Rektör Bağlı İibf'de 'Çok Kültürlülük Ve Birlikte Yaşamak' Üzerine Konuştu

Eklenme Tarihi: 06.03.2019 15:50:07

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta ‘Çok Kültürlülük ve Birlikte Yaşamak’ üzerine söyleşide bulundu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen ve Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın davetli konuşmacı olarak katıldığı konferansta; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öcal, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şükran Güngör Tanç ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Demirel, akademik ve idari personel ile öğrenciler hazır bulundu. Konferansın açılışında konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öcal, “Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine ve kariyer planlarına ders dışında da katkı sunmak, kariyer planlarına destek olmak amacıyla planlamış olduğumuz konferanslarımızı her çarşamba günü gerçekleştirerek bir geleneğe dönüştürme amacındayız. Bundan sonraki haftalarda da çarşamba günleri, fakültemiz bünyesinde yer alan işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, bankacılık ve finans bölüm öğrencileri başta olmak üzere tüm üniversite personelimize hitap edecek konular için alanında yetkin konuşmacıları fakültemizde misafir etmeyi hedeflemekteyiz. İnsanoğlunun var olduğu günden beri cevap aradığı, ’birlikte yaşam’ sorunsalı, çağlar boyu süren bir arayışın, aynı zamanda her geçen gün daha da karmaşıklaşan bir yolculuğun adı olmuştur. Kendi disiplinim olan uluslararası ilişkilerden bir örnek vermek gerekirse, disiplinin önde gelen araştırma sorularından bir tanesi yine ’birlikte yaşam sorunsalını’ yansıtmakta, en basit ifadeyle ’devletlerin nasıl birlikte var olacaklarını’ tartışmaktadır. Bu tartışmaların özünde yer alan insanın ise, yaradılışı gereği farklılıklarla bezenmiş olması, birlikte yaşam konusunda düşünürken toplumsal renklerin kaynaşmasını da ön plana çıkarmaktadır. Bu kapsamda, çok kültürlülüğün kadim geleneğine sahip bu Anadolu topraklarından, birlikte yaşam meselesini irdelemek, sadece içinde bulunduğumuz toplum için değil, dünyaya rehber olacak nice değerleri göz önüne serecektir diye düşünüyorum. Çıktığımız bu yolda bugün bize önderlik eden, öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya, kendisinin nezdinde tüm üniversite yönetimimize, sunmuş oldukları destek için, siz değerli misafirlerimiz önünde bir kez daha teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

Rektör Bağlı: "Çok Kültürlülük ve Birlikte Yaşamak İnsanoğlunun Doğasında ve Tabiatında Vardır"

Tarihte ve günümüzde medeniyetleri ve toplumu oluşturan her bir bireyin farklılıklara sahip olduğuna değinen Rektör Bağlı, “Günümüzün en önemli probleminden birisi de birlikte yaşamak ve çok kültürlülüktür. Özellikle siyaset bilimin uğraştığı ve kendisine sorduğu ve sürekli cevabını aradığı en kritik problemlerin başında ‘Farklılıkların bir arada barış ve kardeşlik içerisinde yaşatılması nasıl mümkün olabilir?’ sorusudur. Bu günümüzün dünyasında gerek teknoloji, gerek ulaşım ve iletişim açısından bir okuma yaptığımızda, biz hiçbir şekilde tek tip insanlardan müteşekkil bir sosyolojiyle karşılaşamayız. Böyle bir gerçeklik yok. Yani her halükarda var olan yapılanmanın veya var olan sosyolojik durumun çeşitliliği kaçınılmaz tabii ve doğal bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın doğasını ve serüvenini takip ettiğimizde, her bir bireyin kendine özgü bir dünyasının ve kendine özgü bir farklı anlayışının olduğunu, tek tipleşmenin insan varlığını tehdit eden bir dönüşüm olduğu hakikatini biliyoruz. Bu tek tip bir insan türünün teorik ve pratik olarak mümkün olmadığı gerçeğine baktığımızda dolayısıyla çeşitliliğin zorunlu ve tabii varlık olduğunu kabul ediyoruz” dedi. Rektör Bağlı devamında; “Tarihe baktığımızda ise bir çok örnek vermek mümkündür. Bunlar arasında bu coğrafyada yaşamış olan Roma İmparatorluğunda bütün farklılıklar büyük coşkuyla birlikte yaşama konusunda çok büyük bir örneklik teşkil edecek uygulamayı gerçekleştirmişlerdir. Yine aynı şekilde Osmanlı milletler sözleşmesi diyebileceğimiz ‘Milletler Topluluğu Sistemi’ ile, Hz. Peygamberimiz zamanında İslam’ın ilk anayasası olarak bilinen ‘Medine Vesikası’ ve devam eden sistemlerde Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve hatta kavimlerin farklı inanç ve kültürlere sahip olmalarına rağmen bir arada yaşamalarına imkan sağlanmıştır. Hatta bir ailede aynı sosyal çevreden, aynı ana-babadan gelen insanlar da bile farklılık vardır. Dolayısıyla bir ailede farklılık varsa demek ki farklılık doğal ve tabii varlık alanıdır. Zaten bütün kutsal metinlerde de bu farklılıklara özellikle bir kutsiyet vurgusu yapılmaktadır. Bu hem Yahudilikte ve Hristiyanlıkta hem de İslam’da aynıdır. Biz hukuka ve toplumsal değerlere dair birtakım sorumluluklarımız olduğunu da ayrıca biliyoruz. O halde hem farklılıkları korumak, hem de bu farklılıklarla birlikte yaşanılması bir zorunluluktur. Bütün farklılıkların ortak paydası da adalettir. Adaletin tesis edilmediği bir sistemde hiç kimse kendini güvende hissetmez“ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konferans, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öcal tarafından günün anısına plaket takdimiyle sona erdi.

http://www.enpolitik.com/haber/302492/rektor-bagli-iibfde-cok-kulturluluk-ve-birlikte-yasamak-uzerine-konustu.html

Sizin Yorumunuz:

*
*