AK Parti’nin TBMM içtüzük önerisi: Yılda 3 kez serbest tartışma

TBMM İçtüzüğü’nü yeni yasama yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyarlamak isteyen AK Parti, değişiklik taslağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu. Taslakta, her yasama yılında üç kez ‘serbest tartışma’ oturumu yapılması, tekliflerin Meclis’e verildiği anda Cumhurbaşkanlığı’na da gönderilmesi öngörülüyor.
Eklenme Tarihi: 07.09.2018 18:03:00 - Güncellenme Tarihi: 07.09.2018 17:59:33

AK Parti’nin geçen haftaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeni içtüzük hazırlıkları gündeme geldi. 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yoğun bir döneme girildiğini, daha önce yapılan değişikliklere karşın Meclis çalışmalarının yavaş ilerlediğini söylediği ve “Yılbaşına kadar bu işi halletmemiz lazım” dediği öğrenildi. Yeni sisteme uyum için farklı komisyonlar kuran AK Parti’nin içtüzük heyeti önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Emin Akbaşoğulları, Cahiz Özkan ile eski Grup Başkanvekili, Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve eski Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, son şeklini verdikleri teklif metnini Erdoğan’a götürdü. Erdoğan’ın yapacağı düzeltme ve eklemelerin ardından teklif metninin önümüzdeki günlerde diğer partilere götürülmesi ve yılbaşından önce TBMM’den çıkarılması hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre taslakta, yasa teklifleri üzerindeki konuşmaların komisyonlarda yapılması ve Genel Kurul’da sadece oylama ve değişiklik önergelerinin görüşülmesine yönelik düzenlemeler bulunuyor. Son karar Erdoğan’ın değerlendirmesine göre verilecek. 
Değişiklikle bakanların yasalar görüşülürken komisyonda hükümeti temsilen bulunup bulunmayacakları kesinlik kazanacak. Seçimin ardından OHAL değişikliğiyle ilgili teklifin görüşmesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül komisyonda bulunmuş ancak Genel Kurul’a katılmamış ve bu uygulama tartışmaya neden olmuştu.

30 MADDE AYIKLANDI

Taslakta, parlamenter sistemdeki uygulamalara özgü 30’a yakın madde ayıklandı. Taslağa göre, Meclis’e sunulan yasa teklifleri Cumhurbaşkanlığı’na da gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı 10 gün içinde görüşünü Parlamento’ya iletecek.

Meclis’te yine 17 ihtisas komisyonu görev yapacak. Yasa tekliflerini görüşmek üzere Danışma Kurulu önerisiyle Genel Kurul’da görüşmesiz işaret oyuyla geçici komisyonlar kurulabilecek. Bu komisyonların görev süresi, ilgili teklifin görüşülmesiyle sınırlı olacak. 
Bakanlar, ‘yürütmenin temsilcisi’ olarak komisyon görüşmelerine katılabilecek ve her teklif üzerinde 20 dakika konuşabilecek.

Komisyon üyesi milletvekillerine teklifin tümü üzerinde 10 dakika, maddelerinde 5 dakika konuşma süresi tanınacak. Teklifin görüşmelerinde milletvekilleri yürütme temsilcisine soru sorup bilgi alabilecek.

Danışma Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile her yasama yılında üç birleşimden fazla olmamak üzere birleşimin başında iki saat serbest tartışma yapılacak. Bu görüşmede isteyen milletvekillerine yerlerinden ikişer dakika istem sıralarına göre söz verilecek. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bir bakan bu görüşmede hazır bulunup görüşmenin sonunda 20 dakika kürsüden bilgi aktaracak.

Değişiklik önergeleri yasa tekliflerinin basılıp dağıtılmasından itibaren başkanlığa verilecek. Ancak teklifin görüşülmesine başlandıktan sonra verilecek değişiklik önergeleri, en az 5 milletvekilinin imzası bulunmadıkça işleme alınmayacak.

15 VEKİLE GÜNDEM DIŞI SÖZ

Meclis Genel Kurulu’nun olağan çalışma takvimi salı günü saat 15.00’ten 21.00’e, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00’ten 21.00’e kadar olacak. TBMM TV bu saatlerdeki görüşmeleri canlı yayınlamaya devam edecek.

Meclis’te duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hallerde 15 milletvekiline ikişer dakikayı geçmemek üzere yerlerinden gündem dışı söz verilecek. Bu söz hakkı siyasi parti gruplarına güçleri oranında dağıtılacak. Yürütme, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz alabilecek.
Kaynak: Hürriyet

http://www.enpolitik.com/haber/198990/ak-partinin-tbmm-ictuzuk-onerisi-yilda-3-kez-serbest-tartisma.html

Sizin Yorumunuz:

*
*