REFERANDUMDAN ÇIKAN KARAR

Türkiye’nin yönetim düzenini ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olarak değiştiren 16 Nisan Referandumunu demokratik bir olgunluk ve sükûnet içinde, % 86’lık bir katılımla gerçekleştirdik. Millî irade 25 milyondan fazla seçmene tekabül eden % 51.5 oranında değişim yönünde karar verdi.

Hemen belirtelim ki onay vermeyen % 48.5’lik oranı hesap dışı tutmak doğru değildir. Bilinmelidir ki, ‘evet’in önemi ‘hayır’la tahkim edilmiş, değişim iradesi böylece meşruiyet kazanmıştır. Yani referandum en geniş katılımlı bir istişare zeminidir. O zeminde şu ya da bu yönde karar beyan etmek, millî bünyeye dâhil olmak demektir. Ben esasen bu zemini var ve işlek kılmayı, yani milletin meselelerini tartışarak, konuşarak çözme kabiliyetini daha çok önemsiyorum. Bu kabiliyet, sağlıklı, dinamik yapımız için hayati derecede önemlidir. Hepimiz biliyoruz ki, tercihlerdeki oranlar, bu günün veya dönemin etkileri ile şekillenmiştir. Şartlar değişince oranlar da değişecekse esasen bu tercihler birbirine geçişli veya geçirgen demektir. Ama her iki tercihin de tartışmaksızın koruyacağı asıl zemin, millî iradedir. Millî irade, tarihsel, kültürel değer kodlarımızın canlı dimağı, duygulanımıdır. Varlığını bu dimağ ve duyguyla özdeştiren millî irade tahakküm kabul etmez. Burası çok önemlidir. Bu zaviyeden bakılmazsa devletin yönetim sistemini milleti ile birlikte var eden tarihi, stratejik koşulları ıskalamış oluruz. İlginçtir; çoğu siyasetçinin, çoğu aydının ıskaladığı bu derin gerçeği, insanımız uyanık, incelikli feraseti ile çok esaslı fark etmektedir. Referandum sonuçlarını bu hassasiyetle okumak gerekmektedir.

Her seçimde olduğu gibi, sandığa yansıyan bütün oylar millî iradeyi yansıtmıştır. Halkımızın verdiği mesaj, bağlamından saptırılarak kutuplaşmayı, husumeti, gerilimi artıracak tarzda okunmamalıdır. Kimse taşıdığı kanaatten dolayı suçlanmamalı, incitilmemeli, ötekileştirilmemelidir. Sağduyusuna ve her birimizden daha isabetli karar verdiğine güvendiğimiz halkımızın tercihine ülkemizde ve tüm dünyada herkes saygılı olmak zorundadır. İçeride, kışkırtılmış yenilgi psikolojisiyle vandalca tepkiler vermek doğru değildir. Dış ülkelerde kimi siyasilerin kasıtlarını aştığını düşündüğümüz hesapsız beyanları ise büsbütün talihsizliktir. Bu beyanların millî irade tarafından karşılığı çok sert olmuştur, olmaya devam edecektir. Bu referandumun dünyaya verdiği asıl mesajlardan biri budur. İnsanımız ‘Eğer içeride bir siyasetçim cezalandırılacaksa onu ancak ben cezalandırırım, size ne oluyor?’ diye çok net bir tepki vermiştir. Hatta bir adım öte giderek onlar gibi varlığımız üzerinde hesap yapan güçlerle hesaplaşacak başkanlara destek vereceğini ilan etmiştir.

Bu mahiyette analizleri sonraya bırakalım.

Kampanya sürecinin coşkulu, seçim günü oy verme işleminin hoşgörü havasında geçmesi bile, farklılıklarımızı medeni ölçüler içinde ifade etmeyi yüksek düzeyde başarmamız adına büyük bir kazanımdır. Referandum bir toplumun problemlerini, özgür düşünme ve tartışma yöntemi ile çözme başarısıdır. Yönetim tarzımızı değiştirmek gibi belki en önemli ve tarihi bir oylamayı bile demokratik olgunlukla yapmış olmamız, medeniyet değerlerimizin ruhumuzu besleyen yüceliği olarak anlaşılmalıdır.

Bu referandumda aziz milletimiz son derece hassas, o ölçüde etkili mesajlar vermiş, çok ince ayarlar yapmıştır. Millet, sözünü, iç siyasetten dış güçlere kadar hemen herkesin her kesimin ihtiyacına göre ustaca ayarlanmış muhteva, tarz ve tonda söylemiş, kararını vermiştir. Bundan böyle ekonomiden, siyasete, kültüre kadar Türkiye ile bir şekilde ilgili, ilişkili olan herkes, her yapı bu tercih ve irade beyanının anlamını çok iyi düşünüp hesaplayarak davranmalıdır.

Referandumdan gözetilen amaç tarihi önemine uyumlu olarak hâsıl olmuştur. İçeride kendini hangi kararla ifade etmiş olursa olsun kimse kaybetmemiş, ‘evet’i ‘hayır’ı ile bütün Türkiye kazanmıştır. ‘Evet’ sağlıklı, istikrarlı, hep gelişmeye, kalkınmaya, güçlü olmaya dönük işleyen bir sistem adına bütün Türkiye’nin kazanımıdır. Tersten vesayete, darbelere, manipülasyonlara, gözetime, şantaja, dış müdahalelere imkân veren kırılmalara müsait yapının sonlandırılması adına başta batılı güçler olmak üzere Türkiye üzerinde hesabı olan dış güçler adına da kayıptır, dahası hezimettir. İçeride bu seçimin yenileni olmamıştır, ama bu seçimin yenileni ekonomik olduğu kadar kültürel olarak da bizi sömürü altında tutmak isteyen emperyalist odaklar olmuştur. Özetle Türkiye içeride asli haklarını dışarıda ise zafer kazanmıştır.

17 Nisan’la birlikte Türkiye yeni bir güne, yeni aydınlık bir döneme uyanmıştır. Ayak bağlarından, gereksiz fazlalık ve ağırlıklarından, engellemelerden kurtulmuş Türkiye, 2023, 2053 gibi ileri hedeflere daha rahat, daha kararlı yürüyecektir. Bir yeni inançla, yenilenmiş bir heyecan ve coşkuyla aziz milletimizin istiklâl ve istikbali için bütün ümmetin huzuru, refahı derlenip toparlanması, kurtuluşu için şimdi daha emin, daha kararlı, daha hızlı yürüme vaktidir. Bütün çabamız Türkiye’nin bugünden daha aydınlık, daha güzel günlere erişmesi içindir. Çünkü karanlık bir kuşatma içinde bir ülkede emeğin de özgürlüğün de, alın terinin de bir kıymeti kalmaz.

Referandumla sağlanan yönetim sistemi değişikliğinin her bakımdan hayırlı sonuçlar getireceği açıktır. Ülkemiz, milletimiz, tüm İslâm coğrafyası ve dünyamız için hayırlı olsun.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1067/referandumdan-cikan-karar.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar