Ziya Gökalp’in kâfirleri ve piçleri
Yavuz Bülent Bakiler

Ziya Gökalp’in kâfirleri ve piçleri

Cumhuriyet Devriminin en önde gelen Türkçülerinin başında Ziya Gökalp bulunuyor. Ziya Gökalp Türk Milliyetçiliğini: “Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Garp Medeniyetindenim!” diye ifade etmişti.

Türkiye'mizde Türk ve İslam, kelimelerini duyan bazı kimseler kaba etlerine kızgın demir yapıştırılmış gibi ayağa fırlıyorlar.

Ziya Gökalp’e de bu tespiti yüzünden çok hücumlar oldu. Evvela Diyarbakır'da doğduğu için ona Kürt dediler. Müslümanlığına rağmen onu kâfirlikle suçladılar. Onu kâfirlikle karalayanlarla ben de çok tartıştığım. Gördüm ki Ziya Gökalp’i kâfirlikle suçlayanlar, onu katiyen okumamışladır.  Ziya Gökalp: “Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak” diyor. Ama birtakım kâfir yapılı adamlar, onu dinsizlikle suçluyorlar.

 İslamiyet’i bir parçacık bilenlere lütfen sorunuz: Bir insan, “Elhamdülillah ben Müslümanım!” dediği halde onu dinsizlikle, kâfirlikle suçlayanlar; İslam inancına göre kâfir olurlar. Ziya Gökalp’in çocuklar için yazdığı şiirler var. Diyor ki:

            “Her sabah erken / Uyanırım ben,

             Derim gönülden / Elhamdülillah!

             Bülbül öter sazda / Güller niyazda

             Derim namazda / Elhamdülillah!

 Yine bir başka şiirinde Ziya Gökalp Allah'a şöyle yalvarıyor:

             Yüce Tanrı, bize pak bir yürek ver

              Temiz aşkla sevmek için vatanı

              Hudut emin değil, bir Tunçbilek ver

              O ezmeden biz ezelim düşmanı

             Hilal haça yenilmesin: Âmin,

             Türklük bitti denilmesin:  Âmin!

             Yüce Tanrı! Bize doğru İrfan ver

             Medeniyet eksik, tamam edelim.

             Bir nurlu din, bir ateşli İmam ver.

             Yoldan çıkan halkı İslâm edelim

             Yoldaşımız İz ’an olsun Âmin.

             Rehberimiz Kur'an olsun Âmin.

Örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Merak edenler, onun eserlerini okumalıdırlar. Ama bilmelidirler ki Ziya Gökalp’e “Müslüman değildir” diyenler, resmen kâfirdirler. Dün olduğu gibi bugün de Ziya Gökalp’in kâfirleri pek çoktur. Ziya Gökalp’e Diyarbakırlı olduğu için Kürt diyen Ahmaklar da çoktur! Biz Aşağı yukarı 1 yıldan beri Anadolu'da yaşamamıza rağmen o ahmak adamlara anlatamadık ki: Biz Anadolu'ya Batı’dan, Kuzey’den, Güney'den girmedik. Doğu’dan girdik ve ilk defa Doğu Anadolu'da yerleşmeye başladık. Karakoyunlular, Akkoyunlar gibi devletleri Doğu Anadolu'da kurduk. Doğu Anadolu'da doğanları, yaşayanları Kürt sanmak, onları Kürtçülükle suçlamak, dünyanın en büyük ahmaklıklarındandır. Ve Kürtçülüğe hizmettir.

Cumhuriyet devrinden önce, gafil ve hain Damat Ferit hükümetinde Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı olarak çalışan ahmak Ali Kemal gibi kimseler de Ziya Gökalp’e Kürt diyerek saldırdılar. Ziya Gökalp'in Bugün de aynı safsatalar ile saldıran ahmaklar var. Ziya Gökalp dünün ve bugünün Ali Kemallerine şöyle cevap veriyor:

Ben Türküm! Diyorsun, sen Türk değilsin!
Ve İslâm`ım! Diyorsun, değilsin İslâm!
Ben, ne ırkım için senden vesika,
Ne de dinim için istedim ilâm!


Türklüğe çalıştım sırf zevkim için,
Ummadım bu işten asla mükâfat!
Bu yüzden bin türlü felâket çektim,
Hiçbir an esefle demedim: Heyhat!


Hattâ ben olsaydım: Kürt, Arap, Çerkez;
İlk gayem olurdu Türk milliyeti;
Çünkü Türk kuvvetli olursa, mutlak,
Kurtarır her İslam olan milleti!


Türk olsam olmasam, ben Türk dostuyum,
Türk olsan olmasan, sen Türk düşmanı!
Çünkü benim gayem Türkü yaşatmak,
Seninki öldürmek her yaşatanı!


Türklük hem mefkûrem, hem de kanımdır:
Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!
Türklük hâdimine "Türk değil!" diyen,
Soyca Türk olsa da "piçtir! Türk değil!

Ali Kemal, Milli Mücadelenin de aleyhinde yazıyordu. Ona Artin Kemal diyenler de vardı. Bir onu, Kuvay-ı Milliyeciler İstanbul’dan kaçırdılar. İzmit’e geldiklerinde, halk Ali Kemal’i veya Artin Kemal’i tanıdı. Onu İzmit meydanında linç ettiler.

Artin Kemaller bitmiş, tükenmiş değiller. Türklüğü, Türkçeyi inkar eden, Türklüğün aleyhinde salyalı ağızlarla konuşan yeni Artin Kemaller de var!

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
ibrahim     2018-02-21 Günümüzde de nice 'ben müslümanım' diyen fakat küfür kelamları konuşan, yazan insancıklar var. Farkında olmadan dinden çıkıyor da gafilcesine aynı hayatına devam ediyor hoca. Demek ki insanın söyledikleriyle beraber yaptıkları da ehemmiyetlidir ki; ne olduğu hakikatiyle ayan olsun.
Ali     0000-00-00 Ezanın Türkçe okutulması Ziya Gökalp'in fikriydi. Fakat yaşamında bunu göremedi daha sonra gerçekleşti. İslâm'ı böyle anlamış, Türklük uğruna İslâm'dan taviz verebilecek bir müslüman Ziya Gökalp. Bize şiirlerini örnek verip gayet müspet bir müslüman modeli çiziyorsunuz. Bol şiirli günler dilerim...