MEL’UN YEZİD’İ BİR DAHA ÖLDÜRMEK-2

Ben kendi kanaatimi yazıyorum söylüyorum. Türkiye’de ve İslâm camiasında Alevi-Sünnî veya Şiâ-Sünnî çekişmesi, tartışması, dövüşmesi, sövüşmesi kadar mânâsız, mantıksız, faydasız, neticesiz bir çekişme, dövüşme yoktur. Bu ikiliğin doğurduğu zararları, ciltler dolusu eserler ortaya koyduğu hâlde huzur sağlanamadı. Herhâlde bu çekişme, daha binlerce yıl devam edip gidecektir. Bu çekişmeyi giderecek yol bellidir. Ama kimse bu yola girme basiretini gösteremiyor. “O yol nedir?” diyecekseniz, o yol, Hz. Ali’nin yoludur. Hz. Ali’yi, Hz. Ali’nin inandıklarını hem Âlevî hem de Sünnî topluluğa anlatabilmektir.

Her yıl Hacı Bektaş Veli’yi anma toplantılarına yüz bin kişi katılıyor. Acaba bu yüz bin kişi içerisinde, Hacı Bektaş Veli’yi, yüz kişi okumuş mudur? Bu soruya “evet” diye cevap vermek kolay değildir. Bana göre Hacı Bektaş Veli Hazretleri’nin Makalat isimli kitabından iki sayfayı, evet sadece iki sayfayı okuyup Âlevî, Sünnî vatandaşlarımıza anlatabilsek bu faydasız ama çok tehlikeli bölünmeleri ortadan kaldırabiliriz. Ama o iki sayfayı okumuyor, bilmiyor, anlamıyor, anlatamıyoruz.

Şimdi elbette merak edeceksiniz. Ben Hacı Bektaş Veli’nin o iki sahifede anlattıklarını, kendi Türkçesiyle size özetleyeyim:

Hacı Bektaş Veli, İslâmiyeti 4 esas üzerine oturtarak açıklıyor. Bunlar; şeriat, tarikat, hakikat, marifet kapılarıdır. Şeriat kapısı için diyor ki:

“Ve amma şeriatun evvel makamı, iman getürmekdür.

İkinci makam, ilim öğrenmekdür.

Üçüncü makam, namaz kılmakdur ve zekât vermekdür ve oruç dutmakdur ve guci yiterse hacca varmakdur ve hem gaza eylemekdür ve menfir-i âm olıcak kaçmayub karşu varmakdur ve hem cenabatdan yunmakdur.

Dördüncü makam, halâl kes kazanmakdur ve hem ribâyı –faizi- haram bilmekdür.

Beşinci makam, nikâh kıymakdur.

Altıncı makam, hayzın ve nifasun, cimaın haram bilmekdür.

Yedinci makam, sünnet ü cemaat ehlinden olmakdur.

Sekizinci makam, şafakatdur.

Dokuzuncu makam arı yimek arı geymekdür. Onuncu makam, emr-i bi’il-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münkerdir. Yani eylügi buyurmakdur ve hem yaramaz işlerden sakınmakdur.”

İddia ediyorum, Hacı Bektaş Veli’nin bu on makamını hem Alevî hem Sünnî topluluklara anlatabilsek, öğretebilsek hem mel’un Yezid’i öldürür hem de adam gibi yaşamaya başlarız. Ama bu çok zor bir iştir.

Uuuuu kim okuyacak bu on makamı? Dövüşmek, sövüşmek, vurmak, kırmak daha kolaydır.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1187/melun-yezidi-bir-daha-oldurmek-2.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar