HİNDİSTAN'DA BİR TÜRK SULTANI!

Eklenme Tarihi: 02.10.2017 06:35:11 - Güncellenme Tarihi: 02.10.2017 06:35:11

Osmanlı tarihini belki az çok öğrendik?

Beylikler dönemi dâhil, ne Anadolu Selçuklularını ne de Büyük Selçuklu tarihini bilmiyoruz ne yazık ki! Gazneliler, Karahanlılar, Göktürkler, Hunlar, vb ise hiç gündemimizde yok.  Millet olarak tarihimize gerçekten de bigâneyiz?

Yepyeni bir tarihi romanı bitirip yayınevime teslim ettim.

Melikleri dize getiren Sultandır o?

 İlk Türk kadın hükümdar Raziye Begüm Sultan?ı kaleme alırken sekiz asır geriye gittim. ?Delhi Türk Devleti? 12. Yüzyıl başlarında Sultan İltutmuş tarafından Hindistan?da kurulan bir Türk devleti. İlk Minare ?Kutup Minar? kayınpederi Aybek tarafından temeli atılmış ve Sultan İltutmuş tarafından bitirilmiş mesela.

Delhi Türk Devleti?nin teşkilatlanma şeması karşısında açıkçası çok şaşırdım zira daha o yıllarda bir hükümdar ve yanında  ?meclisi? olan bir devlet karşıma çıktı. 

Devletin en tepesinde devlet başkanı bulunmakta...

Merkezde ?Kırklar? adı verilen bir meclis var ve bu meclisin üyeleri hükümdarın talimatlarını tartışan ve nihayete erdiren bir meclis. Benimsemedikleri talimat ve kararnameleri onaylamıyorlar. Burası çok ilginç?

Vilayetleri ?Melik? adını taşıyan bir nevi valiler yönetiyor ve her birinin emrinde on bin asker bulunmakta. Savaş zamanı hükümdarın ordusuna dâhil olmaktalar. Şehrin vergilerini bunlar toplamakta ve merkeze gönderilmekte. Merkez asker sayılarına göre kendilerine bütçe ayırmakta?

Merkezi teşkilatın bakanlıkları ise şöyle:

Divan-ı Vezaret: Genellikle maliye işlerine bakar.

Divan-ı Risalet: Ülkenin haberleşme işlerine bakar.

Divan-ı Arz: Ordu işlerine bakar. Milli Savunma Bakanlığı.

Divan-ı İnşa: Merkez teşkilatı ile taşra teşkilatının irtibatını sağlayan, aralarındaki koordinasyonunu yürüten bakanlık.

?Kırklar Meclisi? Hükümdarın yetkilerini tartışan bir birim ve üyelerin tümü Meliklerden oluşuyor. Baş vezire onlar da Selçuklular gibi ?Nizam?ülmülk? unvanını kullanıyorlar. 

Hindistan?ın yerli Raca?larından (Prens) vergiler alınmakta ancak önemli devlet görevlerinin bu Raca ve Rana?lara verilmediğini görüyoruz. Üst yönetim neredeyse Türk asıllı yöneticilerden oluşuyor. Devlette milli bir duruş var.

Raziye Begüm Sultan, tarihte ilk kez tahta çıkan bir Türk kadını olarak dikkat çekiyor burada. Sultan İltutmuş?un kızı. Hükümdar İltutmuş, ölmeden önce ?Kırklar Meclisine? kızının kendisinden sonra tahta çıkmasını istiyor lakin bunu Meclis onaylamıyor ve oğlu Firuz Şah?ı tercih ediyorlar!

Bir süre sonra Firuz Şah?ın yönetiminden memnun kalmayan ?Kırklar Meclisi? bu kez onu azledip Raziye Begüm Sultan?ı hükümdar seçiyorlar. Raziye Begüm Sultan tam dört yıl Delhi Türk Devletini başarıyla yönetiyor.

 Raziye Sultan?ı herkes bilmeli, ama herkes? Kadın hakları deyip bize batıdan adet devşirenler bu Türk kadın hükümdarı bilmezler her nedense! Raziye Sultan?ın efsanevi hayatını bilmeyenler kadının doğudan yükseldiğini de bilmezler?

Raziye Sultan hükümdarlığı esnasında bir de FETÖ gibi dönemin en sapkın ve vahşi örgütü olan Karmati ayaklanmasını bastırıyor! Karmati?ler Şia?ya yakın ancak iyice sapıtmış bir örgüt olarak o dönemde dikkat çekiyor! Kâbe?yi basarak çok sayıda hacıyı kılıçtan geçiren bu sapkın örgüt, o dönemde Selçuklunun da başını hayli ağrıtıyor. 

Farsça ve Arapça biliyor Raziye Begüm Sultan. ?Şirin-i Dihlevi? mahlasıyla Farsça gazeller kaleme aldığını görüyoruz. Bu dirayetli ve talihsiz kadın Sultanın hayatı acılar içinde geçiyor. Melik Altunay ile yaptığı evlilik çok kısa sürüyor ve bir ayaklanma sonrası bir Hintli köle tarafından hançerlenerek öldürülüyor.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1566/hindistanda-bir-turk-sultani

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar