İTÜ MİAM, “çoksesli müzikte” istenen boşluğu doldurdu mu?!..

İletişim alanında doktora yapmış ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) Sanatçı Öğretim Üyesi Dr. Göktan Ay ile; “İTÜ MİAM” üzerine konuştuk...
Eklenme Tarihi: 27.06.2018 12:42:00 - Güncellenme Tarihi: 27.06.2018 12:41:23

İletişim alanında doktora yapmış ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) Sanatçı Öğretim Üyesi Dr. Göktan Ay ile; “İTÜ MİAM” üzerine konuştuk...

Enpolitik: İTÜ MİAM, ne zaman ve neden kurulmuştu?

Dr.AY: İTÜ MİAM, 1999 yılında, Dr. Erol Üçer’in maddi katkılarıyla, zamanın İTÜ Rektörü Prof.Dr. Gülsün Sağlamer’in desteği ile kurulan ve “batı müziği alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren” bir birim/merkezdir. Kuruluşta; C.Aşkın ve K. İnce “Eşbaşkan”, 2012 den sonra  Ş.B. - K.İ. Eşbaşkanlığında, günümüzde Doç. Yelda Özgen Öztürk’ün Müdürlüğünde olup, “Batı müziğindeki açığı/boşluğu doldurmak amacı ile kurulduğu, %100 yabancı dille  eğitim verdiği” belirtilmiştir.

Amacı:  “Araştırmacı müzik uzmanları yetiştirmek, müzikal araştırmalar gerçekleştirmek ve sonuçlarını yaymak amacıyla çalışma yürütmektedir. Modern lisansüstü müzik eğitimini sağlamak hedefiyle gelecek nesillere müzikal mirasın transferini teşvik etmekte, kalıcı kalkınma için yabancı üniversiteler ile koordinasyon halinde benzer programları başlatmakta ve öğrenci değişim programları uygulamaktadır.” (WEB sayfasından)

Bir çok kurumda olduğu gibi, Miam’ın; misyon ve vizyon alt yazıları yer değiştirmelidir.

Yeni Yüzyıl Anaokulu’nun Miam kütüphanesini ziyaretinden…

Ayrıca, Miam web sayfası çok renksiz, ruhsuz ve hiç değişmemektedir.Web’te;  “Miamı Keşfet” başlığı altında;  “Fakültemizi  Keşfedin” yazmakta, Miam, adeta kendi kendini fakülte ilan etmektedir.

Enpolitik: “müzik yüksek lisansı” programı, 19 yılda  neyi çözdü?!...

Dr.AY: İTÜ MİAM Müzik Yüksek Lisans Programı; “Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Müzik Teorisi, İcra, Kompozisyon, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar, Müzik Yöneticiliği ve İşletmeciliği” uzmanlık alanlarına yönelik eğitim vermektedir. İleri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek niteliği kazanmış akademisyenler, performans sanatçıları, ses tasarımcıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektedir.” (WEB sayfasından)


(MİAM) bünyesinde oluşturulan Kayıt Teknolojileri ve Elektronik Sanatlar Stüdyosundan…

Enpolitik: Bu amaçlara ulaşıldı mı?

Dr.AY: Etkisini ve kişileri  göremiyoruz..MİAM Yetkililerine Yüksek  Lisans Programı ile ilgili sormak istiyoruz;:

1999’dan günümüze (19 sene);

1/ “İleri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek niteliği kazanmış akademisyenler” yetişmiş midir? Kimlerdir? Nerde istihdam edilmektedir?

2/ “İleri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip”, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde “bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek niteliği kazanmış performans sanatçıları” yetişmiş midir? Kimlerdir? Nerde istihdam edilmektedir?

3/ “İleri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip”, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde “bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek niteliği kazanmış ses tasarımcıları”  yetişmiş midir? Kimlerdir? Nerde istihdam edilmektedir?

4/ “İleri düzeyde müzisyenliğe ve güncel araştırma yetilerine sahip”, uluslararası forumlara ve akademik çevrelere katılımları sayesinde “bilgi çağında müzik araştırmalarına ve yeni müziğe yön verecek niteliği kazanmış yaratıcı profesyoneller” yetişmiş midir? Kimlerdir? Nerde istihdam edilmektedir?

5/ “Yeni müzik” ten amaç nedir?

6/ “İleri düzeyde müzisyenlik” ne demektir? Ölçütleri ve örnekleri var mıdır?

7/ “Yaratıcı profesyonel” ne demektir?  Yaratıcı “amatör” olamaz mı?

8/  Bir satırlık bir cümlede Türkçe imla kurallarına neden uyul(a)mamıştır?

Enpolitik: 19 sene az değil, neden düzeltilmemiş. Eşbaşkanlar görevlerini yapmamışlar mı?

Dr.AY: Sanıyorum yapmamışlar, denetleme/takip yapılmamış. Zaten Eşbaşkanlar, (K.İnce hariç, o zaten çoğunlukla yurt dışındaydı) burunlarından kıl aldırmayan/çok bilen akademisyenlerden atanıyordu. Hatta, bir ara (C.A. ve Ş.B. ikilisi) alt birimleri (orta-lise)  açmak için Rektörlüğe rapor vermişlerdi.  “Alttan yetişmiş eleman yetişmiyor” diyerek, kendilerinin yetiştiği İTÜ TMDK’yı küçümsüyorlar, 6 bölümü olan konservatuarın üstünde olmaya çalışıyorlardı. Miam’ın İTÜ Rektörlüğü’ne verdiği 5 yıllık stratejik planda, (O zaman C.A. ve Ş.B. T.M.D. Konservatuarı Yönetim Kurulu Üyesi olmalarına rağmen) İTÜ T.M.D.Konservatuarı dahil bütün kurumlar eleştirilmiş, kurumların görevlerini yapmadığı, yeterli eleman yetiştirmediği ifade edilmiş, Miam’ın alt birimlerinin (lisans) oluşturularak adeta yeni bir yapı istenmiştir. Bu, TMDK’da büyük tepki uyandırmıştır. Bunları “kulaklarımızla duymak, o raporları okumak”  bizleri  üzmüştür.

Şimdi sorulara devam edelim;

1/  “Modern lisansüstü müzik eğitimini sağlamak” tan ne kastedilmektedir? “Modern lisansüstü” ne demektir? Örneğin;  İTÜ TMDK müzik lisansüstü programları modern değil midir?   Değilse, buna ulaşmak için ne yapılmalıdır?

2/ Miam’dan başka hangi müzik kurumları bu  “terminolojik dili”  kullanmaktadır?..

3/  “..kalıcı kalkınma için yabancı üniversiteler ile koordinasyon halinde benzer programları başlatmakta” cümlesindeki  “kalıcı kalkınma”  ne demektir?  Ne anlaşılmalıdır?

4/  Eğitimin “İngilizce ağırlıklı  olması nedeniyle”, yönetmeliklere uygun -yabancı dil- olmayan kişilerce ders verilmesi müzik dünyasına ne kazandırmıştır?

“23 Mart 2016 ÇARŞAMBA, Resmî Gazete, Sayı : 29662

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE

YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce;

a) Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece yabancı bir dilde verildiği lisans, yüksek lisans veya doktora programında öğrenimini tamamlamış olması nedeniyle bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında bu yabancı dilde ders veren öğretim elemanları, sadece halen kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda yabancı dilde ders vermeye devam edebilir.

b) Yükseköğretim kurumlarında merkezi yabancı dil sınavında ilgili dilde 80 ve üzerinde puana sahip olması nedeniyle yabancı dilde ders veren öğretim elemanları, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi halinde yabancı dilde ders vermeye devam edebilir.

c) Yükseköğretim kurumları yabancı dilde eğitim veren programlarındaki öğretim elemanı kadrosunu, 8 inci maddede yer alan asgari şartlara uygun olarak 2017-2018 eğitim öğretim dönemi başına kadar sağlaması gerekmektedir. Bu şartların sağlanamaması halinde, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarının teklifi üzerine programların öğretim dilinin Türkçe'ye çevrilmesine Yükseköğretim Kurulu karar verir.”


Enpolitik: İTÜ  MİAM  Dr. programı nasıl? Orada da sorunlar var mı?

Dr.AY: Ülkemizin her alanında, makamlara gelenlerde  görülen;  “Ben en iyi bilirim” diyen zihniyet olunca, yanlış olmaması mümkün mü?

İTÜ MİAM Müzik Doktora Programı; “Etnomüzikoloji, İcra, Kompozisyon, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar” uzmanlık alanlarına yönelik eğitim vermektedir. Müzik araştırmaları, müzik analizleri, geniş bir perspektifte müzikal olguların yorumlanması ve yeni sentezlerin yapılması için öğrencilerin becerilerini geliştirmektedir. Müzik doktora programı, uzmanlık alanlarında yenilikçi yaklaşımlar arayışında olan öğrenciler için ideal bir araştırma platformu oluşturmakta, aynı zamanda ulusal müzik kültürüyle de yakın bağlarını korumaktadır.”

MİAM yetkililerine “Dr. programı”  için sorularımız var;

1999’dan günümüze (19 sene);

1/ “Etnomüzikoloji, İcra, Kompozisyon, Ses Mühendisliği ve Tasarımı, Sonik Sanatlar” uzmanlık alanlarına yönelik eğitim vermektedir.  O zaman  yüksek lisanstan farkı nedir?

2/ “Geniş bir perspektifte müzikal olguların yorumlanması” cümlesinden  ne anlaşılmalıdır?

3/ “Müzik araştırmaları, müzik analizleri, geniş bir perspektifte müzikal olguların yorumlanması ve yeni sentezlerin yapılması için öğrencilerin becerilerini geliştirmektedir.” Doğru bir cümle midir?!.

4/ “Müzik analizleri”  nasıl olacaktır;  sözlü mü, yazılı mı?!

5/ 19 yılda; “Yeni sentezler” yapılmış mıdır, sonuçları nelerdir?!  Yayınlanmış mıdır?

5/  “Yenilikçi yaklaşımlar arayışında olan öğrenciler” den ne anlatılmak istenmektedir? Öğrencinin “yenilikçi yaklaşımlar arayışında” olduğu nasıl anlaşılmaktadır?

6/ Bir satırlık bir cümlede neden Türkçe imla kurallarına uyulmamıştır?

Not: Web sayfasında, bu “amaçlar doğrultusunda!” ders veren öğretim üyelerini de merak ettik ama; resimleri vardı, isimleri yoktu!…


Enpolitik: Sonuç olarak ne diyebiliriz?

Dr.AY: Miam, İTÜ içinde ve İTÜ TMDK bünyesinde sürekli gündem oluşturmaktadır. İTÜ Miam ile İTÜ TMDK öğrencileri arasında ortak alan  kullanımı  yoktur.

Toparlarsak, genel kabule göre;

1/ Kurulduğundan bu güne kadar; Miam’ın kaç mezun verdiği, mezunların nerelerde görev yaptığı, batı müziğinin “hangi açığını doldurduğu” araştırılmamış, hiç kimse de bir rapor istememiştir. Bu anlamda “MİAM fazlasıyla özgürdür.”

2/ Bilinen; programlara kayıtlı olan ve lisansları çoğunlukla müzik olmayan kişilerin, -yabancı dilleri iyi olduğu için- Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’na ve başka müzik kurumlarına öğretim elemanı/üyesi  olarak alındıkları veya ders alan öğrencilerin bazı idareci Prof.ların (y)etkileri nedeniyle, sık sık, onların yerlerine TMDK’daki derslerine  “asistan adıyla” derslere girdikleridir. Ki, bu tamamen yönetmeliklere aykırıdır.

3/ Miam; “bir merkez” olup, sadece “yüksek lisans ve doktora eğitimi” vermek amacı ile kurulmuştur. Ancak; geçen yıllarda Konservatuarın üstüne çıkmaya çalıştığı bilinmektedir. İTÜ törenlerinde, ekip elemanları T.M.D Konservatuarı’nda kadrolu olduğu halde, sahnede  “Miam.......topluluğu” olarak yer almasından/adlandırılmasından  TMDK Öğretim Elemanları rahatsızlık duymaktadır.

4/ “Miam stüdyosu ve müzik kütüphanesi” ile örnek olmuştur. Son olarak Borusan’da kütüphanesini buraya hediye etmiştir. Ancak; İTÜ’ye ait olan stüdyodan,  İTÜ T.M.D.Konservatuarı öğrencileri yararlanamamaktadır. Yani MİAM;  gizli bir  el  ile, yıllardır konservatuara kapalı tutulmuştur.

5/ Yıllardır, MİAM Stüdyosu’nun kimler tarafından, nasıl kullanıldığı?,

konusunda değişik görüşler/bilgiler/eleştiriler   mevcuttur.

6/ Miam sorumluları; yerlerinde durmamakta, yıllardır ülke ülke gezmekte, derslerine Y.L. ve Dr.öğrencileri asistan (yasal olmayan) adıyla girmekte  ve  (İTÜ) kamu kaynakları  harcanmaktadır.

7/ Miam’ın disiplin içine alınması ve geçmiş dönem harcamalarının araştırılması, kamu kayıpları varsa gerekenin  yapılması şarttır.

Elbette denilebilir ki;

“19 sene böyle gitmiş…

Sana mı düştü tasası?”

 Bu da bir görüştür!…

Son söz: “Gezdim Haleb'i, Şam'ı eyledim ilmi taleb… Meğer ilim bir hiç imiş, illâ edeb, illâ edeb”, “Meşkte de illâ edeb, illâ edeb. (Yunus Emre)

Özel Not;

Bu röportaj 2,5 sene önce hazırlanmış, ancak o sırada müdür olan kişinin hastalığı nedeniyle yayımlanmamıştır. Bu cevaplarımın şahıslarla ilgisi olmayıp; sürekli kurumsallaşmayı hedefleyen, üniversiteleri, müzik kurumlarını ve İTÜ’yü, MİAM’ı ve İTÜ TMDK’yı önemseyen, tarihi sorumluluk içindeki bir akademisyen /sanatçı olarak 38 yıllık tecrübemin ve gözlemlerimin bir sonucudur.

Enpolitik: Teşekkürler…

http://www.enpolitik.com/haber/196429/itu-miam-coksesli-muzikte-istenen-boslugu-doldurdu-mu.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

Burhan TARLABAŞI
29.06.2018 04:56
Ülkemiz müziği açısından, bence bu konuyu acilen cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sormak gerekir diye düşünüyorum.