DEĞERLER EĞİTİMİ

Değer; belli bir durumu, bir diğerine tercih etmek olarak tanımlanmaktadır.

Birey için neyin önemli olduğunu belirlemekte ve davranışlara da tanıklık etmektedir.

Ayrıca, bireyin kazandığı davranışların tüm toplumu değiştirdiğini düşünürsek, önce ailede başlayan değerler eğitiminin ardından okullarda varlığını sürdürmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Eğitim kurumlarının genel hedefleri incelendiğinde karşımıza çıkan tüm unsurlar bunun bir parçasıdır. Vatansever olma, temiz ve düzenli olma, adil olma, yaratıcı olma gibi.

Tüm bu örneklerde görüldüğü gibi her bireyde bulunması gereken özellikler vardır. Ve bunlar “değerler” dediğimiz kavramı oluşturur.

Davranışlarımıza ve hayatımıza yön veren değerler ancak ve ancak eylem yoluyla ortaya çıkarlar. Örneğin; toplumun geneli için değişmeyen ahlaki değerler vardır. Saygı, sevgi, adaletli olmak, yardımseverlik, sözünde durmak gibi kavramlar bunların başında gelmektedir.

Dolayısıyla okullarda yetiştireceğimiz bireylerde tüm bu özelliklerin eksiksiz olarak var olması gerekir.

İnsan, sürekli değişen ve gelişen bir varlıktır.

Öğrenme ise uzun süreli bir yolculuktur.

Bu anlamda okullar, okulöncesinden başlayarak bireyde bulunması gereken tüm özellikleri öğrencilere kazandırmaya başlamalıdır. Çünkü küçük yaşta öğrenilen değerler kalıcıdır.  Çocuk okulda öğrendiği bilgileri ve davranış özelliklerini hayatını ve çevresini şekillendirmek için kullanacaktır.

Günümüz eğitim sistemi içerisinde yer alan birçok şey tartışmaya açıktır.

Tartışmaya açık olmayan bir şey vardır ki…

Bu da değerler eğitiminin asla göz ardı edilemeyeceğidir.

İyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmanın yolu buradan geçmektedir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1602/degerler-egitimi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar