Afrin ve Civarı, İstanbul'dan Daha Fazla Türk Yurdudur

Afrin ve civarındaki köylerin tamamen Türk yerleşim merkezleri olduğunu yazınca, çok şaşıranlar oldu. Yıllardan beri, sınırın öbür tarafına gözünü kapatan bir siyaset takip edilince böyle oluyor işte. Bugün Suriye ve Irak toprağı olarak görülen toprakların, İstanbul’dan daha eski bir Türk vatanı olduğu unutturulmuştur. 10. Yüzyıldan itibaren Türk yurdu olmaya başlayan bu coğrafya Lozan ile devletimizin sınırları dışında bırakılınca, yer adları ve insan hikayeleri de sınır ötesine terk edildi.

Haklı olarak bugün Millî Mücadele dönemi Urfa, Antep ve Sakarya-İzmir hikâyeleri okullarda çok anlatıldı ve kitaplarda da yazıldı… Dikkatinizi celbederim; sadece Lozan sınırları içinde kalan insanların hikâyelerini biliyoruz… Afrin’in, Cerablus’un, İdlib’in Aynülarab’ın, Azez’in, Re’sülayn’ın ve daha doğusunun, Kerkük, Musul, Süleymaniye, Erbil; yani Irak’taki Misak-ı Millî topraklarının hikâyelerini bilmiyoruz. Oralarda da ne kahramanlıklar ve ne trajediler yaşandı Millî Mücadele döneminde!...

UNUTTURULAN CAĞRAFYA, İNSANLAR VE HİKÂYELER

Türkiye’deki Lozancı ideoloji, dayatılan topraklar dışındaki insanlarımızın trajedilerini ve kahramanlıklarını kasden unutturdu ve şu andaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kahir ekseriyeti bu topraklarda günümüzde yaşayanları da bilmiyor, vaktiyle yaşananları da….

Tayyip bey 10 Kasım 2017’de, Fırat kalkanı vesilesiyle yaptığı konuşmasında, tam olarak şunu söyledi: “Biz Kurtuluş Savaşımıza başlarken ilan ettiğimiz Misak-ı Millimize de sahip çıkamadık. Suriye ve Irak’taki gelişmelerde zaman zaman dillendiriyorum. Biz Misak-ı Millimize yeniden sahip çıkmak zorundayız diyorum. Eğer o hudutlar içinden ülkemize saldırılar oluyorsa buradan buyurun devam edin deme lüksümüz yoktur. Gereğini, gerektiği şekilde yapma zorunluluğumuz var. Fırat Kalkanı Harekatı budur, İdlib’de yapılmakta olan budur. Açıklıyorum, Afrin’de yapılmakta olan da budur. Orada olanlar bizim akrabamız, onların değil. Öyle ise akrabalarımızın hukukuna da sahip çıkmak zorundayız.”

Kuzey Suriye konusu sayın cumhurbaşkanımızın zihninde açık ve berrak ama kamuoyunun, özellikle basın mensuplarının konuyla ilgili zerrece bilgi birikimi yok. Buna bazı gafil siyasetçileri de dahil etmek mümkün. Hainleri mevzu bile etmeyiz.

AFRİN VE MİLLÎ MÜCADELE

Misak-ı Millî ile ilgili son aktüel çalışmayı yapan Enes Demir, “Yeni Belgeler Işığında Vazgeçilmeyen Topraklar, Misak-ı Millî (Post Yayınları, İstanbul 2017) kitabına sığdıramadığı çığlığını, basına verdiği demeçlerle yükseltmeye çalışıyor ama nafile!... 1923’ten beri Lozancı ideolojinin ördüğü duvarı aşamıyor sesi.

Ne diyor Enes Demir kitabında Afrin için: Mondros Mütarekesi esnasında Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanı olarak Afrin’dedir. Ordu merkezi geçen hafta PKK/PYD’den temizlenen Raco’dur; bu orduya bağlı 3. Kolordu da Afrin’de üslenmiştir.

Afrin ve civarını işgal etmeye gelenler de Fransızlardır. Şimdi bize “İşgal edemezsiniz.” diye havlayan Fransızlar!...

Millî Mücadele döneminde de Afrin ve civarı, Kuva-yı Milliye ile beraber hareket etmiş; zaman zaman lojistik destek için Komutan Polat bey, Adana Kuva-yı Milliyesine müracaat etmiş ve gerekli yardımları da alarak Millî Mücadeleyi, Antep ve Urfa paralelinde yürütmüş ve Fransızların iç taraflara girmesine engel olmuşlardır.

Yöredeki Türk ve Kürt aşiret beyleri (Hacı Hannan, Şeyh İsmailoğlu, Ahmet Ruto, Şeyh Abdi, de Afrin güçleriyle beraber hareket etmiş ve 2.000 kişilik bir güçle, o coğrafyayı 20 Ekim 1921 tarihine kadar, Fransız ve İngilizlere karşı bir Türk yurdu olarak müdafaa etmiştir.

Uzun uzun yazmayayım. Afrin konusunu, Enes Demir, kitabında (200-207. Sayfalar) belgeleriyle anlatmış. Sadece Afrin değil, diğer şehirler ve Millî Mücadele’ye katkıları kitabın ilgili bölümlerinde belgeleriyle anlatılmış.

Esas belgeleri ve bilgileri ortaya çıkarıp yörenin arka planını ortaya çıkaran Enes Demir, birkaç demeçle gündeme katkıda bulunuyor; onu haricinde bu bilgilerin zerresinden haberdar olmayanlar, Kuzey Suriye ve Irak konusunda ahkam kesiyorlar.

Afrin ve diğer Türk şehirlerinin hikayelerini unutturanlar utansın!...

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1961/afrin-ve-civari-istanbuldan-daha-fazla-turk-yurdudur.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar