Cuhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında değişiklik kararnamesi

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlandı.
Eklenme Tarihi: 18.01.2019 08:42:00 - Güncellenme Tarihi: 18.01.2019 08:38:34

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
Kararnamenin birinci maddesine göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232’nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Hukuk ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. 

28 Kararname numarasına sahip Kararnamenin ikinci maddesine göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287’nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere, şu fıkra eklendi: 
“Türkiye’nin tanıtımına yönelik yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında alım yapılacak olan ülkedeki piyasa şartlarının gerektirmesi ve önemli fiyat avantajı sağlanması halinde, sözleşmesinde belirtilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile yüklenme tutarının tamamına kadar yükleniciye bütçe dışı avans olarak ön ödene ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” 

Kararnamenin üçüncü maddesine göre ise 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 372’nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklendi ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirildi. 

‘’(2) Aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilir. Koordinatör başhekime bağlı olarak, her bir hastanenin tıbbi hizmetleri ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere başhekimlikler oluşturulabilir. Hastanelerin idari ve mali, sağlık bakım ve diğer destek hizmetleri koordinatör başhekime bağlı müdürlüklerce ilgili hastane başhekimliği ile işbirliği içerisinde yürütülür. İhtiyaç halinde her bir hastanede idari ve mali hizmetler müdürlüğü hariç olmak üzere müdürlükler kurulabilir. Bu şekilde yönetim organizasyonu kurulan hastanelerin yönetimine ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(3) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek 9’ncu maddesi kapsamında Bakanlık ile üniversiteler tarafından birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerine, profesör ve doçent unvanını haiz veyahut doktor öğretim üyesi veya eğitim görevlisi kadrosunda bulunan tabipler başhekim olarak atanabilir.” 

http://www.enpolitik.com/haber/266719/cuhurbaskanligi-teskilati-hakkinda-degisiklik-kararnamesi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*