AMERİKA BİTMEDEN DÜNYADA SAVAŞ BİTMEZ

Kelimenin tam anlamıyla bir hizipler savaşı yaşıyoruz.

Bütün dünya, tarihi coğrafyamız, ülkemizle 900 km sınırı olan Suriye’de…

Ve her birinin gelişi Suriye sofrasından kendilerine de bir pay düşürmek.

Bir başka ifadeyle kurtlar sofrasındaki sırtlanlar, çakallar, leş kargaları, akbabalar, çaylaklar, leş sinekleri gibi…

Dünyanın jandarması…

Kuruluşundan itibaren önce bulunduğu coğrafyaya, sonra bütün dünyaya kan kusturan…

Gittiği coğrafyaya sadece kan ve gözyaşı götüren…

Allah’ın lutfettiği yüksek teknolojiyi insanların hayrına kullanmak varken hep coğrafyaları ve medeniyetleri tahripte kullanan…

Ve dünyanın neresinde bir zenginlik varsa kendisinin en büyük paya sahip olduğuna inanan ve bu payı vermemekte, değil direnmek, birazcık naz eden ülkelerin ve milletlerin başına yıldırımlar yağdıran, atomlar atan bir pislik devlettir Amerika…

Çok açık ve çok acı bir gerçektir ki bu pislik devlet ve elbet yöneticileri aynı zenginliği kendi çalışmaları karşılığı kazanmakla talanla kazanmak arasında muhayyer bırakılsalar, talanı tercih ederler.

Çünkü bu pislik devlet ve yöneticileri kuruluş aşamasında on milyonlarca Kızılderili köklerini kazıyıncaya kadar yok etmişler ve topraklarına, birikimlerine, her türlü zenginliklerine el koymuşlardır.

Daha sonra yıpranmamış topraklara sahip olmanın verdiği imkânla zengin olmuşlar, topraklarından çıkan petrol ve altınla zenginliklerini daha çok artırmışlar ve artan zenginlikle dünyanın beyinlerini kendilerinde toplamışlar ve göz kamaştırıcı bir teknolojiye sahip olmuşlardır…

Ve Amerika’nın sahip olduğu bu teknoloji azılı bir seri katilin elindeki bıçak gibidir.

Amerikalı bu teknolojiyle sürekli öldürmekte ve sürekli tahrip edip, tahrip ettiği ülkelerin zenginliğini talan etmektedir.

Ve bu pis katil devletin planları günü birlik değildir.

İşte bunun içindir ki şimdi bütün gücüyle Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da ve Türkiye’dedir…

Amacı yüz yıl önce yarım kalan Ortadoğu hesabını kapatmak ve Osmanlının mirasçısı ve İslam dünyasının doğal lideri konumundaki Türkiye Cumhuriyetini bölük pörçük etmektir.

Bunun için Çekiç Güç planıyla PKK’ya destek vermiş…

Bunun için bu milletten toplanan paralarla Rabinoğlu Fetullah’ın milletin ve devletin bütün hücrelerine girmesini ve PKK ile işbirliği içinde olmasını sağlamış.

Bunun için üstü açık kapalı onlarca darbe teşebbüsünde bulunmuş, kimisini sonuçlandırmış, kimisini sonuçlandıramamış…

Bunun için önce Afganistan’dan, sonra Irak’tan, daha sonra Suriye’den on binleri, yüz binleri, milyonları göçe zorlamış ve Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini altından kalkılması zor yüklerin altına sokmuş…

Ve nihayet güneyimizde kurmaya çalıştığı bir terör devletiyle hem İsrail’in güvenliğini, hem Türkiye’nin enerjiden kazandığını elinden almayı, hem de Türkiye’yi işgal edip parçalamayı hedeflemiştir.

Hiçbir devlet ahlakı olmayan, hiçbir sözüne güvenilmeyen, bu talan ve yalan devleti bütün bunları yapabilir mi?

Türkiye’yi işgal edip, parça bölük edebilir mi?

Biz içteki tesanütümüzü koruduğumuz sürece elbet yapamaz…

Şunu defalarca tekrar ederim:

“Batının hiçbir gücü bizimle cephe cepheye çarpışamaz…”

Ne Amerika, ne İngiltere, ne Naziye Merkel’in Almanya’sı, ne de Birleşik Avrupa’nın hiçbir gücü…

İster ayrı ayrı gelsinler, ister topluca gelsinler…

Ve atom dahi hangi silahlarla gelirlerse gelsinler.

Bu saydığımız ve sayamadığımız bütün pisliklerin yaptıkları ve yapacakları şey bizi birbirimize düşürmek ve gücümüzü birbirimizin üzerinde harcatmaktır.

Bu bakımdan her birimize düşen görev, içteki dayanışmayı, kardeşliği, huzuru bozacak söz ve davranışlardan uzak durmamızdır.

Son söz olarak başlıktaki cümleyi bir kere daha tekrar edeyim:

Amerika denen pislik devlet bitmeden, dünyada savaşlar da, talanlar da, kan ve gözyaşları da, göçler de bitmez…

Ve Amerika mutlaka bitecektir.

Bu hizipler savaşını, İslamın son ordusu olan bu millet kazanacaktır.

Tıpkı Allah’ın Resulünün ve ordusunun hizipler savaşını kazandığı gibi…

Zafer Allah’ındır ve zafer yakındır.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1593/amerika-bitmeden-dunyada-savas-bitmez.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar