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 2600’e yakın Devlet Sanatçısı ve Devlet Konservatuarları DTMK/TMDK’larda 400’e yakın Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanı/Üyesi çalışmaktadır.  Ancak, teşvik ikramiyesinde imzadaki mevcut  kırtasiye (8 imza) yüzünden süre uzamakta ve Konservatuar sanatçıları her yıl,beş ay sonra teşviklerini alabilmekte ve mağdur olmaktadır. (Konservatuar,Rektör, YÖK, MEB Yükseköğretim Genel Müdürü, MEB Müsteşarı,  Milli Eğitim Bakanı, Başbakanlık, MEB ve konservatuarlara fax la ödeme emri, 8 makam  imzası vardır) Ayrıca, teşvik  ikramiyeleri, bazı yöneticiler tarafından, sanatçılar üzerinde demoklesin kılıcı gibi kullanılmakta, teşvik ikramiyeleri bir çok hallerde ödenmemekte, şahsi duygularla verilmemekte ve mahkemelere gidilmektedir. Bu da sanat kurumları için olumsuz çağrışımlara yol açmaktadır.

“Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar'da değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak, ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile sanatçılara her yıl iki aylık tutarında ücretin teşvik ikramiyesi olarak verildiği, ….. 1993 takvim yılından itibaren her yıl düzenli olarak Haziran ve Aralık aylarında ödenmek üzere iki aylık ücret tutarında ikramiye verilmeye başlandığı, teşvik ikramiyesi adı altında 1993 yılından başlayarak yılda iki defa yapılan bu ödemelerin amacının, başarılı çalışan sanatçılara ücret artışı sağlamak üzere yapılan bir ücret ödemesi niteliğinde olduğu ve Yasanın öngördüğü anlamda, sanatçılara, çalışmalarıyla ilim ve sanata veya insanlığa yararlı eserler vücuda getirmelerini teşvik amacıyla verilen bir ikramiye olmadığının anlaşıldığı, ……..  disiplin cezası bulunanların teşvik ikramiyesi almadığı, bunun haricinde kalan sözleşmeli personelin tamamının teşvik ikramiyesinden yararlandığı, ikramiyenin ödenmesine esas kıstasların, bu ikramiyeyi alacak olan sanatçının emsaline göre başarılı olduğunu veya sanatın gelişmesine ve tanıtılmasına katkıda bulunmaktadır. “http://www.kararara.com/danistay/dnsty17/dnstyk16314.html”

Gösterge rakamlarının yükseltilmesi ile  emeklilik ikramiyeleri ve emeklilik maaşları da yükselecek ve sanatçıların emekliliklerinde de biraz daha rahat yaşamaları sağlanmış olacaktır. İkramiyelerin her aya bölünerek, maaşlara eklenmesi ile, TRT Kurumu’nda ve diğer kurumlarda görev yapan sanatçılarla da uygulama birliği sağlanmış olacaktır.

Anayasa’nın başlangıç bölümünde; “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme     hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu belirtilmiş,

64.maddesinde; “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.” denilmiştir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/2052/sanata-oncelik-verecegiz-diyen-cumhurbaskanimiz-sanatci-sozlesmesine-tip-mutlaka-el-atmali.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar