Sağlık çalışanlarına ek haklar ve zam!

İçinde bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı yeni torba yasada, uzman doktor ve iş hekimleri için zam da bulunuyor.
Eklenme Tarihi: 18.07.2018 12:28:00 - Güncellenme Tarihi: 18.07.2018 12:33:04

 Meclis Başkanlığına sunulan, bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı "torba" teklifle sağlık çalışanlarına ek haklar ve zam da geliyor. 


Gerekçede, teklifle, tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek bir ödeme yapılmasının öngörüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Özellikle tıbbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesinin teşvik edilmesi, hizmet arzı kapasitesinin artırılması ve gittikçe daha fazla beceri ve eğitim gerektiren bu işleri yapabilen tabiplerin ek ödeme tavanlarının esnetilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, uluslararası sağlık hizmetlerinin kamu sağlık kuruluşlarında ve üniversite hastanelerinde verilmesini teşvik etmek ve bu alanda hizmet arzı kapasitesini artırmak amacıyla tabipler, tabip öğretim elemanları ile diğer sağlık çalışanlarına iş yükü ve iş güçlüğü de dikkate alınarak ilave ek ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca teklif ile insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensuplarının bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülmektedir." 

Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulmasının amaçlandığına da değinilen gerekçede, şunlar kaydedildi: 

"Yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilmesi ve söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybının önlenmesi amacıyla şans oyunları ikramiye oranı brüt üst sınırının yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılması ve ikramiye oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafi edilmesi öngörülmektedir. Yapılması öngörülen geçici düzenleme ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının yüzde 59 olarak uygulanmasına devam edilmesi amaçlanmaktadır." 

Açıklamadan yola çıkılarak yapılan hesapta uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak. 


http://www.enpolitik.com/haber/197218/saglik-calisanlarina-ek-haklar-ve-zam.html

Sizin Yorumunuz:

*
*