Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Dört gün sürecek Kurban Bayramı yarın idrak edilemeye başlanacak. Bayram süresince kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok vatandaş, 'Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konu hakkında Diyanet'in yanıtı...
Eklenme Tarihi: 10.08.2019 16:15:00 - Güncellenme Tarihi: 10.08.2019 16:15:45

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.


kaynak: hürriyet

http://www.enpolitik.com/haber/315079/kurban-kesim-vakti-ne-zaman-baslar-ve-biter.html

Sizin Yorumunuz:

*
*