TEPEGÖZ YA DA KART DOMUZ TRUMP

Şimdiki nesiller Dede Korkut hikâyelerini okuyorlar mı, bilmiyorum.

Bizim nesillere dede Korkut hikâyeleri, edebiyat kitaplarının arasına serpiştirilmiş de olsa, okutulurdu.

Dede Korkut hikâyeleri, okuyan genç yürekleri ufukların ötesine götürür, onlara korkusuzluğu öğretir, kahramanlık duyguları aşılardı.

Hepsi de birbirinden güzel olan bu hikâyelerin isimleri şöyleydi:

1.Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi

2.Salur Kazanın Evinin Yağmalanması Hikâyesi

3.Kam Büre Beg Oğlu Bamsi Beyrek Hikâyesi

4.Koca Duha Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi

5.Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Hikâyesi

6.Basat'ın Tepegözü Öldürmesi Hikâyesi

7.Kazıcık Koca Oğlu Yiğenek Hikâyesi

8.Begil Oğlu Emren’in Hikâyesi

9.Uşun Koca Oğlu Seyrek Hikâyesi

10.İç Oğuz Dış Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldürülme Hikâyesi 
11. Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz’un Çıkardığı Hikâyesi
12. Kazan Beyin Oğlu Uruz Beyin Tutsak Olması Hikâyesi

Bizim yazı başlığında kullandığımız Tepegöz, Dede Korkut’umuzun “Basat'ın Tepegözü Öldürmesi” hikâyesinde geçer.

Tepegöz oğuzlardan bir çobanın bir peri kızıyla çiftleşmesinden doğan, gözü tepesinde, aklı midesinde, dünyayı ve gidişatını görmekten aciz, haraçla beslenen, namertçe seslenen bir melez azmanı…

Ziraatçılar, birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün elde için melez azmanlığını kullanırlar…

Doymak bilmeyen bu melez azmanı Tepegöz, bir zamanlar kendisini besleyen, büyüten oğuzları öylesine haraca bağlar ki, koca toplumun Tepegözü besleyecek takati kalmaz.

Çünkü Tepegöz Oğuzlardan yemek için sadece koyun almaz.

Her gün yüzlerce koyunla birlikte iki de adam ister.

O sıralarda, Uruz Koca oğlu Basat savaş meydanlarında kılıç sallamaktadır.

Basat savaş meydanlarından dönünce oğulları elinden alınanlar durumu kendisine anlatırlar ve yardımını isterler.

Basat Oğuzların Aksaklılarıyla durumu müzakere eder.

Onlar gitme deseler de Basat gider; uzun ve yorucu bir sürecin sonunda Tepegöz’ü öldürür.

Tepegöz, öldürülmeden önce Basat’ın beraber büyüdükleri kişi olduğunu anlar.

Çünkü Tepegöz’ü de Basat’ın babası büyütmüştür.

Ve bütün zalimlerin yaptığı gibi, Basat’a yalvarmaya başlar:

“Kıyma bana kardaşım, ciğerim Basat” der.

Basat ise: 
“Bre kavat oğlu kavat, aksakallı babamı ağlatmışsın! 
Kardaşım Kıyan’ı öldürmüşsün! 
Akça yüzlü yengemi dul bırakmışsın! 
Ala gözlü bebeklerini öksüz bırakmışsın! 
Bırakır mıyım sana bunları! 
Kara çelik öz kılıcımı çekmeyince… 
Kafalı börklü başını kesmeyince... 
Alca kanını yeryüzünde dökmeyince... 
Kadaşım Kıyan’ın kanını almayınca... 
Diyerek kendi kılıcıyla Tepegöz’ün boyunu vurur.

Tek gözlü kafayı deler yaygının kirişine takar.

Yünlü Koca ile Yapağıda Kocayı Oğuza müjdeci gönderir.”

Evet…

Kart Domuz Trump ve domuzseverlerin hepsi de birer melezdir.

Kökleri Kıta Avrupasının kanun kaçaklarıdır.

Ömürleri yalanla ve talanla geçmiştir.

Milyonlarca Kızılderili’yi ateşli silahlarla, hindi avlar gibi avlamışlardır.

Tam bir genosit, soy kırım uzmanıdırlar.

Bütün zalimler gibi korkak, bütün korkaklar gibi zalimdirler.

Cephe cepheye hiçbir savaş becerileri yoktur.

İkinci dünya savaşının hemen sonrasında…

Bu Domuzsever Pisliklerin askerlerini Kore’de büyük bir yenilgiden, Kahraman Türk Askeri kurtarmıştır.

Vietnam’da bütün dünyaya kepaze olmuşlardır.

Şimdilerde Kart Domuz Trump tarafından yönetilen bu Domuzsever Pisliklerin, kısacık, kanlı, alçaklıkla yüklü tarihlerindeki yegâne başarıları yukarıdan bombalamak, tıpkı kanun kaçağı atalarının yaptıkları gibi insanları acımasızca öldürmek, çoğunu sakat bırakmak, asırların ötesinden gelen muhteşem eserleri tahrip etmek ve bütün dünyayı tehdit ederek, güç yetirebildiklerine yüzlerce milyar dolarlık silah satmaktır.

Kudüs, bu Domuzsever Pisliklerin azgınlıklarının son raddeye geldiğinin ve sonlarının iyice yaklaştığının göstergesidir.

Birleşmiş Milletlerdeki oylamada ise bire karşı on dört oyla yenik düşmeleri, dünyanın bu ahmaklara verdiği çok anlamlı bir ilk işarettir.

Tepedeki Gözleriyle…

“Big Brother” pozlarıyla…

Ellerindeki nükleer başlıklı füzelere dayalı kozlarıyla…

Dünyayı dize getireceklerini sanan bu Domuzsever Pislikler bir kez yere düşecek olurlarsa…

Bütün dünyanın üzerlerinden geçeceğini bilmelidirler…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1819/tepegoz-ya-da-kart-domuz-trump.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar