SOL YANAK

İnsan beyni; “iki yarım küreli beyin bölümü”, “beyincik” ve “beyinsapı” olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.

Bu üç parçanın birincisi olarak sayılan sağ ve sol yarım küreler, beynin en büyük bölümüdür; kafatası içinde beynin diğer kısımlarını sarmalayan bir konumdadır.

Beyincik; beynin alt tarafında yer alır. Kas hareketlerinin koordinasyonunu yapar, insanın ayakta duruşu ve bedenin dengede kalması içi gerekli her türlü işlevi yerine getirir.

Beyinsapı ise, beynin alt kısmına tekabül eden bölümdür. Kafa sinirleri vasıtasıyla yüz ve boynun hareketliliğini sağlar.

Beynin yüzeyi, engebeli bir görünüme sahiptir ve “nöron” adı verilen milyarlarca sinir hücresini barındırır.

Her duygu ve düşüncenin doğuşu, ilk olarak beyinde başlamaktadır. “Duygular”, duyu organlarının; “düşünceler” ise, aklın birer faaliyetidir.

Duygu ve düşüncelerden bağımsız bir beden hareketinin gerçekleşmesi mümkün değildir. İstemli (insanın bilerek ve isteyerek yaptığı) veya istemsiz (kendiliğinden oluşan) hareketler, en az bir duygu veya düşüncenin eseridir.

Duygu ve düşüncelerin beden hareketlerine dönüşmesi, genel olarak “jest” ve “mimik” olarak tarif edilmektedir. El, kol, baş, (kafa), ayak, bacak, parmak ve kulak hareketleri “jest” olarak adlandırılmakta; benzer şekilde alın, kaş, göz, ağız, burun, yanak, dudak, çene ve boynun kas hareketleri ise “mimik” olarak tasnif edilmektedir.

Jest ve mimiklere, “dokunma” duyusunu da ilave etmek gerekir.

O halde, el ve kol hareketleri, yüz ifadeleri, kaş, göz, yanak, dudak, parmak ve’l hasılı “jest” ve“mimik” başlığı altında toplanan bütün hareketlere, duygu ve düşünceler yön vermektedir. Bir el’in hareketi, hatta el değil; bir parmağın hareketi bile mutlaka bir duygu ve/veya düşüncenin hâkimiyeti altında gerçekleşir.

İki yarım küreli beynin sağ ve sol bölümleri, birbirinden tamamen bağımsız değildir. Bu iki bölüm, sinir lifleri sayesinde kendi aralarında karşılıklı irtibat halinde çalışarak mesaj alışverişinde bulunurlar. Mesaj alışverişinin, bir çeşit elektrik akımı ile gerçekleştiği bilinmektedir. Beynin elektrik akımı ürettiği ve beyin hücreleri (nöronlar) arasındaki irtibatın elektrik akımı vasıtasıyla gerçekleştiği bu yüzyılın başında ortaya çıkarılmıştır. (Bu konudaki çalışmalara “Akıllı Hans Vak’ası”nı araştıran bilim adamlarının büyük katkısı olmuştur).

İki yarım kürenin arasındaki irtibata rağmen, beynin sağ ve sol bölümleri farklı faaliyetleri yürütmekte ve kontrol etmektedir.

Beynin SAĞ tarafı, “sanatçı beyin” olarak tarif edilmekte ve “görsel merkez” olarak görev yapmaktadır. Duyguların kontrolü, renklerin algılanması, hayal kurulması, ritmik hareketlerin yapılması, sezgilerin sevk ve idaresi, müzik melodileri (nağmelerinin) farkedilerek kavranması, … beynin sağ tarafının faaliyetleri arasındadır.

“Akademik beyin” olarak sınıflandırılan beynin SOL tarafı ise, “işitsel merkez” olarak bilinmektedir. Analiz yapmak, mantık yürütmek, rakamlar ve kelimeler arasındaki münasebetleri kurmak, aritmetik işlemler yapmak, konuşmak, konuşmaları anlamak, yazmak gibi faaliyetler beynin bu bölümünde yürütülür.

Ancak ilginç olan, beynin her bir yarımküresinin, vücudun “karşı tarafını” kontrol etmesidir. Başka bir ifadeyle beynin SAĞ yarımküresi, vücudun sol tarafını kontrol eder ve yönlendirir. Aynı şekilde beynin SOL yarımküresi ise, vücudun sağ tarafının fonksiyonlarını düzenler.

Duyguların doğuşu, yoğunlaşması, duygusallığın bir ruh hâletine dönüşmesi, “muhatap olunan kişiye”, “zamana” veya “ortama” göre değişiklik göstermesi, beynin sağ yarımküre faaliyetinin bir sonucudur.

Yüzün sol tarafındaki mimikleri kontrol eden sinirlerin, beynin sağ tarafına bağlı olması sebebiyle duyguları en iyi şekilde yansıtan da yüzün (suratın) sol tarafı olmaktadır.

Sol yanaktan fotoğrafı çekilen çocuğun gözlerindeki pırıltı ve etkileyici yüz ifadesine dikkat ediniz.

Selfi (selfie: özçekim) yaparken duygularınızı en iyi şekilde ekrana yansıtmak mı istiyorsunuz?

Mutlu bir an’ı sevdiklerinize ulaştırmayı mı arzu ediyorsunuz?

O halde, selfiler sol yanaktan!

Çekimlerinizi sol yanaktan yapınız.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1773/sol-yanak.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar