ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞTAYI

Kütüphaneler, ülkelerin devlet ve toplum olarak, gelişmesi ve kalkınması noktasında son derece önemli olan eğitim ve kültür kurumlarıdır. Varlıkları güç ve zenginlik, yoklukları ise eksiklik anlamı taşımaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin çok önemli gerçeklerinden olan “yaşamboyu öğrenme” ve “bilgi okuryazarlığı”nın temel destekçisi olan kurumlar da, başta halk kütüphaneleri olmak üzere, farklı türdeki kütüphanelerdir.

Bu kütüphane türlerinden biri olan çocuk kütüphaneleri ise, “ağaç yaşken eğilir” şeklindeki atasözünün ruhunda olduğu gibi, bireylerin kütüphane kültürü edinmeleri, okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphane kullanıcısı ve bunun da ötesinde “bilgi kullanıcısı” olarak yetişmelerinde yaşamsal düzeyde önemlidir.

Bu kütüphanelerin bir kısmı, bütün toplumsal kesimlere hiçbir ayrım yapmaksızın kütüphane ve bilgi hizmeti vermekle mükellef olan halk kütüphanelerinin içinde yapılandırılırken, pek çok güzel örnekte görüleceği üzere, bağımsız olarak inşa edilen çocuk kütüphaneleri de söz konusudur.

…..

Ülkemizde halk kütüphaneleri ve çocuk kütüphaneleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne (KYGM) bağlı olarak görev yapmaktadır.

Mezkûr Genel Müdürlük, her iki kütüphane türünün çok yönlü olarak (personel, bina, koleksiyon vs.) geliştirilebilmesi amacıyla, çeşitli dönemlerde hizmet içi eğitimler verir. Bu noktada ayrıca, sempozyum, seminer, konferans gibi bilimsel ve mesleki etkinlikler düzenler ve dahi çeşitli projeler (bina vs.) yürütür.

KYGM bu çerçevede, geçen hafta (16-18 Kasım 2017), Ankara Kızılcahamam'da “Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı” düzenledi. Bir ilk’ti ve ülkemizin uzun vadeli kalkınma ve gelişmesi noktasında tarihi önemi haiz bir etkinlikti. Tarihteki yerini de hak ederek aldı.

Koordinatörlüğünü Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız’ın yaptığı çalıştayın temel amacı; “ülkemizdeki çocuk kütüphanelerinin sayısını ve niteliğini artırarak, çocuklarımızın topluma ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında, yaşamboyu öğrenme ve okuryazarlık becerileri ile donatılmalarına katkı sağlamak” şeklinde belirtilmişti.

Etkinlik kapsamında çocuk kütüphaneleri konusu, iki gün boyunca altı oturumda ve hemen her boyutuyla ele alındı denilebilir.

“Mekân Olarak Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı”, “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem”, “Çocuk Kütüphanelerinin Aile ve Sosyal Çevre ile İlişkisi ve Nitelikli Hizmet Sunumu”, “Çocuk Kütüphanelerinde Nitelikli Koleksiyon Oluşturma” ve “Çocuk Kütüphanelerinde Bilgi Okuryazarlığı (Yaşamboyu Öğrenme)” ana başlıkları odağında…

Elbette, birbirinden değerli alan uzmanları ve konunun akademik boyutunda yer alan katılımcılar marifetiyle…

Bilgi ve belge yönetimi (Kütüphanecilik) alanının akademisyen ve uygulamacılarından, eğitimcilere; Ortaöğrenim öğretmenlerinden, çocuk edebiyatı yazarları ve yayıncılarına; Eğitim gereçleri sektör temsilcilerinden, oyuncak sektörü temsilcilerine; Teknoloji uzmanlarından, aile ve sosyal politika uzmanları ve yöneticilerine; Mimarlardan, çocuk edebiyatı uzmanları ve akademisyenlerine; Halk kütüphanecileri ve okul kütüphanecilerinden, okul öncesi dönemi uzman ve akademisyenlerine; İletişimcilerden, şehir ve bölge plancılarına; Anaokulu öğretmenlerinden, psikologlara…

Böylesine geniş bir “uzmanlar takımı” eliyle…

Çocuk kütüphaneleri konusunda neredeyiz”, “doğrusu/ olması gereken nedir; hedef neresidir”, “oraya, o noktaya nasıl ulaşabiliriz” sorularının cevapları üzerinde serbest bir şekilde görüşülerek, beyin fırtınası yapıldı ve çok kıymetli sonuçlara ulaşıldı.

…..

KYGM yetkilileri tarafından, çalıştay sonuç raporunun basılı ve elektronik olarak kamuoyu ile paylaşılması suretiyle, ortaya çıkan sonuçlar ve bilgi birikiminden ilgili kesimlerin faydalanmasının planlandığı ifade edildi.

Tam isabet olur böyle bir uygulama. Herkes görmüş olur böylelikle; nelerin paylaşıldığını, hangi görüşlerin dile getirildiğini ve dahi bu görüşlerin kimlere, hangi uzmanlara ait olduğunu… Şeffaflık da bunu gerektirir doğrusu.

Bunun da ötesinde, raporun yayınlanması sonrasında, konuya dair söylenecek sözü, uygulanabilecek projesi olanlar KYGM’ye herhangi bir iletişim kanalıyla ulaşmak suretiyle paylaşımda bulunabilir.

Hadi gelin, bu kıymetli konuya ilişkin sözleri bir tespitle bitirelim ki, o da tarihteki yerini alsın. Umulur ki, tarihteki yerini almakla kalmaz, aziz vatanımızı idare eden kıymetli büyüklerimiz tarafından da dikkate alınır.

Gelişmiş hiçbir ülke yoktur ki, kütüphaneleri gelişmemiş ve niteliksiz olsun; gelişmemiş hiçbir ülke de yoktur ki, kütüphaneleri gelişmiş ve nitelikli olsun.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1719/cocuk-kutuphaneleri-calistayi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar