ŞAMANİZM VE ŞAMAN AYİNLERİ

Şamanizm’i tanımlayarak başlayalım aslında,

Şamanizm’in kökenleri İÖ. 50 binli yıllara dayanmaktadır. Ve bütün dinlerin çıkış noktası olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca inancın merkezi doğa olaylarına dayandığı için anaerkil bir dönem içerisinde ortaya çıkmış olduğu da söylenebilir.

Doğaya ve tüm canlılara verilen önem yalnızca içinde yaşadığımız dünya ile sınırlı değil, tüm evren için de geçerlidir.

Gördüğünüz gibi çok yönlü ve çok çeşitli bir inanç sistemi olan Şamanizm’i tanımlamak aslında sanıldığı kadar basit değil. Şöyle ki; insan neslinin sonsuz olduğu düşüncesi, Şamanist olan kişinin kendisini atalarının devamı olarak görmesini de beraberinde getirmektedir. Atalar kültü olarak adlandırdığımız bu olay, kendisinde bulunan özelliklerin bir sonraki kuşağa aktarılmasında başrol oynamaktadır. Bu aktarım sırasında karşımıza çıkan şamanlar ise; ayinler sırasında ruhlar ve insanlar arasında bir köprü olmaktadırlar

Resim 1: Şaman Ayini

Şaman yoğun dinsel duygulara sahip bir kişidir.

Bazı kaynaklarda, bir çeşit büyücü olarak adlandırılmaktadır. Fakat her büyücü şaman değildir. Her şamanın kendi tanrıları, ruhları ve kendisine özgü bir şarkısı vardır. Ayrıca özgün bir kıyafete ve tefe (davula) sahiptir.

Şaman ayinleri için ise bir tür trans anıdır diyebiliriz.

Bu ayinler müzik, dans ve sözcükler içermektedir. Her gösteri birbirinden farklıdır. Yani tekrarı mümkün değildir.

Ayinler genellikle şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Giriş
  • Yardımcı ruh çağırma
  • Ruhlar alemine yolculuk
  • Misyonu yerine getirme ve dönüş.

Çok çeşitli sebepler ile ortaya koyulan bu törenlerde zaman ve mekân sınırlaması ortadan kalkmaktadır. Şamanın ruhu farklı boyutlarda seyahat etmekte ve sonrasında geri dönmektedir.

Daha öncede belirttiğim gibi,

Bu törenler adeta bir trans halidir.

Efsunludur ve gizemlidir.

Ve günümüzde hala araştırılmaya ve ilgi duyulmaya devam edilmektedir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1537/samanizm-ve-saman-ayinleri.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar