İNSANLIĞIN KURTULUŞU AHLÂK SAVAŞIYLA OLACAK

MUSTAFA BALKAN

--------------------------

İNSANLIĞIN KURTULUŞU AHLÂK SAVAŞIYLA OLACAK

Nurettin Topçu, millî hayat ve ahlâkla ilgili düşüncelerini dile getirirken özetle şunları ifade ediyor:

“Millet, soy, vatan, menfaat, din, dil ve kültür bağlarıyla birbirine bağlanan insanların meydana getirdiği birliktir. Millî ahlâkı yaşatan millî ruh, millî birlik unsurlarıyla millet tarihinin eseridir.

Türk milletinin ahlâkında görülen özellikler, mertlik, kuvvetliye boyun eğmeyiş, haksızlığa isyan, büyüklere saygı, misafirperverlik, verdiği sözü tutmak ve kendine yapılan kötülüğü bağışlamak gibi karakterlerdir.”

Türk milleti kuvvetliye boyun eğmedi

Türk milleti, tarih sahnesine çıktığı günden günümüze gelinceye kadar kuvvetliye hiçbir zaman boyun eğmediğini def’alarca dost ve düşmana gösteren adaletli bir millettir. Çanakkale savaşları ve İstiklâl Harbi bunun en son örnekleri olup, en yeni misali ise; 15 Temmuz’da yaşanmıştır. Türk milleti, ülkemizi işgal etmek isteyen küresel güçlere ve onların yerli işbirlikçilerine karşı boyun eğmemiştir.

Bugün 9 Aralık 2017.

Türkler, kutsal beldeler Hicaz ile Kudüs’ü 400 yıl adalet ve merhametle sulh içinde yönetmiştir. 9 Aralık 1917 tarihinde terk etmek zorunda kaldığımız Filistin toprakları ile Kuds-i Şerif’ten hüzünlü bir şekilde ayrılışımızın üzerinden tam 100 sene geçti. ABD Devlet Başkanı Trump, Amerika’daki siyonist ve evanjelist güçlere boyun eğerek Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak ilân etmesiyle birlikte Ortadoğu (Kenan diyârı)’nun çıban başısı İsrail’le başa çıkamayan ve Kudüs’ü koruyamayan 1,6 milyar İslâm dünyasının kucağına zaman ayarlı bombayı da bırakıverdi.

Yâni bütün peygamberlerin, dinlerin ve medeniyetlerin neşet ettiği Mezopotamya büyüklüğündeki bir coğrafyada yeni bir din ve mezhep savaşı başlatmak maksadıyla dünyayı kıyâmete zorlamak için birlikte hareket eden hristiyan evangelistler ile siyonistlerin ekmeğine yağ sürmüş oldu.

Eski işi emlakçılık ve kumarbaz olan ve devlet kademeleri ile siyaseti pek bilmeyen bir adamı Beyaz Saray’a başkan seçtiren gizli siyonist küresel güçler (aile ve şirketler), küresel bir hercümercin fitilini de böylece ateşlemiş oldu. Trump, dünya insanlığı ile Müslümanlara nasıl bir kötülük yaptığının farkına vardığında ise iş işten çoktan geçmiş olacak.

Nureddin Topçu’dan derin analiz…

Nurettin Topçu, Kudüs’ü koruyamayan 1,6 milyar Müslüman âlemini ahlâkî açıdan yorumlarken 1965’te yazdığı bir mektupta şöyle diyor:

“Ahlâksızlığın ummanı olan bu Şark’ı, yaşadıkça tanıyorum. Burada insanı fenerle arayanlar yanılmamışlar. “Müslümanız” diyen insan yığını yok mu? Onlar, Şark’ın en aşağı tabakasını temsil ediyor. Müslümanlık; yaşanan şekliyle Müslümanlık, Şark’ı bitirmiş. Buraya artık ne ilim girer ne ahlâk, ne de Allah uzanır bunlara. Bunların önce her şeyi bırakıp, insanlık devrine girmeleri lâzım…”

Din yönünden yorumu ise şöyle:

“Bütün kirlerinin üstüne dindarlık libasını giyinenler, din hayatının sarrafları veya karaborsacıları kesildiler. Mallarının sürümünü sağlayanlara peşkeş çektiler. Kendileri ile alışveriş yapmayanları ise, cehenneme gönderdiler ve sanki kendileri Allah’ın umumi vekâletine sahiplermiş gibi, iman ile isyanın sınırlarını sımsıkı ayırdılar…

Din çok defa sapıklıkla birleşti ve din hayatı her türlü aydınlığın, kültürün, medeniyetin, insaniyetin düşmanı oldu.”

İnsanlık ahlâk sınavından geçiyor…

Amerika’nın ve dünyanın başına belâ kumarbazlar kralı bu adam, Müslümanların kucağına öylesine bir fitne ateşi bıraktı ki, bu ateşten kurtulmanın ve savaşları yeryüzünden kaldırmanın yolu; Topçu’nun dile getirdiği gibi insanlığın beraberce sürdüreceği bir ahlâk savaşının sonucunda olacaktır.

Küresel güçler, makine medeniyeti denilen ve robot ile yarı insansı robotların devrede olduğu/olacağı Üçüncü Sanayi Devrimi’nde kullanacakları yeni “sanal para” birimini de borsalar aracılığıyla tedavülde dolaştırmaya başladılar.

“Küresel Yeni Dünya Düzeni”nin Yeni Parası: Bitcoin…

“Bitcoin” fiziki bir karşılığı olmayan dijital bir para birimi. Tüm hesapların dijital cüzdanlarda saklanacağı ve 21 milyon adet üretimle sınırlanan bu sanal para birimi Bitcoin; TL, USD ve EURO gibi birçok para birimine de dönüştürülebiliyor.

Dünyada ve Türkiye’de şirketlerarası kullanımı her geçen gün yaygınlaşan “Altcoin” adıyla üretilen “kriptopara”lar ise; 2015’ten bu tarafa kullanımda. Dünyayı yöneten ve dünyadaki bütün borsaları ellerine geçiren ve bizim” gizli güçler” diye tabir ettiğimiz dünyanın en zengin aile şirketleri, bu ‘sanal para’ları kullanmakta ve bilim kurgu filmlerinde görülen en ileri yüksek teknolojiye de sahipler. Damadı ve kızı Yahudi olan ABD Başkanı Trump, bu küresel güçlerin boyunduruğu altında hareket etmekte.

Bu global gelişmelere ve hareketliliğe karşı İslâm dünyası neyle meşgul?

Yeni Dünya Düzeni’nde “tek tip insan” modeli/modelleri sosyal hayata adapte edilirken kullanılan küresel iletişim aracı ise medyadır. Çünkü şeytan, insanoğlunun yaptığı yolların üzerine bağdaşını, medyanın en etkili kitle iletişim araçları arasında bulunan Büyülü Kutu’yla kurmakta.

Kin tohumları yerine sevgi tohumları ekmeliyiz…

Bu global çetenin aklâksızlıklarına karşı bütün insanlığın, küresel düşmanın kullandığı silahlarla cevap vermesi gerektiğini düşünüyor ve inanıyorum. Topçu’nun dediği gibi “İnsanlığın kurtuluşu, teknolojiyi yüksek ideallerin hizmetinde kullanmakla kâbil olacaktır.”

Dünyada küresel anlamda yaşanan ahlâk ve iman buhranının çaresi nedir?

Osmanlı, Balkanlar’ı top, tüfek ve kılıçla fethetmedi. Tasavvufla, yâni İslâm’ın ahlâk umdeleriyle fethetti. Bu manevi fetih, Peygamberlerin yeryüzündeki varisleri olan “Allah Dostları” tarafından gerçekleştirildi.

Tasavvuf, kısaca “ahlâk” demektir. Ahlâk ise beyin ve kalp eğitimidir. Gönüllerimizin hekimi olan Efendimiz’in en güzel ahlâkıyla aklımızı ve kalbimizi geniş tutarak düşmanın kin tohumlarına karşı insanlığın gönlüne sevgi tohumları ekmekle mükellefiz. Kin tohumu, öldürücü bir zehirdir. İslâm dünyasının kalbine bu zehirle taarruz edilmektedir. Çünkü kin, kalbi öldürür.

Kindarların “dindar” olduğu, nerede görülmüştür ki…

Allah dostu Mevlânâ diyor ki;

“Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz, şu tertemiz tarlaya başka bir tohum ekmeyiz biz”

İnananların yapması gereken güzel ve özel bir dua:

“Ey Rabbimiz! Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma!”

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1780/insanligin-kurtulusu-ahlk-savasiyla-olacak.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar