İşte MHP'nin af teklifi

MHP'nin 'af teklifi' belli oldu. Raporu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıkladı. Düzenleme yasalaşırsa aftan 162 bin hükümlü faydalanacak.
Eklenme Tarihi: 22.09.2018 17:05:00 - Güncellenme Tarihi: 22.09.2018 19:21:44

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Teklifimiz yasalaşırsa TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." dedi.

Yıldız, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin Afla ilgili kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı.Kanun teklifini hazırlama nedenlerine ilişkin bilgi veren Yıldız, "Hazırladığımız kanun teklifinin amacı FETÖ mensubu hakim ve savcıların geçmişte adalet mekanizması ve adalet duygusunda açtığı yaraların onarılmasıdır amaçlarımızdan biri. Hain FETÖ örgütünün adalet sistemimiz içerisinde yapmış olduğu kadrolaşmanın sağladığı avantajla siyasi ideolojik ve ekonomik olarak hasım gördüğü kişileri hukuk dışı yöntemlerle tasfiye, cezalandırma ve yok etme yollarına başvurduğu bilinen bir hakikattir. Örgüt binlerce kişiyi haksız yere cezalandırmış ve telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sahip olmuştur. Bu hukuksuz uygulamanın tamamına Türk toplumu tanıktır." diye konuştu.

Yapılan hukuka aykırı işlemler sonucu verilen kararlar ile son yıllarda Türkiye'de tutuklu hükümlü sayısında çok ciddi artışlar meydana geldiğini ifade eden Yıldız, cezaevlerindeki fiziki koşullar ve doluluk oranlarına dikkati çekti.

"Bugün itibarıyla ülkemizde bulunan 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274’tür. Cezaevlerimizde dün itibariyle 194 bin 404 hükümlü, 59 bin131 tutuklu olmak üzere toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır." diyen Yıldız, cezaevleri ve infaz hukukuyla ilgili yeni bir düzenleme yapma, af çıkarma, bu sorunu çözme adına oluşan fikir ve söylemlerin 2018 yılının Mayıs ayı ortalarında toplumun tamamı tarafından dile getirildiğini savundu.

Yıldız, kanun teklifinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkıp, milli hareketi başlatma tarihi olan 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018’den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır." dedi.

Adalet sistemi içerisinde olan haksızlık ve mağduriyetlerin kısmende olsa giderilmesiyle hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması, toplumsal barış ve uzlaşmanın sağlanması amacıyla Anayasa’nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği hukuksal durumları aynı olan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme maruz tutulması gözetilerek, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezalardan indirim yapılmasının uygun görüldüğünü söyleyen Yıldız, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM’de kabul görürse, bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir. Bu düzenlemeyle bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin birinci maddesindeki amaç kısmını okuyan Yıldız, şöyle devam etti:"Bu kanunun amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunda ayrı tutulanlar hariç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlardaki suçlar bakımından tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve bunun sonucu olarak infazı gereken cezası kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir.İkinci madde olarak kapsam maddemizde, kanun kapsamındaki suçlardan dolayı hükümlü veya tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde hükmolunan cezaların toplamından, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezadan bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirilir.

İndirim yapıldıktan sonra infazı gereken ceza kalmaması durumunda hükümlü salıverilir. Sanık ve şüphelinin tutukluluk durumuna gelince istinaf ve ve temyiz kanun yolunda ilk derece mahkemesiyle, istinaf ceza dairesinde hükmolunan cezaların toplam süresi, kavuşturma evresindeyse iddianame ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunan suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı. Soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç ve suçların kanun maddesinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinin bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilir.

"Yıldız, Pazartesi Kanun teklifini TBMM başkanlığına sunacaklarını hatırlatarak, cezaların alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61'inci maddesindeki ölçütler esas alınarak, 61. maddenin 5'inci fıkrası uyarınca "teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezadan indirim yapılmasını gerektiren diğer şahsi sebepler"in göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Ceza indirimin geri alınmasına ilişkin de açıklamada bulunan Yıldız, ikinci madde uyarınca salıverilen hükümlülerin tahliye tarihine kadar kasıtı bir suç işlemesi ve hapis cezasının kesinleşmesi halinde yapılan indirimin geri alınarak, cezaların infazına başlanacağını söyledi.

Yıldız, kanun kapsamı dışındaki suçları ise şöyle sıraladı:"5237 Sayılı TCK'nın 76'ıncı maddesindeki soykırım, 77 maddesindeki insanlığa karşı suçlar, 78. maddesindeki örgüt, 81'inci maddedeki kasten öldürme, 82'inci maddedeki kasten öldürmenin nitelikli halleri, 90'ıncı maddedeki insan üzerinde deney, 91'inci maddedeki organ doku ticareti, 94'üncü maddedeki işkence, 95'inci maddedeki neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, 96'ıncı maddedeki eziyet, 102'nci maddedeki cinsel saldırı, 103'üncü maddedeki çocukların cinsel istismarı, 104'üncü maddedeki reşit olmayanla cinsel ilişki, 105'inci maddedeki cinsel taciz, 302'inci maddeki devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma fiili, 303'üncü maddedeki düşmanla işbirliği yapmak, 304'üncü maddeki devlete karşı savaşa tahrik, 305'inci maddedeki temel milli yararlara karşı faaliyetle bulunma ve bunun için yarar sağlama, 306'ıncı maddedeki yabancı devlet aleyhine asker toplama, 307'inci maddedeki askeri tesisleri tahrip, 308'inci maddede düşman devletle maddi ve mali yardım, 309'uncu madde anayasayı ihlal, 310'uncu maddedeki Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, 311'inci maddedeki yasama organına karşı suç, 312'inci maddedeki hükümete karşı suç, 313'üncü maddedeki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan,

314'üncü maddedeki silahlı örgüt, 315 maddedeki silah sağlama, 316'ıncı maddedeki suç için anlaşma, 317'inci maddedeki askeri komutanlıkların gaspı, 318'inci maddedeki halkı askerlikten soğutma, 319'üncü maddedeki askerleri itaatsizliğe teşvik, 320'nci maddedeki yabancı hizmetine asker yazma yazılma, 321'inci maddedeki savaş zamanında emirlere uymama,322'inci maddedeki savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, 323'üncü maddedeki savaşta yalan haber yapma, 324'üncü maddeki seferberlikle ilgili görev ihlali, 325'inci maddedeki düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, 326'ıncı maddedeki devletin güvenliğine ilişkin belgeler, 327'de devlet güvenildiğine ilişkin bilgileri temin etme,

328'deki siyasal veya askeri casusluk, 329'da düzenlenen devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, 330'daki gizli kalması gereken bilgileri açıklama, 311'de düzenlenen uluslararası casusluk, 332'de askeri yasak bölgelere girme, 333'de devlet sırlarından yararlanma ve devlet hizmetlerine sadakatsizlik, 334'de yasaklanan bilgileri temin, 335'inci maddedeki yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, 336'ıncı maddedeki yasaklanan bilgileri açıklama, 337'de düzenlenen yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, 338'de taksir soncu casusluk fiillerinin işlenmesi suçu. 339'daki devlet güvenliğine ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları ve bu suçların eski ceza kanunumuzdaki karşılığı olan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, 5816 Sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun, 6831 sayılı Orman Kanunundaki suçlar kanun teklifimizin kapsamı dışındadır.


Kaynak: Habertürk

http://www.enpolitik.com/haber/199500/iste-mhpnin-af-teklifi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*