YOBAZLARIMIZ-1

Eklenme Tarihi: 09.06.2017 15:25:59 - Güncellenme Tarihi: 29.03.2020 23:27:30

Yobaz, bizim, ruhları kanserli adamlarımızdır. Yobaz; katı, kaba, câhil, inatçı adamdır. Akciğer veya beyin kanseri ne ise, bir inancın bir fikrin bir hareketin yobazı da odur. Yobaz; okumaz, düşünmez, bilmez. Yobaz, bilmediğinin de farkında değildir. Yobaz, konuşmaz; bağırır. Uyuşmaz, kavga eder. Anlamaya çalışmaz; reddeder. Yobazın, kitapla arası yoktur. O bakımdan söze, ?Diyorlar k..? veya ?Duyduğuma göre...?  diyerek başlar. Târihin hemen her devrinde çeşitli inançların, düşüncelerin, fikirlerin, kuruluşların yobazları, ayak bileklerimizde, daima ağır bir pranga oldular. Yüreklerimizde korku, dillerimizde sükût?

Dinimizin de yobazları vardır, dilimizin de siyasetimizin de inkılaplarımızın da! Bu yobaz gürûhu içerisinde veya karşısında en rahat olduğumuz, din yobazlarımızdır. Yâni din yobazlarımızı şiddetle tenkit etmek, yerden yere vurmak, ceza evlerine tıkmak, darağaçlarına çekmek kolaydır. Hatta alkışlancak hareketlerdir.

Ama dilimizin, inkılapçılık ve Atatürkçülük fikrinin yobazlarını tenkit etmek, hem çok zor hem de çok tehlikeli bir iştir. Meselâ; bütün müsbet ilimlerin ve demokratik nizamın temelinde tenkit hürriyeti vardır. Tenkitsiz ilim, tenkitsiz demokrasi olmaz. Ama Türkiye?de Atatürk ve Atatürkçü düşünce, kayıtsız şartsız, tenkit hakkının dışında tutulmaktadır. Dünyanın hiçbir medenî ülkesinde tenkide kapalı bir demokrasi ve kişi yoktur. Atatürkçülük ve Atatürk bizde tamamen tenkit yolunun dışında boy veriyor. O bakımdan bizde, Atatürk?ü veya Atatürkçü düşünceyi, yüzde yüz ilmî ölçüler içinde tenkit etmenin ismi, ?Atatürk düşmanlığı?dır.

Meselâ; ben bir televizyon programında dedim ki, ?Atatürk?ün üç ayrı Türkçe anlayışı vardır. Bunlardan ikisi, ummanları dolduracak kadar yanlıştır. Biri de ufukları kucaklayacak kadar doğrudur. Bize düşen vazife, Atatürk?ün doğru olan dil anlayışını benimsemektir.?

Bu açıklamamdan sonra adeta küçük bir kıyamet koptu. Konuyu kat?iyyen okumayan bilmeyen araştırmayan yobaz kafalar, beni, Atatürk düşmanlığıyla suçladılar. Onlarla karşı karşıya konuşmalarımız da oldu. Gördüm ki dil konusunu kat?iyyen okumamışlar; araştırmamışlar. Dolayısıyla bilmiyorlar. Yobazca iddiaları şu: ?Atatürk, yanlış yapar mı??

Atatürk de bir insandır. Atatürk?ün insan olması münâsebetiyle yanlış yapmasından daha tabii ne olabilir?

Bakın şimdi!

Atatürk, Türk Dil Kurumu?nu 1931 yılında kurdu. 1931-33 yılları arasında, dilimize Arapça ve Farsça?dan giren bütün kelimelerin çıkarılıp atılmasını istedi. ?Şey? kelimesini bile yasakladı. Kimse, ona anlatmak cesaretinde bulunmadı ki dünyada öz dil diye bir dil yoktur. Biz, büyük imparatorluklar kuran bir milletiz. Beraber yaşadığımız milletlerin dillerinden bir takım kelimelerin bizim dilimize girmesinden; bizim dilimizdeki bâzı kelimelerin de o milletlerin diline geçmesinden daha tabii bir şey olamaz. Biz 950 yılında Müslüman olduğumuz için Allah, cennet, cehennem, melek, şeytan, hak, hukuk, sevap, günah? gibi kelimelerin bizim dilimize geçmesinden daha tabii ne olabilir. Bizim dilimiz, bir kabile dili değildir. Olamaz da!

Atatürk, Öztürkçecilik konusunda ısrarlı oldu ama iki yıl içinde kimse kimseyi anlayamaz hâle geldi. Öztürkçe?de; C, F, Ğ, H, J, L, M, N, P, R, Ş, V, Z harfleriyle kelime başlamıyor. Biz Türk milleti olarak, yazı dilimizde ve günlük hayatımızda tam 100.000 kelime kullanıyoruz. 1074 yılında düzenlenen Dîvân-ı Lügâti?t-Türk?de, sâdece 8.000 kelime var. Türkçe sözlüklerimizde ise 100.000 kelime bulunuyor. Hiçkimse, Atatürk?e, tuttuğu yolun yanlış olduğunu söylemek cesaretini gösteremedi. Atatürk, 29 harfli alfabemizin, 29-13:16 harfli bir alfabe hâline getirilmesinde ve100.000 Türkçe kelime yerine 8-10 bin kelimelik bir Öztürkçe ile konuşulmasında, yazılmasında hiçbir fayda görmedi ve 8-10 bin kelimelik bir dil ile ilim yapılamayacağını, ciddî edebî eserler yazılamayacağını gördü.

Dilde tasfiye hareketinden kesinlikle vazgeçti! Vazgeçti!

(Devam edecek)

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1233/yobazlarimiz-1

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

08.01.2020 Atatürk’ün Ummanları Dolduracak Kadar Yanlış Bir Türkçe Anlayışı: Güneş Dil Teorisi
23.12.2019 Çok Önemli Bir Yazı: Bu Nasıl Bir Türkçe?
10.12.2019 Atatürkçü! Atatürk Düşmanı!
02.12.2019 Yanlış Atatürkçülük -I-
25.10.2019 ?Saltanattan Sultandan Kurtuldu Güzel Vatan?
14.10.2019 Bir Cinayet Hikayesi -I-
08.10.2019 Türkiye?nin En Büyük Davası Başörtüsü Değildir
04.10.2019 Allah Müslüman Türk?ün Düşmanı mı?
20.08.2019 Sultan Vahdettin Üzerine
09.08.2019 Yine Atsız Üzerine
03.08.2019 Müthiş Bir Soru
25.07.2019 Neden Öz Türkçe Olmaz
17.05.2019 Atatürkçü ? Atatürk Düşmanı
25.02.2019 Dünya çapında muhteşem bir ödüle nasıl layık görüldüm
19.02.2019 En büyük ayıbımız -II-
15.02.2019 En büyük ayıbımız -I-
08.01.2019 Atatürk konusunda öfkemiz, cehaletimizdendir
09.12.2018 Yanlış Atatürkçülük anlayışı
27.11.2018 Atatürk ırkçılık yaptı mı?
22.11.2018 Andımız dolayısıyla ırkçılık suçlamaları
02.11.2018 Aleviliği de Sünniliği de doğru dürüst bilmiyoruz
22.10.2018 Benim Atatürk düşmanlığım
15.10.2018 Bu Sinan Meydan nasıl Atatürkçüdür?
29.09.2018 Türkçe bizim varlık sebebimizdir
05.09.2018 Doğu ve Batı dünyasının Türkiye?yi bölme ?parçalama planları
13.08.2018 En mükemmel üniversitemiz en dirayetli Valimiz
28.07.2018 Doç. Dr. Selçuk Özdağ
28.06.2018 Dünyanın en köksüz, en saçma sapan bir suçlaması Alevi-Sunni çekişmesi dövüşmesi, sövüşmesidir
05.06.2018 Aleviliği de Sunniliği de okumayan bilmeyen insanlarımız!
10.05.2018 Alevi, Alevi düşmanı, Yezid!
28.04.2018 Ordumuz kesinlikle siyasete bulaşmamalıdır
17.04.2018 Müezzinlerin ezana saygısızlıkları!
05.04.2018 Makalat?ı okudunuz mu Makalat?ı?
23.03.2018 Rus Çarı Deli Petro?nun Vasiyeti
13.03.2018 Türk olmak şereftir!
20.02.2018 Ziya Gökalp?in kâfirleri ve piçleri
23.01.2018 Arif Nihat Asya diyordu ki...
17.01.2018 NEJDET SANÇAR: ?ÖLÜRÜM DE NEJDET SANÇAR BİZDEN KORKTU DA KAÇTI, DEDİRTMEM?
02.12.2017 YİNE KERKÜK ÜZERİNE
25.11.2017 KERKÜK AĞITI VE NEJDET KOÇAK
07.11.2017 ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN YOĞUN!
30.10.2017 BU KADAR CEHALET, ANCAK TAHSİL İLE MÜMKÜNDÜR
25.10.2017 TÜRKÇEMİZE KIYANLAR, GAFLET VE İHANET İÇİNDEDİRLER
08.10.2017 SOLCULARIMIZIN GERİCİLİKLERİ
02.10.2017 İKİSİ DE YANLIŞ... İKİ ALİ
28.09.2017 BAZI ÖĞRETMENLERİMİZE GÖRE BENİM RUH HASTALIĞIM
15.09.2017 EN BÜYÜK AYIPLARIMIZDAN BİRİ ALEVİ-SÜNNİ ÇEKİŞMESİ-DÖVÜŞMESİ
23.08.2017 ŞAŞIRDIM KALDIM İŞTE
06.08.2017 HAZİNEDAR- İT- KURT
27.07.2017 ORDUSUZ MİLLET, ORDUSUZ DEVLET
20.06.2017 BUNLAR NE BİÇİM ŞAİR, YAZAR, ELEŞTİRMEN, OYUNCU, YÖNETMENDİRLER?
14.06.2017 YOBAZLARIMIZ-2
09.06.2017 YOBAZLARIMIZ-1
28.05.2017 MEL?UN YEZİD?İ BİR DAHA ÖLDÜRMEK-2
23.05.2017 MEL?UN YEZİD?İ BİR DAHA ÖLDÜRMEK-1
17.05.2017 SİLAHLI TÜRK DÜŞMANLIĞI
07.05.2017 NAZIM HİKMET ?MUHTEŞEM ÜSTÜ MUHTEŞEM BİR ŞAİRDİ!?
25.04.2017 NÂZIM HİKMET: ÇOK KÖTÜ BİR ADAM
09.03.2017 ATATÜRK?ÜN GÜNEŞ DİL TEORİSİ ÜZERİNE YÂKUB KADRİ İLE BİR RÖPORTAJ
03.03.2017 BİLİNMEYEN ATATÜRK