​SANATTA KORKU TEMASI BAĞLAMINDA OTTO RAPP

Sanat eserinin tanımını yaparken genellikle insanda güzel duygular uyandıran, sanatçının duygularını ve yeteneğini yansıtan gibi ifadeler kullanılmaktadır.

Sanat Tarihinde sık sık altı çizilen güzellik, güzeli aramak, güzel duygular bırakmak gibi ifadelerin altında yatan anlam farklı olsa da, bazen bu tanımın çok dışında nitelendirdiğimiz örnekler ile karşılaşmaktayız.

Aklımızı başımızdan alan, ürkütücü ve rahatsız edici bu eserler bağlamında Otto Rapp’i es geçmek pek mümkün olmayacaktır.

Tıpkı Salvador Dali’nin eserlerinde olduğu gibi, Rapp’in eserleri de sizi düşsel bir yolculuğa çıkarıyor. Aradaki ufak fark ise bu yolculuğun korku verici hisler ile son buluyor olması.

                                            Resim: 1-. Otto Rapp,  “Deterioration Of Mind Over Matter", 1973

Sanatçının “Deterioration Of Mind Over Matter" isimli çalışmasında yukarıda anlatılanları net bir şekilde görebilirsiniz. Üzerinde çürüyen bir kafatasının yer aldığı kuş kafesi. Kafesin içerisinde yer alan cansız bir beden. Etrafta yer alan figürler… Ve aslında her şeyin oldukça net olması. İnsan zihninin yok oluşuna tanıklık ettiğimiz bu çalışma, belki de çürümenin ardından belirecek olan yeni bir oluşumun habercisi olamaz mı?

Peki ya sanatta rahatsız edicilik kavramı aslında gerçek olana bir tür ayna tutmaksa…

Sanatın amacı da bu değil mi zaten,

Öyle ya da böyle sizi kendi zihniniz ile bir satranç masasına oturmanızı sağlıyor.

Ve sonunda kazanan veya kaybedenin olmadığı bir oyunda,

En büyük rakibiniz ile yüzleşmiş oluyorsunuz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1709/sanatta-korku-temasi-baglaminda-otto-rapp.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar