SANATSAL YARATICILIK NEDİR?

İnsanın doğasında bulunan yaratıcılığa ilişkin birçok şey söylenebilir.

Fakat yaratıcılığın tek bir tanımını yapabilmek oldukça zordur. Kısaca yaratıcılık; Karşılaşılan bir problem karşısında çözüm üretebilme yeteneğidir.

Yaratıcılığa dair özelliklerin en fazla görüldüğü alan ise şüphesiz sanat eğitimidir. Sanatsal yaratıcılıktan söz etmeye başladığımızda ise devreye üç temel aşamanın girdiğini söyleyebiliriz.

Bunlar;

1.Bilgilenme aşaması,

2.Yaratıcı düşünme aşaması,

3. Sanatsal anlatım aşamalarıdır.

Bu üç aşama sonucunda bireyin estetik algısı değişmeye başlamaktadır.

Peki estetik algı dediğimiz şey nedir?

Algı bir bilgilenme kaynağıdır. Bir uyarıcıyla karşılaştığımızda estetik bir değerlendirme yapabiliyorsak, farkındalık düzeyimiz gelişmiş demektir. Farkındalığın gelişmesi ise; kişinin kendisini ve çevresini iyi analiz edebilmesinden geçmektedir.

Sanat eğitimi aracılığıyla estetik bakış açısı kazanan bireyler, yaratıcılıklarını ortaya koyan çalışmalarda işte bu kazanımdan yola çıkmaktadırlar. Bir başka ifade ile sanatsal yaratıcılık, kişinin kendisinde var olan yetenekleri doğru koşullar altında ortaya koyabilmesidir.

Üretmek ve yeni bir şeyler ortaya koyabilmek sanatın ve sanat eğitimin temel dayanağıdır.

Ve bu dayanağın temelleri insanın kendisini ifade etme anlayışından ileri gelmektedir.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1295/sanatsal-yaraticilik-nedir.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar