KÜLTÜREL MİRAS, KÜTÜPHANELER VE BURSA

Kültür, bir toplumun geçmişten bugüne, bugünden yarına taşıdığı, dini ve milli değerler temelinde oluşturulmuş maddi ve manevi her şey; türlü verimler ve değer hükümlerinin bütünü şeklinde tanımlanabilir. Giyim-kuşam, sanat ürünleri, müzik verimleri, çok farklı konulardaki (doğum, ölüm, evlilik vs.) uygulama biçimleri ve bu anlamda sosyal hayatın çeşitli alanlarındaki gerçekleştirme kalıpları ile bilim, sanat, eğitim vs. alanlardaki birikimi ifade eden bir kavram ve olgu.

Bu çerçevede kültürel mirası, “bir milletin geçmişinde, önceki nesiller tarafından oluşturulmuş, bugüne kadar yüzyıllar boyunca taşınagelmiş somut (saraylar, câmiler, köyler, mezarlar/ mezarlıklar, kiliseler, manastırlar vs.) ve somut olmayan (gösteri sanatları, destanlar, törenler, kutlamalar vs.) tarihsel kıymeti haiz unsurlar” şeklinde tanımlamak mümkün. Dünya ölçeğinde düşünüldüğünde ise, bugün farklı ülkelerin sahipliğinde bulunan kültürel miras unsurları bir araya geldiğinde, çok büyük bir yekûn olarak dünya kültürel mirası meydana gelmektedir.

Söz konusu kültürel mirasın yerel, bölgesel ve küresel anlamda taşıdığı öneme binaen, bilhassa son yıllarda yoğun bir şekilde ele alındığı ve bu bağlamda farklı ölçeklerdeki araştırmalara, bilimsel çalışmalara ve sempozyum vb. etkinliklere konu olduğu görülmektedir.

…..

İşbu bilimsel etkinliklerden biri, geçen hafta (6-8 Eylül 2017), Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyiciliğinde ve Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi’nin desteğinde olmak üzere,  Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

17 ülkeden 54 konuşmacının “kültürel miras” ve “kütüphane” odaklı bildirileriyle katkı sunduğu, “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu” başlıklı etkinlikte, ülkemiz üniversitelerinde “kütüphanecilik”, “arşivcilik” ve “kültürel miras” konularında çalışmalar sürdüren çok sayıda akademik personel ile Türk kütüphaneciliğinin farklı noktalarında bilgi ve belge hizmeti veren kütüphaneciler katıldı.

Ve bir kez daha açıkça görüldü ki, iyi niyet temelinde ve el birliğiyle hareket edildiğinde Türkiye adlı bu aziz vatana gönül vermiş sevdalıların elinden hiçbir iş kurtulmaz, her iş bihakkın başarılı şekilde gerçekleştirilir. Mezkûr sempozyum bunun müşahhas bir göstergesi.

Bu bağlamda, fakirin de bir bildiriyle ve Bilim Kurulu üyesi olarak omuz verdiği Sempozyum’un son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi noktasında bazı isimler var ki, eğer öz adlarıyla anmazsam kalemin hakkını vermemiş, dolayısıyla hakta kalmış olurum. Zira Sempozyum onların inanılmaz istekli ve gayretli çalışmaları sayesinde öyle bir başarı düzeyine erişti ki, yabancı katılımcılar (profesörler, doçentler vs.) üç gün boyunca tekrar tekrar teşekkür etmekten kendilerini alamadı.

Gönülden alkışlarla dillendirelim o özel isimleri…

Bursa’da görev yapan uzman kütüphaneciler ile diğer kütüphane görevlilerini mükemmelen organize eden, Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi’nin güler yüzlü başkanı Muhterem Çevik

Harika takım arkadaşlarının önünde güçlü bir lider pozisyonunda, durup dinlenmeksizin koşturan ve adeta kabına sığmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu

Ve…

Bu çok başarılı bilimsel etkinliğin baş mimarı olduğu, yerli ve yabancı bütün katılımcılar tarafından bıkıp usanmaksızın dile getirilen, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nevzat Özel

Nevzat Hoca için ayrı bir paragraf açarak şunu önemle ifade etmek isterim ki, Ankara Üniversitesi, gencecik yaşına rağmen dünya çapında bir bilim insanını kadrosunda bulunduruyor. Ve rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu genç öğretim üyesi Türk kütüphaneciliğinin geleceğinde daimi olarak aktör pozisyonunda bulunarak adından epeyce söz ettirecek; ayrıca dünya kütüphaneciliği içinde de gözbebeğimiz Türkiye’nin ay yıldızlı al bayrağını çok defa gururla dalgalandıracak.

Bu üç isme ve pek kıymetli ekip arkadaşlarına değerli emekleri için ne kadar teşekkür edilse yetersiz kalır. Keşke gönlümü görebilselerdi…

….

Hangi konular ele alındı ve neler mi konuşuldu Sempozyum’da?

Kültürel Miras Yönetimi”, “Kent Belleği Oluşturma”, “Kent Kütüphaneleri ve Kent”, “Belediye Kütüphanelerinde Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri”, “Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphaneler”, “Açık Erişim ve Kültürel Miras Yönetimi”, “Yazma ve Nadir Eserlerin Yönetimi”, “Şehir Planlamada Kütüphanelerin Konumu ve Önemi”, “Yerel Yönetimlerin Bilginin Toplumsallaşmasındaki Rolü”, “Yerel Kültür Varlıklarının/ Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tanıtılmasında Kütüphaneler”, “Yerel Yönetimlerin Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sorumluluğu”, “Kütüphane Binalarının Tasarımı”…..

Bunlar, Sempozyum kapsamında ele alınan, hakkında bildiri sunulan konu başlıklarından küçük bir demet.

Çok yakında kitaplaşacak olan bildiriler incelendiğinde, hem konunun önemi hem de sunulan bildirilerin kalitesi daha açık biçimde görülebilecektir.

…..

Ve Bursa

Bursa, öyle bir yazının kıyısına köşesine, ucuna eteğine eklenemeyecek bir şehir olduğu içindir ki, o da bir sonraki yazıya…

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1510/kulturel-miras-kutuphaneler-ve-bursa.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar