Konkordato nedir, konkordato talep etmenin maliyeti ne kadardır?

Konkordato Türkiye’nin son dönemde en çok duyduğu kelime haline geldi. Şirketlerin yanı sıra borçlu vatandaşların da kişisel konkordato hakkı Türkiye’nin gündemine oturdu. Konkordato talep etmenin ne kadara mal olduğu da merak konusu oldu.
Eklenme Tarihi: 04.10.2018 13:02:00 - Güncellenme Tarihi: 04.10.2018 12:57:28

Konkordato Türkiye’nin son dönemde en çok duyduğu kelime haline geldi. Şirketlerin yanı sıra borçlu vatandaşların da kişisel konkordato hakkı Türkiye’nin gündemine oturdu. Konkordato talep etmenin ne kadara mal olduğu da merak konusu oldu.

Konkordato nedir?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

Peki konkordato talep etmenin maliyeti ne kadar?

Dünya gazetesinin haberine göre, 'Adalet Bakanlığı Konkordato Gider Avansı Tarifesi’ şöyle:

-Tebliğat gideri (Alacaklı sayısı X 3 X 14 TL)

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanacak 7 adet ilan bedeli 550 TL 

 -Resmî ilan fiyat tarifesinde belirlenen Basın İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı (7 X 1.500 = 10.500 TL) 

-Bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesi’nde yer alan ücretin 3 katı tutarı olan (3 X 2 X 280 TL) 2.280 TL 

 -İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirimler için (50 X 2=100 adet iadeli taahhütlü posta ücreti (100 X 13 = 1.300 TL)  

-Konkordato komseri olarak görevlendirilecek 3 kişi için 5 aylık ücret tutarı olan (3 X 5 X 5.000 TL= 75.000 TL)  

 -İflas gideri olarak 15.000 TL (tacir olmayan tek kişi için)  

 -Diğer iş ve işlemler için 900 TL


kaynak: t24
http://www.enpolitik.com/haber/199734/konkordato-nedir-konkordato-talep-etmenin-maliyeti-ne-kadardir.html

Sizin Yorumunuz:

*
*