BİR KİTAP: KÜRT SORUNU MU DEVLETLEŞME SORUNU MU?

Son yıllarda etnik milliyetçilikle ilgili birçok kitap yayınlanıyor. Herkes kendi zaviyesinden gördüklerini, anladıklarını yazarak bu meselenin çözümüne katkıda bulunmaya çalışıyor. Ama bu çalışmaların çoğu birbirinin tekrarı mahiyetinde, aynı şeyleri farklı üsluplarla söylüyorlar.

Bölücülükle mücadelede Türkiye'nin çok ciddi bir zihinsel çabaya ihtiyacı var. Meseleye vukufu olanların bildiklerini, gördüklerini gelecek nesillere aktarması lazım. Maalesef bizde bilgi ve tecrübe biriktirme geleneği yok. Her gelen iktidar işe sıfırdan başlıyor.

İrfan Sönmez kitabına önce bu tespitten yola çıkarak başlıyor, terör ve bölücülükle mücadele edenlerin kırk yıldır süren çatışmaya rağmen bir teşhis birliğine varamadığını söyleyerek bunun da ortak politikalar üretmeye engel olduğunu belirtiyor. Gerçekten de bugün partiler, sivil toplum örgütleri arasına sorunun çözümüne dönük bir politika birliğinin olduğunu söyleme mümkün değil. Bölücülükle mücadelede en büyük zaaf, kafa karışıklığıdır. Meselenin ne olduğuna karar veremeyenler nasıl mücadele edeceklerine de karar veremezler. Sönmez, lafı eğip bükmeden bu bir Kürt sorunu değildir, devletleşme sorunudur diyor. Alınacak tedbirlerin de bu gerçekten yola çıkarak alınması gerektiğini söylüyor.

Kitapta çözüm sürecinin uzun ama baştan sona doğrularla dolu bir eleştirisi var. İki buçuk yıl boyunca devletin nasıl uyutulduğunu, meseleye nasıl kör bir idrakle yaklaşıldığını görüyorsunuz. Sönmez, bu süreçte, PKK istediği her şeyi aldı, Türkiye istediği hiçbir şeyi alamadı diyor.

Yazar'a göre Kürt sorunu bir inşa, bir devlet talep etmek için önce bir sorunun var olması gerekir, o sorunu etnik milliyetçilik zaman içinde yapılan hatalarla inşa etti diyor. Kürt sorunu bir inşadır yaklaşımı ilk defa İrfan Sönmezin dile getirdiği enfes bir tespit. Kitabı önemli hale getiren de bu.

Okuyucunun kitapta birçok sürprizle karşılaşacağını söyleyebilirim. Ben de karşılaştım. Özellikle bir terör örgütü liderinin idam korkusuna gösterdiği tepkiyi ibretle okudum. Korkak bir adamdan nasıl bir kahraman yonttuğumuzu da. Hele bir Alevi dedesi ile Bağdat'ta Diyarbakırlı bir Kürt kardeşimizin Türklerle Kürtler birbirinin nesi oluyor sorusuna verdikleri cevap, tam filmlere konu olacak bir hikâye. Kitap cezaevi hikayeleri ile hatıralarla zenginleştirilmiş. Yazar terör ve bölücülüğü anlatırken Peru Aydınlık Yol, Sri Lanka Tamil Kaplanları, ETA, IRA, Katalonya, Quebec gibi benzer sorunlar yaşayan bölgelerden önekler vermiş. Kitabı okurken sadece bölgemizde meydana elen olayları anlamıyorsunuz; benzer sorunları yaşayan ülkeleri de öğreniş oluyorsunuz.

Kitabın önsözünü Prof. Dr. Ömer Özkan yazmış. Özkan milliyetçi camianın yakından tanıdığı önemli bir akademisyen. Onun şu tespiti kitabı özetliyor gibi: Kürt meselesi, Cumhuriyet döneminde karşı karşıya kaldığımız en önemli sorun. Önemi, doğrudan doğruya milli varlığımızı tehdit etmesinden geliyor. Yaklaşık kırk yıldır süren teröre rağmen, bugüne kadar ülkenin bütün siyasi aktörleri tarafından paylaşılan bir milli politika üretilemedi. Bunun nedeni, taraflar arasında bir teşhis birliğinin olmaması ve konunun politik çekişme aracı yapılmasıdır.

Teşhis karmaşası sadece bir zihin bulanıklığı olarak kalmadığı için dönem dönem birbirini nakzeden politikalara neden olmuştur. Bir uçtan bir uca savrulan politikaların arkasında meselenin bir türlü ne olduğuna karar verememe zaafı vardır. Bu da ülkeye büyük insan ve kaynak israfı olarak dönmektedir.

Yazar bu gerçeği gördüğü için öncelikle kendi teşhisini açık ve net olarak ortaya koymuş, bunun bir devletleşme sorunu olduğunu söylemiştir. Çalışmayı önemli hale getiren de budur..." Ben de Ömer Özkan hocaya katılıyorum. Kürt meselesine ilgi duyanlar ilk defa bölgede yaşayan, Kurmanci bilen ve üstüne üstlük ülkücü olan birinin penceresinden terör ve bölücülük sorununu okuyacaklar. Ropartaj üslubu ile yazılmasına rağmen, sahih kaynaklara dayanan ve bir çırpıda okunacak kadar akıcı olan kitabı bütün okuyucularıma tavsiye ediyorum.

Not: Kitap, Bilgeoğuz Yayınları, Kitapyurdu veya D&R kitapevlerinden temin edilebilir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1606/bir-kitap-kurt-sorunu-mu-devletlesme-sorunu-mu.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar