İMGE VE İMGELEM OLGUSU

İmge ve imgelem üzerine hiç düşündünüz mü?

20. Yüzyılın en büyük filozoflarından Jean- Paul Sarte’nin “İmgelem” adlı kitabı bu anlamda ele alınmış en etkili kaynaklardan birisidir.

Kısaca ifade edecek olursak ise imge;

Yaratmanın ilk adımıdır.

Aslında imge sanatın bütün alanlarında kullanılmaktadır.

Resim, tasvir ya da görüntü değildir fakat bir tür yansımadır.

İnsanın dış dünya ile olan ilişkisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Şöyle ki;

Herhangi bir şeye yoğunlaştığımızda belleğimizde yer eden imgeler zihinde bir süre kalıcı olmaktadır. Fakat zihinden uzaklaştıkça yok olmaya başlayacaktır.

Yani bu durum gerçek dünya ile ilişkilendirdiğimiz herhangi bir şeyin, düşünsel dünyamızda yeniden yorumlanmış halidir.

İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger’in Görme Biçimleri isimli kitabında bahsedildiği gibi;

“Bir imge, yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş görünümdür”.

Her imgede de bir görme biçimi yatmaktadır.

Buda bizi herhangi bir şeyin zihnimizde anlamlı bir hale gelmesinin, yine bizim o nesneye yüklediğimiz anlam veya anlamlar ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Yaratıcı imgelem olarak adlandırılan bu durum düşünme, anlamlandırma ve yaratıcı bir fikir ortaya koyabilme ile sonuçlanmaktadır.

Özellikle sanatta ve bilimde daha çok kendisini gösteren bu durum,

Sıra dışı sorular sorma ve bu soruların cevabını bulmaya yöneliktir.

Bilim insanları bu düşüncenin peşine düşerek yeni buluşlar ortaya koyarken,

Sanatçılar, görsel olarak bu süreci ilişkilendirebilme peşindedir.

Fakat sanat imgesini farklı kılan bir şey vardır.

Sanatçı kendi duygularını, sezgilerini ve yaşanmışlıklarını bu imgelem içerisine yerleştirmiştir.

Örneğin;

Bir sanatçı olarak Doğa’dan etkilenerek ele aldığınız herhangi bir nesne, bizim ona yüklediğimiz anlamlar ile artık herhangi bir nesne değildir. O artık diğerlerinden farklıdır. Çünkü ona bir anlam yüklenmiştir. Zihniniz ve düşünceleriniz ile o nesne arasında bir bağ kurmuşsunuzdur. Ve o artık sizin zihninizde bir yer edinmiştir.

İşte o artık sizin için bir imgedir.

Bu imgeyi, yetenekleriniz doğrultusunda görselleştirmekte yine sizin elinizdedir.

Sonuç olarak;

İmgeler, yaratıcı sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu sürece dair, belirsizliğini koruyan unsurlar halen varlığını sürdürmektedir.

Buna rağmen;

Zihniniz ile bağ kurduğunuz ve kurduğunuz hayaller ile ilişkilendirdiğiniz her şey’ in birer imge olduğunu unutmamanız gerekir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1733/imge-ve-imgelem-olgusu.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar