İzzetin, ikramın ve faziletin ayı: Muharrem ayı idrak ediliyor

İslam'da fazileti ve ikramı yüksek olan, Hicri takvimin ilk ve Peygamber Efendimizin ise 'Allah'ın ayı' diye nitelediği Muharrem ayı idrak ediliyor...
Eklenme Tarihi: 12.09.2018 14:05:00 - Güncellenme Tarihi: 12.09.2018 14:12:12

Kur'an'da öneminden sıkça bahsedilen Muharrem ayı idrak ediliyor...  Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem ayı, İslam dünyası için çok önemli bir yer tutuyor. Peygamber Efendimizi Muharrem ayının 9'uncu ve 10'uncu günü oruç tutmanın faziletine işaret ederken bu yıl Muharrem ayının 9 ve 10'uncu günü 19 ile 20 Eylül tarihlerine denk geliyor.

İslam’da savaşılması haram olan dört aydan birisi olan Muharrem ayından  Tevbe Sûresinde (âyet:36), şöyle söz ediliyor: "Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın yazdığı şekilde, on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır, dosdoğru hesap işte budur." 

Oruç tutmanın en faziletli sayıldığı Muharrem ayında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur; "Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır. (Hadis-i şerif-Et-Tergib vet-Terhib) "

'Allah'ın ayı' diye nitelendirilmiştir

Muharrem ayının en çok bilinen ibadetlerden biri de aşure yapmaktır. Allah'ın ayı günü olmamasına rağmen, faziletleri, ikramları ve haramları ile Muharrem ayı Peygamber efendimiz nezdinde 'Allah'ın ayı' olarak nitelendirilmiş, İslam dünyasında bu aya büyük bir önem verilmiştir.


Haram ayları, değerli, önemli ve bu yönüyle de farklı özelliği olan aylardır ve o aylara karşı saygılı olunması bildirilmiştir. Peygamberimizin ifadesiyle "Şehrullahi'l-Muharrem- Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, bollaştığı bir aydır. Allah'ın ayı, günü, yılı olmaz, ama Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde bildirilmiştir. Muharrem ayının peygamberler tarihinde de ayrı bir yeri vardır.
 Başta Hz. Adem olmak üzere, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub, Hz Yunus ve Hz. İsa gibi peygamberler Aşura günü, özel olarak bazı nimetlere ermişler, bazı sıkıntılardan kurtulmuşlardır.

 Araplar, Yahudiler ve İranlılar tarafından bugün ortak bir dini gün olup, Hz. Adem Allah tarafından bağışlanmış, Nuh’un gemisi tufandan kurtulmuş, Musa ve kavmi firavununu zulmünden kurtulmuş, Eyüp peygamberin hastalığı sona ermiş, Yunus peygamber balığın karnından kurtulmuş, İbrahim peygamberse Nemrut’un ateşinden bugün kurtulmuştur.

İlahi bereketin ve ihsanın bollaştığı ay

Allah'ın ayı Muharrem' olarak bilinen Muharrem, İlahi bereket ve ihsanın bollaştığı bir ay. Bu ay, içinde önemli bir günü de barındırıyor. Muharrem'in 10. günü aşure günü olarak biliniyor. Bu kutlu ayın diğerleri arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, aşure gününün de diğer günler içinde bereketli bir yeri var. Muharremin ilk on gününün Allah katındaki seçkin yerini ise Fecr Suresi'nin ikinci ayetinde geçen 'On geceye yemin olsun' ifadelerinden anlıyoruz…

Dokuzunu ve onuncu günü oruç tutmak

Peygamberimiz (sas), aşure günü oruç tutmaya hem kendisi devam etti hem de bunu Müslümanlara tavsiye etti ve 

"Aşure günü orucu bir yılın kefaretidir. Sağ olursam gelecek yıl dokuzuncu gününü de inşallah oruçlu geçireceğim. Dokuzuncu ve onuncu günü oruç tutup Yahudilere muhalefet ediniz." buyurdu. 

Ramazan orucu farz kılınınca aşure günü oruç tutup tutmamakta Müslümanlar serbest bırakıldı. Efendimiz, "Aşure günü Allah'ın günlerinden bir gündür. O gün orucunu tutmak isteyen tutsun, bırakmak isteyen de bıraksın." buyurdu.  Muharrem ayının 10. günü olan gün Aşure günü bu sene 20 Eylül günü aşure günü olarak kutlanacak. 

  Muharrem ayı ayrıca bir yıl dönümü kabul edilmektedir.  Muharrem ayı, ileriki dönemde Sevgili Peygamberimiz'in (sas) ciğerparesi Hazreti Hüseyin (ra) Efendimiz'in bu ayda şehid edilmesiyle Müslümanlar için acı bir hatıranın yıl dönümü de oldu. Hz. Hüseyin (r.a) ve evlatlarının hunharca şehit edilmesi meselesine gelince, esas itibariyle şehitler mükâfatını almış, en yüce mertebelere ulaşmıştır, Yüce Allah'ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphe edilmemiştir.


Muharrem orucu nasıl tutulur?

Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve on birinci günü ve Aşure günü tutulan Muharrem orucu, faziletlidir. Ancak diğer günlerde de oruç tutulmasında bir sakınca yoktur.

Muharrem orucu, tıpkı normal oruç gibi tan yerinin ağarmasıyla imsak vaktinde başlar ve akşam ezanının okunmasıyla son bulur. Hz. Peygamber, Aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması Aşureden önceki gün, Aşure günü ve Aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür.

Muharrem ayının ilk günü oruç tutmanın fazileti

Muharrem ayının ilk gününde oruç tutmanın faziletiyle ilgili, Hazreti İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmaktadır: 

"Her kim Zilhicce ayının son gününde ve Muharrem ayının ilk gününde oruç tutarsa o kimse, geçmiş seneyi oruçla tamamlamış ve gelecek seneye oruçla başlamış olur. Allâh-u Te'âlâ tutmuş olduğu bu orucu, elli senelik günahına keffaret kılar (tutmuş olduğu bu oruç sebebi ile elli senelik günahı bağışlanır.)" (Abdülkadir-i Geylani, El-Gunye: 2/316; Abdurrahman b. Yusuf, İmadül İslâm:386)

Muharrem ayına özel bir namaz yoktur bu ayda özelikle nafile namazları kılınmalı ve birinci günü tesbih namazı kılınması münasiptir.

Muharremin birinci gecesi ayrıca  şu şekilde niyet ederek bir tesbih namazı kılınır :

“Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur :

1. Rekatta : 1 fatiha, 1 Ayetül kürsi,
2. Rekatta : 1 Fatiha, 1 Amenerresulü… ( sürei Ali İmran’ın ilk iki ayeti de ilave edilerek)
3. Rekatta : 1 Fatiha, 1 Hüvellahüllezi…
4. Rekatta : 1 Fatiha, 1 İhlası şerif.

Not: Okunması gereken süreleri bilmeyenler bildikleri süreleri de okuyabilir.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir.

Muharrem ayı duası

Peygamber efendimizin tavsiye ettiği bir dua var. Bu Kur'an da yok yalnız sene başı duası diye hadisi şeriflerde nakledilen Muharrem ayı duası vardır. Efendimiz:  ''Bu duayı sene başında 3 defa okuyan sene boyunca sıkıntı ve belalardan emin olur '' buyuruyor.  Bu dua okunabilir. .

Bismillâhirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi Rabb-il 'âlem

in Vesselâtu vesselâmu 'alâ Seyyidina Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Allahümme entel ebediyyul kadîm El hayyul kerîm El Hannân El Mennân ve hâzihi senetün cedîde, es'eluke fîhel 'ismete mineşşeytânirracîm Vel 'avne 'alâ hâzihin nefs-il emmâreti bissûi vel iştigale bimâ yukarribûnî ileyke Yâ zel celâli vel ikrâm Birahmetike yâ erhamerrâhimin Ve sallallahu ve selleme 'alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihi ve ehlibeytihi ecma'in 

Türkçe meali: Kendinden evvel hiç bir varlık bulunmayan, varlığı - hayâtı - Kullarına keremi çok - merhameti, nîmetler bağışlaması sonsuz olan yalnız ve yalnız sensin Allah'ım Bu yeni yıl boyunca; Senden, huzûrundan kovulmuş şeytandan beni korumanı ve kötülüğü emreden nefsimi yenmem için yardımını, beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı dilerim Ey Celâl ve İkram sahibi Allah'ım...


haber: enpolilik.com / Melek S. Tunç

http://www.enpolitik.com/haber/199142/izzetinikramin-ve-faziletin-ayi-muharrem-ayi-idrak-ediliyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*