ÖZGÜRLÜK YOLU AÇILDI

16 Nisan 2017 ülkem için tarihi bir gün. 200 yıldır ülkeme dayatılan ve yüz yıldır hayatımızı yönlendiren, batıdan ithal bir devlet sisteminin rafa kaldırıldığı gün. Bu gün, büyük Türk milleti özüne dönmeye ve batı medeniyetinin prangalarından kurtulmaya karar vermiştir. Vatana, Millete ve bütün Türk-İslam âlemine hayırlı olsun diyorum.

Türk tipi başkanlık sistemine geçiş elbette ki, küresel güçlerin hoşuna gitmeyecektir. Referandum öncesi batılı ülkeler bu kaygı ve endişelerini açıkça belirtmişler, Türk halkının kararını etkilemek için ellerinden geleni yapmışlardır. Hem de o kadar ileri gitmişlerdir ki, adeta ülke içi bir muhalefet partisi gibi söylemler ve eylemlerle muhalefetlerini desteklemişlerdir. Ama görüldüğü gibi Türk halkı artık kendi kararını kendi verecek güç ve yetkinliktedir. Bunu 15 Temmuzda tankların önene geçerek nasıl göstermişse, 16 Nisanda da oylarıyla göstermiştir.

Başkanlık sistemi, ülkeme yeni hedefler ve yeni ufuklar açacaktır muhakkak, yeter ki, bu diriliş ve kendine dönüş hamlesi, tamamen yerli bir düşünce ve fikirlerle desteklensin. Osmanlı sonrası, Türk devletinin feragat etmek zorunda bırakıldığı, siyasi, coğrafi ve kültürel değerler, yeniden devlet sistemi içerisinde hayat bulsun. Unutulmasın ki, Osmanlı bir cihan devletiydi. Dünya coğrafyasının çok geniş bir alanına hükmediyordu. O zamanların üzerimize yüklediği sorumluluklar var elbette. Çünkü bu coğrafyalar, Osmanlıdan sonra rahat ve huzur bulmadılar. Küresel güçler onları yağmaladı, işgal etti, kan ve gözyaşı içerisinde bıraktı. Halende bu zulümler devam etmektedir. Bu coğrafya bir kurtarıcı bekliyor. Batı emperyalizmine ve onların zulümlerine başkaldıracak, adil ve güçlü bir önder bekliyor. Bu önder elbette ki, Osmanlı mirasının sahibi olan Türk milletidir.

Bu şuurla, Türk devletini yeniden şekillendirmek, Türk milletine bir mefkûre vermek şarttır. Mefkûresiz kalan toplumlar, başka mefkûrelerin içerisinde eriyip giderler. Yüz yıldır bu gerçeği iyice öğrenmiş olmalıyız.  Bu referandum, Bağımsız Türk devletinin, yeniden ÂLEME NİZAM VERMEK ülküsünü hayata geçirmesi bakımından bir başlangıçtır.

Umuyorum ki, Türk devleti, Türk ve İslam coğrafyasının, siyasi ve kültürel merkezi olma yolunda ciddi bir adım atmıştır. Uluslararası arenada birçok zorluklarla karşılaşacak, ekonomik ve siyasi baskılara maruz kalacak, ama bir yandan da, esaret altında ki Türk dünyasının ve parçalanmış İslam âleminin maneviyatını arkasına alacaktır.

Bu referandum, Türk ve İslam âleminin özgürlüğe giden ilk açık kapısıdır. Bu referandum batının bize dayattığı süfli medeniyete bir başkaldırıştır. Tüm yeryüzü Müslümanlarına hayırlı olsun diyorum vesselam.

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/1059/ozgurluk-yolu-acildi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Diğer Yazılar

Diğer Yazılar