TÜRK GELENEĞİNDE KUKLA VE KUKLA OYUNLARI

Uzun yıllardır insanların kendisine veya hayvanlara ait özellikleri farklı malzemelerden yaptıkları oyuncaklar ile ilişkilendirdikleri bilinmektedir. Kuklalarda bu oyuncaklardan birisidir.

Türkçe karşılığı bebek olan kuklalar ,bir eğlence aracı olarak üretilmeye başlanmıştır.

Kol, bacak ve kafa kısımları iplerle hareket ettirilebilmektedir.

Türklerde kukla kullanımının Orta Asya’dan beri süregeldiği düşünülmektedir.

Bugün birçok Türk Boyu’nun çeşitli eğlencelerde kuklalardan faydalanmış olduklarını söyleyebiliriz.

Özellikle; Türk Gölge oyununa dair araştırmalarda çok çeşitli kukla örneklerine rastlayabilmekteyiz. İlk çağlarda Kolkarcak, Kagucak gibi isimlerle oynatılan kuklalar, zaman içerisinde gelişerek varlığını devam ettirmiştir.

Kuklanın kökeni tam olarak bilinmemektedir. Anadolu’da yüzyıllardır süren bu geleneğin farklı kültürlerle iletişim sonucunda geliştiğini söyleyebiliriz.

Kuklalar, bir oyun içerisinde yer alan kahramanlardır.

Ve bu oyunlar çoğunlukla halk hikâyelerini ve efsanelerini anlatmaktadır.

Bunların başlıcaları;

İki Garip Kardeşler, Sahte Esirci, Cinli Yazıcı, Gül ile Fidan, Üvey Anne, İncili Çavuş, Kâhyanın Hilesi, Hain Kız ve Anadolu Köyünde Düğün’ dür.

Ülkemizde gölge oyunu denildiğinde ilk aklımıza gelen ise Hacivat ve Karagözdür.

Bir rivayete göre oyunun başkarakterleri olan Karagöz ve Hacivat bir cami inşaatında çalıştıkları sırada işi aksatmalarından dolayı dönemin padişahı Sultan Orhan tarafından öldürtülürler fakat Sultan sonradan pişman olur; Sultan’ın üzüldüğünü gören Şeyh Küşteri, Karagöz ve Hacivat’ın suretlerini yaparak perdede oynatır. Bu yüzden Karagözcüler, bu sanatın yaratıcısı olarak Şeyh Küşteri’yi pirleri kabul ederler (http://aregem.kulturturizm.gov.tr).

Birbirinden oldukça farklı iki zıt karakterin karşılıklı diyaloğunu anlatan bu keyifli oyun müzik ve dans ile birlikte bir bütündür.

Bugün yok olmanın eşiğinde olan Karagöz oyunu, kültürümüzün bir parçasını da kaybet demektir.

Değerlerimizin farkında olup, gelecek kuşaklara taşımak ise hepimiz için bir zorunluluktur.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1905/turk-geleneginde-kukla-ve-kukla-oyunlari.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar