DÜNYA AMERİKAYI YARGILAMALI

Amerika…

Kimilerine göre fırsatlar ülkesi…

Kimilerine göre Avrupalı kanun kaçaklarının kurduğu, bir düğme, bir boncuk için Kızılderilileri vurduğu, on milyonlarca Kızılderili’yi soykırıma uğrattığı katillerin, kaçakların, dinsizlerin, donsuzların, onursuzların, deyyüslerin, deistlerin, ateistlerin, evanjelistlerin, masonların, farmasonların, mooncuların ülkesi…

Hiçbir değer yargısı olmayan…

İnsani hiçbir değere önem vermeyen…

Hiçbir insani değere sahip olmayan…

Domuzsever sığır çobanlarının ülkesi…

Yalanın, dolanın, talanın geçer akçe olduğu bir ülke…

Tarihsiz, temelsiz, değersiz bir güruhun yönettiği bir kıta ülke…

Devlet terbiyesinden, devlet töresinden, devlet olma onurundan mahrum bir ülke…

Zehirli mantar gibi bir ülke…

Bunun içindir ki, kim dost sanıp sofrasına oturmuşsa zehirlemiştir…

Küsküt otu gibi bir ülke…

Girdiği ülkenin ürününü sahibine yedirmez…

Ayrık otu gibi bir ülke…

Girdiği ülke yöneticilerinin ve halkının gözünün içine baka baka, değişik isimler altında ülkenin bütün hücrelerine girer ve o ülkeden bir daha hayır gelmez…

Ökse otu gibi bir ülke…

Girdiği ülkede hiçbir eser bırakmadan, ülkenin bütün zenginliğini sömürerek asalak olarak yaşar…

O ülkenin bundan böyle ayağa kalkması imkânsıza yakın zordur…

Kanser hücresi gibi bir ülke…

Girdiği ülkede hızla çoğalan, yayılan, gelişen, genişleyen habis bir ülke…

Bu habis ülkenin ne namertlikte, ne kalleşlikte, ne aşağılık oluşta eşi, benzeri, yakını yoktur…

Paraya tapan, güce tapan, teknolojiye tapan bir ülke…

Kısacası her tür adilikte, bayağılıkta, dürzülükte, densizlikte, dinsizlikte açık ara ilk sırayı alan ülke…

İşte bu ülkeyi ve elbet yöneticilerini bütün dünya ülkeleri mutlaka yargılamalıdır…

Bununla ilgili özel yetkili mahkemeler kurmalı ve yargılamalıdır…

Fakat…

Amerika’nın Rıza Sarraf olayını bahane ederek…

Türkiye Cumhuriyeti Devletini yargıladığı gibi sahte delillerle olmamalıdır bu yargılama…

Her ülke, her devlet, her millet kendisine verdiği zararları delil olarak kullanarak yapmalıdır bu yargılamayı…

Ve her ülkenin elinde kendisine yetecek kadar delil vardır, Amerikalı pislikleri yargı önüne çıkarmak için…

Öncelikle Japonlar kurmalıdır özel yetkili mahkemelerini Amerikan pisliklerini yargılamak için…

Pearl Harbor Baskınından başlamalıdır Japonlar…

Sonra Hiroşima ve Nagazaki’den devam etmelidir Japonlar Amerikan pisliklerini yargılamaya…

Ve bu yargılamalar sonucunda Japonlar…

Amerikan pisliklerinin insan sayıldığı dönemde bile insan olmadıklarını, isteseler de zaten insan olamayacaklarını bütün dünyaya göstermelidir…

Sonra Vietnamlılar yargılamalıdır Domuzsever Amerikan pisliklerini…

Yaptıkları onca tahribatın, onca katliamın hesabını mutlaka sormalıdır Vietnamlılar Domuzsever Amerikalılara…

Ve Vietnamlılar Amerikalıların, kendi alçaklıklarını örtmek için Hollywood’da çevirdikleri Vietnam konulu filmlerde söyledikleri yalanın, algı yönetiminin hesabını mutlaka sormalıdır…

Bu arada, bu Domuzsever pisliklerin aslında çok korkak olduklarını; bunun için acımasız ve namert olduklarını; namertliklerini ve korkaklıklarını örtmek için her türden sahtekârlığa başvurduklarını da gözler önüne sermelidir Vietnamlılar…

Yargılama sırası Afganlılara gelmeli…

Afganlılar, bu Domuzsever Amerikan pisliklerinin kendi ürettikleri terörist grupları bahane ederek yaptıkları katliamları bir kere daha göstermelidir, bütün dünyaya…

Sakat bırakılan, öldürülen, kirletilen insanlarının hesabını sormalıdır Afganlılar Domuzsever Amerikalılardan…

Iraklılar girmelidir devreye bu Amerikan pisliklerini yargılamak için…

Tıpkı Afganlar gibi öldürülen, sakat bırakılan, kirletilen insanlarının yanında talan edilen zenginliklerinin ve tahrip edilen medeniyet eserlerinin hesabını sormalıdır Iraklılar bu namert Amerikalılardan…

Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti girmelidir devreye…

Hem Suriye’nin, hem ülkemiz insanının uğradığı kayıpların hesabını sormalıdır özel mahkemelerimiz Amerikan pisliklerinden…

Ülkemizin özel yetkili mahkemeleri, yargılamaya başlamadan önce kendilerini Kore’de nasıl kurtardığımızı, aslında nasıl beceriksiz olduklarını, nasıl korkak olduklarını, bizim kahraman askerlerimiz olmasaydı yeni oluşan sahte karizmalarının Kore’de nasıl da çizileceğini anlatmalıdır bu Domuzsever pisliklere…

Ve kendileri hakkında her şeyi bildiğimizi, 1960 darbesinden başlayarak 15 Temmuz 2016 darbesine kadar, bütün darbeleri kendilerinin kurguladıklarını ve içimizdeki uşakları vasıtasıyla hayata geçirdiklerini gözler önüne sermelidir yargıçlarımız…

Elbet PKK’yı nasıl kurduklarını, çekiç güç yalanıyla PKK’yı nasıl desteklediklerini de Pis Amerikalıların yüzlerine vurmalıdır yargıçlarımız…

Elbet Rabinoğlu Fetullah’ı başımıza nasıl bela ettiklerini de delilleriyle anlatmalıdır özel yetkili mahkemelerimizin özel yetkili yargıçları Pis Amerikalılara…

Ve özel yetkili mahkemelerimiz bir trilyon dolara mahkûm etmelidir Domuzsever Sığır Çobanı, Haçlının Jandarması Pis Amerikalıları…

Evet, bütün dünya bu aşağılık mahlûkları mutlaka yargılamalı ve mahkûm etmelidir…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1748/dunya-amerikayi-yargilamali.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar