MEL’UN YEZİD’İ BİR DAHA ÖLDÜRMEK-1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da yaptığı bir konuşmada çok güzel, çok doğru bir teklifde bulundu: “Herkes kendi içindeki Yezid’i öldürmelidir.” dedi. Bu, çok doğru, çok yerinde bir tekliftir. Gerçi Yezid, 1400 yıl önce ölüp gitti ama hem Türk dünyasının hem de İslâm âleminin üzerinde bir sam yeli gibi esmeye, onları yakıp kavurmaya devam ediyor. Çünkü Yezid, 680 yılında Kerbelâ’da Hz. Ali’nin sevgili oğlu Hz. Hüseyin’i şehid edince bütün İslâm âleminde anlatılmaz bir üzüntü meydana geldi. Hz. Peygamber buyuruyor ki: “Ali’yi seven beni sever. Ona düşmanlık, bana düşmanlıktır.”, “Ya Rabbi! Hasan ve Hüseyin’i seviyorum. Sen de sev. Bunlara buğz edene (düşmanlık duyana) sen de buğz et!”

Ben, Hz. Ali’yi, Hz. Hasan’ı, Hz. Hüseyin’i sevmeyen bir tek Anadolu Türk’ü görmedim. Aleviler, Türkiye’de 20 milyon olduklarını söylüyorlar. Demek ki sünni topluluk olarak biz de 60 milyonuz. Yani 60 milyon olarak Hz. Ali’ye ve O’nun soyundan gelenlere sevgiyle bakıyoruz. Bu 60 milyonluk Sünnî topluluk içinde Yezid’i seven bir tek kişi var mıdır? Olsaydı, aramızda Yezid isimli kişiler de yaşardı. İşte bin yıldan beri biz Sünnî Türkler, Yezid’i hep lanetle anıyoruz.

Yezid kelimesini kendi aramızda küfür karşılığında bir kelime olarak kullanıyoruz. Kızdığımız, tahkir etmek istediğimiz kişilere, “Yezid!” diye bağırıyoruz. Daha çok kızdıklarımıza “Yezid oğlu Yezid!” diyerek yüzüne tükürüyoruz. İşte durum, bütün açıklığıyla meydanda! Bizim Sünnî camiamızda bin yıldan beri milyonlarca Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynelâbidin, Cafer… vardır da bir tek Yezid isimli kimse yoktur. Sünnî camia, Yezidle birlikte Yezid ismini de 950 yıldan beri öldürmüştür de lanetlemiştir de. Onun için aramızda Yezid isimli bir kişi yoktur. Alevi camiada da Yezid ismi yoktur. Ama Alevi camia, saz şairleriyle beraber Yezid ismini büyük bir kinle yaşatmaktadırlar. Yani 1300 yıl önce ölüp giden Yezid yerine bizi koyarak, yani bizi Yezid görerek sazlarının teline büyük bir kinle vurmaktadırlar. Alevi şairlerden Pir Sultan Abdal’ın şu büyük kinin, bitmez tükenmez şu öfkesine bakınız:

Kalkın dostlar bir olalım

Münkire kılıç salalım

Hüseyin kanın alalım

Tevekkeltü Tealallah

Kanuni Sultan Süleyman Bağdat şehrini Şah İsmail’in oğlu Tahmasb’dan alıp Osmanlı topraklarına katınca bu zaferin büyük üzüntüsünü duyanların başında Pir Sultan’da bulunuyordu. İstiyordu ki Tahmasb, Bağdat’ı Osmanlıya vermesin. Askerini alsın, Anadolu’ya girsin, Sünnî olan Anadolu Türklerini kılıçtan geçirerek, vurarak, kırarak, yakarak, yıkarak Hacı Bektaş Han’ın bulunduğu yerde yeni bir otağ kursun. Şu mısralardaki bitmez tükenmez Sünnî düşmanlığına bakınız:

Güzel Şah’ım çok yerlerden görünür

Aslı nedir, neye verdin Bağdat’ı?

Akıl edemedim senin sırrına

Aslı nedir neye verdin Bağdat’ı?

Çeksen de askerini gelsen idi

Hacı Bektaş Hanı’na konsan idi

Kırsan ol Yezid’i olmaz mı idi

Ah Hünkârım neye verdin Bağdat’ı?

Pir Sultan Abdal’ın 1400 yıl önce bir mel’un Arabın işlediği bir cinayet yüzünden Anadolu’daki kendi kardeşlerine duyduğu dehşetli düşmanlığı görüyor musunuz?

Sur çalınsın, halk çekilsin

Yezid meydana yıkılsın

Senin aşkına dökülsün

Kanım ey Murtaza Ali!

Peki, Hz. Ali ve O’nun mübarek Ehl-i Beyt’i için Pir Sultan, kimin kanı dökülsün istiyordu? Anadolu’da yaşayan Oğuz Türklerinin kanı dökülsün düşüncesindeydi. Sanki Hz. Ali’yi şehid eden İbn-i Mülcem isimli bir Arab değildi. Sanki Hz. Hüseyin’i şehid eden Yezid, bin yıldan beri Anadolu toprağında yaşayan bir Türkmen boyuna mensuptur. Sanki o cinayetler, Arabistan topraklarında değil, evvelki gün Ankara veya Sivas toprağında işlenmiştir. Bin yıl önce büyük bir zulümle dökülen kanların hesabını Anadolu’da görmeye çalışmak kadar boş, manasız, mantıksız, faydasız bir düşünce olamaz.

Aklı başında Alevi aydınlarımız, bu boş, bu faydasız düşmanlıkların ortadan kaldırılması için Alevi asıllı halk şairlerini uyarmalıdırlar. Alevi camiasında bin yıldan beri yaşayan bu mel’un Yezid’i öldürmelidir. Çünkü biz, Yezid’i öldürmeden birliğimiz, dirliğimizi sağlayamayız.

Lânet olsun Yezid’e!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1168/melun-yezidi-bir-daha-oldurmek-1.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar