GÜÇLÜ KUVVETLİ KULLAR

“İsrailoğullarına kitapta (Tevrat’ta), Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız, diye bildirdik.” (İsra/4)

"Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik.

Bunlar, evlerin arasında dolaşarak (sizi) aradılar.

Bu, yerine getirilmiş bir vaat idi." (İsra/5)

Üzerinize denilenler o zamanın Müslümanları olan İsrail oğullarıdır…

Halik’ı Zülcelal’in:

“Güçlü kuvvetli kullarımız” diye taraf olduğu ve haddi aşan İsrail oğullarının üzerine, onlara hadlerini bildirmek üzere, cezalandırıcı olarak gönderdikleri ise putperest Babil Hükümdarı Buntunnasr’dır.

Hikâye kısaca şöyledir:

Buhtunnasr M.Ö. 586 yılında büyük bir orduyla Kudüs’ü zapt etti ve İsrail Oğullarının binlercesini Babil’e götürdü.

Filistin’de kalanlara kendi hâkimiyetini kabul ettirdi.

Bir süre sonra İsrail Oğulları anlaşma şartlarına uymadılar.

Bunun üzerine Buhtunnasr M.Ö. 579 yılında tekrar Kudüs’e yürüdü ve şehri zapt ederek, bütün şehri yakıp yıktı.

İsrail Oğullarının tamamını Kudüs’ten çıkardı.

Bir kısmını Babil’e götürdü.

İşte İsrail Oğullarının yani bugün Yahudi olarak tanıdığımız nankör, sözünde asla durmayan, dünyaya doymayan, dünyaya fesadı yayan kavmin bütün dünyaya yayılışının başlangıç tarihi budur.

“İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis’e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.)” (İsra/7)

Tıpkı İsra/5 ayetinde olduğu gibi, burada da cezalandırılacak kavim İsrail Oğulları, cezalandıracak kavim ise Romalılardır.

İsra/4 Ayetinde belirtildiği gibi, Allah cc dünyada iki kez fesat çıkaracaklarını ve cezalandırılacaklarını Tevrat’ta İsrail Oğullarına bildirmişti…

İlkinde Putperest Babillilerle, İkincide henüz Hristiyan olmayan Romalılarla cezalandırılmıştır.

Ve M.S. 70 yılında Roma İmparatoru Titus Kudüs’ü işgal etmiş, ilk işgalden sonra geçen 600 yıl içinde Kudüs’e dönen bütün İsrail Oğullarını yani Yahudileri tekrar yerlerinden etmiştir.

Ve Yahudiler bütün dünyaya tekrar dağılmışlar, yayılmışlardır.

Kudüs’ten çıkarılan İsrail Oğullarının yani Yahudilerin göç edip yerleşecekleri en güzel coğrafyanın, 1071’de vatan edindiğimiz ve bin yıldır vatan olarak üzerinde yaşadığımız Anadolu olduğu açıkça bellidir.

Dolayısıyla Yahudi, 2000 yıllık süre içinde Anadolu’nun en güzel yerlerine yerleşmiş, en güzel yerlerinde yaşamış ve şeytani zekâsıyla yaşadığı her yerde, iki kez yurdundan edilmenin verdiği deneyimle, bir başka kimlik altında görünmeyi, bilinmeyi, tanınmayı tercih etmiştir.

Evet, Yahudi her kılığa girebilir ve ülkemizdeki her etnik kimlik içinde görünebilir.

Bunun içindir ki, Yahudi’yi teşhis etmek çok zordur.

Ülkemizde, kendi kimliğiyle yaşayan ve kimliğini gizleyen Yahudilere göre azınlıkta kalan Yahudi’ler dışında, her etnik kökenden, her dilden, her dinden, her mezhepten, her meşrepten çok sayıda Yahudi vardır.

İçimizdeki “Güneydeki Sevilen Ülkeyi” sevenlerin hepsi olmasa da, büyük çoğunluğu, en azından yönetici ve yürütücü konumunda olanların, kimliğini gizleyen Yahudiler olması muhtemeldir.

Çünkü İslam gibi bir dinden bu kadar mürtet çıkmaz.

Bunları bilmenin ne faydası mı var diyorsunuz?

En azından, İslam Milletinin içinden çıkan vatansız namertlere bakıp da birbirimize kızmayız.

Yahut da, bu namertlerin doğduğu şehirleri, şaka da olsa, kınamayız.

Biliriz ki, bu vatansız namertlerin milletimizle, dinimizle, mezhebimizle, meşrebimizle uzaktan yakından ilişkileri yoktur; elhamdülillah…

Buradan çıkaracağımız ibret mi?

Bugün bütün İslam dünyası güçlü kuvvetli kâfirlerin tasallutu altındaysa, bunun binlerce hikmeti olsa gerek…

İsterseniz 1400 yıl önce Yahudilerin durumunu bize haber veren Yukarıdaki ayetleri bir de kendimiz için okuyalım.

Ve bilelim ki:

“Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yunus/44)

Hem İsra suresindeki o ayetler, Yahudi’nin durumunu bize haber verse de, esas olarak bizlere geldi.

“Siz de onlar gibi yaparsanız, sizin de başınıza güçlü kuvvetli kullarımızı göndeririz” demek için.

Ne dersiniz?

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1468/guclu-kuvvetli-kullar.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar