Türkiye'de müzesi olmayan il kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze bulunmayan Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kırıkkale, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Yalova'da müze kuracak.
Eklenme Tarihi: 18.05.2018 17:49:00 - Güncellenme Tarihi: 28.03.2020 08:49:20


 Türkiye genelinde 198 müze, 125 türbe, 139 ören yeri ile birlikte denetimindeki 240 özel müzeye yönelik çalışmalar yürüten Bakanlık, müzelerin hayatın içinde, yaşayan alanlara dönüştürülmesi için de yeni projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, müzelerin faaliyet ve etkinlikleri, halkın günlük yaşantısının bir parçası olacak şekilde planlanacak. Milli Eğitim Bakanlığıyla yaklaşık 2 yıl önce imzalanan protokol kapsamında müzeleri öğretmenler ve öğrencilerin hizmetine sunan Bakanlık, bu uygulamanın kapsamını genişletmek amacıyla gelecek dönem pedagog, müze işletmecisi, iletişim uzmanı gibi alanında uzman kişilerce farklı yaş ve meslek gruplarına yönelik eğitim programları düzenleyecek. 

'Yeni dönemde şenlikler, atölyeler, seminerler, konferanslar'

Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında müzelerin var olan faaliyetleri güncellenecek. Ayrıca son yıllarda okul çağındaki gençlerin müzelerde gerçekleştirdikleri uygulamalı görsel içerikli etkinliklere ağırlık veren Bakanlık, yeni dönemde müzelerde çocuk şenlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminer ve konferanslar düzenleyerek çocuklara kültürel değerlerin korunması bilincini aşılamayı hedefliyor. 13 ilde müze kurulacak Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni dönemde yürüteceği en önemli faaliyetlerden biri de müze bulunmayan illeri müzeye kavuşturmak olacak. 2017 yılı Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şurası kararlarında da yer verilen bu konuyu gündemine alan Bakanlık, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kırıkkale, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Yalova'da müze kuracak. Söz konusu illerde kültürel varlık potansiyeli ölçü alınarak belirlenecek kapasite ve türde yeni müzeler açılacak. Bu kapsamda "Para Müzesi" olarak da bilinen "Nümismatik Müzesi" gibi müzelerin kurulmasına da ağırlık verilecek. Müzelerde "çocuk şenlikleri" yapılacak Müzelerde özellikle çocuk ve gençleri merkeze alan uygulamalar yaygınlaştırılacak. Müzelerde yapılacak çocuk şenlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminerler, konferanslar aracılığıyla çocuklara kültürel değerlerin bilincinin kazandırılması hedefleniyor. Öte yandan müzelerde bulunan eserlerin envanter kayıtlarına yönelik modern bir veri tabanı oluşturulması amacıyla hazırlanan Müzeler Ulusal Envanter Sisteminin Envanter Modülü veri girişine hazır hale getirilirken, gelecek dönem tüm eserlerin bu veri tabanına kaydedilmesi sağlanacak.

http://www.enpolitik.com/haber/195238/turkiyede-muzesi-olmayan-il-kalmayacak.html

Sizin Yorumunuz:

*
*