NARSİSİZM “Günümüz Hastalığı”

Yunan mitolojisinde, sudaki aksini görerek kendisine aşık olan Narkissos’u bilir misiniz?

Narsisizm sözcüğüne ilham veren hikâye şu şekildedir:

Kendisine duyulan aşkların çoğunu karşılıksız bırakan ve güzel bir peri kızı olan Ekho, bir gün bir avcı görür. Narkissos adındaki bu avcı oldukça yakışıklıdır. Ekho ona ilk görüşte âşık olmuştur. Ancak Narkissos bu aşka karşılık vermemiştir. Peri kızı bu durum karşısında çok üzülür ve sonrasında ölür. Vücudundan arta kalan kemikleri kayalara, sesi ise “eko “ dediğimiz yankılara dönüşür. Bu duruma oldukça sinirlenen Tanrılar , Narkissos’a ders vermeye karar verirler. Yine bir av sonrası Narkissos oldukça susamış yakınındaki nehir kenarına gelmiştir. Su içmek için eğildiğinde kendi yansımasını görür. Daha önce farkına varamadığı bu güzellik karşısında büyülenir ve olduğu yerde kalakalır. Kendi yansımasının karşısında geçirdiği zaman sonrasında yemeden içmeden kesilen Narkissos günden güne eriyerek yok olur. Öldükten sonra ise vücudunun nergis çiçeğine dönüştüğü söylenmektedir.

Hikâye çok açık aslında…

Narsisizm, duyguların “kendine hayranlığa” yöneltilmesini içeren bir durumdur.

Ellis (1898), Yunan mitolojisindeki bu karakteri psikolojik bir terim olarak kullanan ilk psikanalitik kuramcıdır.

Freud ise Narsisizm terimini 1910 yılında “Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Makale” isimli çalışmasında dipnot olarak kullanmıştır.

Öte yandan çeşitli kaynaklarda, uygun koşullar altında ortaya koyulan narsistlik benliğin insanlar için faydalığı olabileceğinden bahsedilmektedir. Derinlemesine bir araştırma yapıldığında elbette farklı sonuçlar ile karşılaşılabilir.

Birçok klinik araştırmada, yaşanılan deneyimlerin kişiliğin oluşumunda büyük öneme sahip olduğundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla olumlu veya olumsuz yanlarını birlikte ele almak elbette daha doğru olacaktır.

Yine de…

Narsistik kişiliği tanımlarken yukarıdaki hikâye ve günümüz insanını düşünmeden edemiyorum.

Kendisine hayran, duygudaşlık yoksunu ve bencil…

Bilemiyorum, bu tanımı son zamanlarda birçok insan için sıklıkla kullanabiliyorum.

Sanırım insanlığın sonu güzel bir nergis çiçeğine dönüşmek ile son bulacak.

Tabi öncesinde kendi kendini tüketmezse!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1499/narsisizm-gunumuz-hastaligi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar