SİLAHLI TÜRK DÜŞMANLIĞI

Kabul ediyorum, sevmek hoşlanmak yaratılışımızda vardır. Ben yeşili severim, siz siyahı, öteki maviyi, sarıyı, beyazı…

Niçin farklı renkleri severiz? Doğrusu bunun mantıkî bir cevabı yoktur. Ama terbiyeli olmak, saygılı davranmak bir eğitim meselesidir. Akıl, mantık, vicdan işidir.

Allah, bizi farklı kavimlerden yaratmış. Birbirimizle tanışmamızı, birbirimizi sevmemizi istemiş. Hiç kimse kendi milliyetini seçerek dünyaya gelmemiş; gelmiyor. O bakımdan Yunus Emre diyor ki:

Elif okuduk ötürü

Bazar eyledik götürü

Yaradılanı hoş gördük

Yaradandan ötürü

Yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmek, ancak Allah’a inananların veya medenî vasıflara sahip olanların özelliklerindendir. İçimizde, milletimize şaşı bakanlar var. Ne şaşı bakması? Türk’ü görür görmez gözlerini sıkı sıkı kapatanlar, Türk ismini duyar duymaz dişlerini sıkanlar, yumruklarını masaya vuranlar var. Bunlar akılsız, idraksiz, vicdansız yaratıklardır. Nankör ve ahmak kişilerdir.

TBMM’ne seçildikleri hâlde tarihimiz devletimizi imparatorluklarımızı, milletimizi, dilimizi..  Hem de Türkçe konuşarak inkâr eden ahmakları görüyorum.

Bir takım insanlar da Türk ismini kullanmayarak Türk milleti, Türk devleti, Türk vatanı, Türk dili demeyerek Türk düşmanlarını kazanacaklarını sanıyorlar. Milyon kere, milyar kere yanlış bir saplantıdır. Misâl mi istiyorsunuz? İşte Osmanlı Devleti! Osmanlı, 624 yıl hükümran oldu. Devletin isminde Türk kelimesi yoktu. Gerçi devleti kuran Türkmenlerdi. Fakat Söğüt’te Selçuklular tarafından verilen (en çok) bin kilometrekarelik bir toprak üzerinde küçük bir beylik kuran Kayı Türklerinden Osman Bey’in adı, daha sonra büyüyen, dal budak salan devletin de adı oldu.

Değerli tarihçilerden İsmâil Hâmi Danişmend’in Osmanlı Tarihi Kronolojisii simli eserinin 5. cildinin 125. sahifesinde belirtildiğine göre 624 yıllık Osmanlı tarihinde 215 kişi, sadrazamlık (başbakanlık) koltuğuna oturdu. Bu 215 sadrazamdan sadece 75’i Türktür. 140 sadrazam gayr-i Türktür. İki Ermeni asıllı sadrazamımız bile vardır. Şunu belirtmek istiyorum. Osmanlı’nın 624 yıllık ömründe devletin isminde Türk kelimesi olmadığı başbakanlık makamına Türklerden daha çok, Türk olmayanlar oturdukları hâlde beraber yaşadığımız aynı dine mensup olduğumuz Kürt kardeşlerimiz, devletimize yani Osmanlı’ya, tam 13 defa isyan ettiler. O isyanları, tarihleri ve isyancı başlarıyla size açıklıyorum:

1806 Babanzâde Abdurrahman Paşa isyanı

1812 Babanzâde Ahmed Paşa isyanı

1820 Zazaların isyanı

1830 Hakkâri’de Yezidîlerin isyanı

1831 Bitlis’de Eşref Han isyanı

1831 Botan’da Bedirhan isyanı

1893 Diyarbakır’da Garzan isyanı

1872 Cizrede Bedirhan Osman Paşa isyanı

1881 Hakkâri’de Ubeydullah isyanı

1889 Erzincan’da Bedirhan Ali Paşa isyanı

1912 Mardin’de Bedirhan ve Halil Paşa isyanı

1912 Bitlis’de Şeyh Selim isyanı

1913 Koçgiri isyanı

İsyanlar, Cumhuriyet devrinde de devam etti. İşte size 22 isyanın sıralaması:

1924 Hakkâri’de Nastûrî isyanı

1926 Siirt’de Jilan isyanı

1925 Bingöl, Muş, Diyarbakır’da Şeyh Said isyanı

1925 Şemdinli’de Said Taha isyanı

1925 Diyarbakır’da Reşkotan isyanı

1926’ Pervari’de Yakub Ağa isyanı

1926 Siirt’de Gulyan isyanı

1926 Nusaybin’de Haço isyanı

1926 Ağrı isyanı

1926 Hakkâri’de Beytüşşebab isyanı

1926 Silvan’da Koçağa isyanı

1927 Bitlis’de Mutki isyanı

1927 2. Ağrı isyanı

1927 Silvan’da Biçar isyanı

1927 Eruh’da Zilanlı isyanı

1930 Van’da Zeylan

1930 Tutak-Bulanık-Hınıs isyanı

1930 3. Ağrı isyanı

1930 Van isyanı

1934 Bitlis isyanı

1935 Siirt isyanı

1936 Siirt isyanı

Son isyan, 30 yıldan beri devam eden Apo isyanı.

Dünyanın neresinde olursa olsun devlet, kendisine başkaldıran isyancıları silahla temizlemek yoluna gider, gidiyor. Hiçbir ülkede devlet, kendisine isyan eden kimseleri gülümseyerek veya kendi adını unutarak, saklayarak, geriye çekerek susturamaz. Silaha, silah kullanarak cevap veriliyor. Biz de silah kuşanarak devletimize başkaldıran hainleri silah kullanarak yol etmek hakkına sahibiz. Öyle yapıyoruz, öyle yapmalıyız.

Başka yolumuz yoktur!

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1149/silahli-turk-dusmanligi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar