AB’nin ısrarla 'değiştirin' dediği terör yasasında neler var?

Türkiye'nin AB'ye girme yolunda her seferinde önüne sürülen Terörle Mücadele Yasasının detayları incelendiğinde, aslında değiştirilecek hiçbir şey olmadığı, buna rağmen bahane olarak sürüldüğü anlaşılıyor.
Eklenme Tarihi: 06.06.2018 08:58:00 - Güncellenme Tarihi: 06.06.2018 09:06:10

Avrupa Birliği ile yaklaşık üç yıldan bu yana yürütülen vize muafiyeti görüşmelerinde adı sıklıkla telaffuz edilen terörle mücadele yasası, AB için neden bu kadar önemli? Vize muafiyeti görüşmelerinden önceki dönemlerde de AB, Türkiye’nin üyelik yolunda atması gereken adımlar arasında terörle mücadele kanununda değişiklik yapması gerektiğini söylüyordu.

AB terör yasası ile Türkiye terör yasası benzerlikleri

1 Haziran AB’den Ankara’ya gelen heyetle yapılan toplantıda da yine bu yasa önemli yer tuttu, toplantı sonrası yapılan açıklamada, terörle mücadele yasasıyla ilgili olarak tarafların konuştuğu bildirildi ancak henüz bir sonuca ulaşılamadığı anlaşılıyor. AB, neden bu kanunu bu kadar önemsiyor diye sorulduğunda ise, AB tarafından Türkiye’yi tatmin edici bir açıklama henüz gelmiş değil. AB tarafı, bu yasanın ‘’yumuşatılmasını’’ ve AB’ye uyumlu hale getirilmesini istiyor.

Burada AB’nin yumuşatılmasını istediği 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na bakmakta fayda var. Zira, kanun detayları incelendiğinde AB’nin her toplantıda öne süreceği kadar ağır maddelerin olmadığı ortaya çıkıyor. Diğer taraftan, AB resmi gazetesinde yayınlanan AB’nin terörle mücadele kanunu ile Türkiye’nin aynı amaçlı kanunu arasında büyük oranda benzerlikler olduğu göze çarpıyor.

Terörle mücadele kanununda neler var?

İşin hukuki ve teknik detaylarını incelemek isteyenler bu linkten (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3713.pdf  ) ulaşabilirler. Ancak yasada en önemli olan unsur terörün tanımı olarak karşımıza çıkıyor.

Yasanın birinci maddesi terörün tanımını yapıyor, o tanım şu, 

"Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir."

Terör propagandasıyla ilgili olan madde ise şu şekilde, ‘’Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır:

a) (Mülga: 27/3/2015-6638/10 md.) 
b) Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;

1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması,
2. Slogan atılması,
3. Ses cihazları ile yayın yapılması,
4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi.’’

Bir diğer madde de bu suçların televizyon ve radyo gibi yayın organlarıyla işlenmesi durumunda, verilecek cezanın yarısı miktarında artırılmasını ön görüyor.

AB'nin terörle mücadele kanununda neler var?


Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanan terörle mücadele kanunu büyük oranda Türkiye’dekine benzerlik gösteriyor. Detayını okumak isteyenler şu linkten ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN  ) ulaşıp okuyabilir.

AB’nin terör tanımı şu şekilde, ‘’Terör suçu; spesifik bir terörist amaç için işlenen suçlara denir, bunlar arasında kişinin hayatına kast, uluslararası suçlar, bir topluluğu korkuya sevketmek için işlenen suçlar, bir hükümetin veya uluslararası bir örgütün faaliyetlerini cebirle engellemek veya bir ülke ya da örgütün temel siyasal, anayasal, ekonomik veya sosyal yapısını istikrarsızlığa uğratmak ya da kökten yıkmak suçları yer alır. Bu tür uluslararası tehdit eylemleri, terörist bir amaç için kurgulandıkları ve işlendikleri takdirde, terör suçu olarak tanımlanır. Ancak, terörist bir hedef olmaksızın bir hükümetin işleyişini engellemeye yönelik işlenen suçlar terör suçu olarak tanımlanmazlar.’’

kaynak: dunyabulteni.net

http://www.enpolitik.com/haber/195689/abnin-degistirilmesini-istedigi-terorle-mucadele-yasasi.html

Sizin Yorumunuz:

*
*

Yorumlar

hakkı
28.08.2018 18:59
AB nn değiştir dediği Terörle Mücadele Yasasının 2.maddesi; Terör suçlusu Madde 2 – Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. Sorun şu: birisi suç işlemese dahi terör örgütüne üye ise cezalandırılır. Üye olmanın kriterleri yasada yazmıyor. Çok rahatlıkla kişinin internet hareketlerinden veya satın aldığı neşiryattan terör örgütü üyesi ilan edilebiliyor. AB bunu değiştir diyor.