CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KADIN RESSAMLARINDAN: MİHRİ MÜŞFİK HANIM

Start Mill; “Bir uygarlığın düzeyini ölçmek isterseniz, kadının yaşam koşullarına bakın” demiş. Kadına değer vermeyen toplumların gelişmişlik düzeylerine baktığımızda bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz.

Kadının toplumda ki yerine dair birkaç satır yazayım dedim, baktım sayfalar dolusu cümleler kursam da nafile kalacak, boş verdim.

Açıkçası Sanat Tarihine bakıldığında da durum pek farklı değil.

Bütün o adını tarihe altın harflerle yazan sanatçıların arasından sıyrılmayı başarabilen öyle az kadın var ki.

Peki Türk Resim Sanatı da bu şekilde mi?

Evet maalesef…

Başlangıçta pek önem verilmese de, Avrupa Sanatının etkisiyle Türk Resim Sanatının gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. Kız öğrenciler için İnas Sanayi Nefise Mektebi açılmadan önce kadın haklarına dair pek çok şeyin konuşulmamasına rağmen bazı varlıklı aileler kız çocuklarını Avrupa’ya sanat eğitimi için yollamışlardır.

İşte tamda bu noktada öncü iki Türk Kadın Ressam Mihri Müşfik Hanım ve Müfide Kadri karşımıza çıkmaktadır.

Resim1. Mihri Müşfik Hanım

Cesaretleri ve yetenekleri ile öncü olan bu iki kadın sanatçıdan Mihri Müşfik Hanım zaman içinde resme olan tutkusundan dolayı aristokrat yaşamı terk etmiş, yoksul bir hayat sürmeyi göze almıştır

Özellikle tanınmış kişilerin portrelerini yapan sanatçının, 988 yılına kadar yapılan araştırmalarda Türkiye’de 32, İtalya’da 36, Fransa’da 23 ve Amerika’da 60’ı aşkın olmak üzere, 150 dolayında eseri kayıt altına alınmıştır.

Türkiye’de çağdaş resim sanatını başlatan Mihri Müşfik Hanımın eserlerinde, yaşadığı dönemin akımları olan kübizm ve ekspresyonizmin etkileri görülmektedir. Çalışmalarında kullandığı fırça darbeleri ise portrelerini özgünleştirmiştir.

1954 yılında vefat eden sanatçı için ; cesur ve tutku dolu bir hayat sürmüştür diyebiliriz.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1118/cumhuriyet-donemi-turk-kadin-ressamlarindan-mihri-musfik-hanim.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar