MALKOÇOĞLU AKINCILAR GELİYOR!

Malkoçoğlu, Cüneyt Arkın'ın karakteriyle gönüllere taht kurmuş, izlediğimizde göğsümüzü kabartan bir karakter. Peki gerçekten Malkoçoğlu diye biri var mı?
Eklenme Tarihi: 23.01.2018 13:47:43 - Güncellenme Tarihi: 23.01.2018 21:22:55

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Parkasız Deniz Gezmiş" benzetmesine tepki göstermişti.

Erdoğan'ın "Türk siyaset hayatında bir fenomen, aynı zamanda karizmatik liderlerin sonuncusu" olduğunu belirten AK Parti'li Özdağ, "Benzeteceklerse, Malkoçoğlu’na, Hüseyin Gazi'ye, Battal Gazi’ye, Yıldırım Beyazıt'a benzetsinler" demişti.

Malkoçoğlu diye biri gerçekten yaşamış mı? 

Evet gerçekten de Malkoçoğlu diye bir kahraman bu topraklarda yaşamış. Aslında Malkoçoğlu, bir ailenin adı. Malkoçoğlu ailesi, 1. Murat ve Beyazıt döneminden itibaren Türk akıncı birliklerine Rumeli seferlerinde hizmet etmiştir.  Amasya kökenli olan bu  cengaver aile fertleri yaptığı savaşlar ve cesaretleriyle pekçok padişahın sevgisini kazanmış savaşçı bir ailedir.


MALKOÇ BEY
Bu şanlı ailenin tarihe damga vurması Malkoç Bey ile başlar. I. Murat ve Yıldırım Beyazıt Han dönemlerinde I. Kosova Savaşı'nda, Niğbolu savaşı'nda birliklere komutanlık etmiştir. Çok başarılı işler yapan Malkoç Bey ölümünün ardından Bulgaristan'da Malkoç bölgesinde gömülmüş olup türbesi de  halen buradadır.


Daha sonra Malkoç oğulları olarak sülalesi devam eden bu kahraman ailenin fertleri Balkanlarda idari işlerde ve savaşlarda bulunmuş, pek çok bölge de akınlar yapmış, akıncı birliklerine komutanlık yapmışlardır.


Malkoçoğlu ailesi Osmanlı Devleti’nde Yıldırım Bayezid, Fatih Sultan Mehmed, Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında yaşamışlardır. Tarihe çok önemli hizmet ve kahramanlıları kaydedilen Malkoçoğlu ailesinin atası Malkoç Bey 1396 tarihinde haçlılarla Osmanlı devleti arasında gerçekleşen Niğbolu Savaşı’nın kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır. Malkoç Bey Sultan I. Murat ve Yıldırım Bayezid zamanında yaşamış bir kahraman komutandır.  Hamidoğlu Malkoç olarak da bilinen Malkoç Bey’in Hamidoğulları Beyliğinin komutanlarından olduğu, Hamidoğullarının Osmanlı Devletine ilhakıyla Osmanlı devletine hizmete devam eden beylerden olduğu düşünülmektedir.


Malkoçoğlu ailesi daha sonra böyle devam ederek ilerlemiş, sülale olarak sürekli Osmanlı adına akınlar ve savaşlarda bulunmuş yiğit bir ailedir.

MALKOÇOĞLU MUSTAFA BEY  
Malkoç Bey’in iki oğlundan biridir. İlk olarak 1389 yılında 1.Kosova savaşında babası Malkoç Bey ile birlikte düşmana karşı savaşmıştır. Oğlunun da babası gibi komutanlık vazifesinde bulunduğu, Mustafa Bey’in okçu birliklerinin bu savaşlarda komuta ettiği rivayet edilir.

MALKOÇOĞLU MEHMET BEY  
Malkoç Bey’in diğer oğludur. Rumeli‘nin fethinde babası Malkoç Bey ile beraber görev yaptığı bilinir.

MALKOÇOĞLU HAMZA BEY
Malkoçoğlu Mustafa Bey’in oğludur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Niğbolu sancakbeyi olarak görev yapmıştır.


MALKOÇOĞLU BALİ BEY
Malkoçoğlu Hamza Bey’in oğludur. Fatih Sultan Mehmed Han’ın kurdurmuş olduğu, Enderun-ı Hümayün adlı Saray Üniversitesinde yetişen meşhur akıncı beyidir.


Hiç şüphesiz Malkoç oğullarından en meşhuru Malkoçoğlu Bali Beydir. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşayan Malkoçoğlu Bali Bey, son derece cesur ve akıllı bir asker olarak dikkatleri üzerine toplar. Balkanlarda seferler düzenleyen, Bali Bey, özellikle Eflak ve Boğdan da artan karışıklıkları bastırmış , 1500 kişilik ordusuyla 10.000 kişilik Eflak ordusunu kahramanca yenerek tarihe geçmiştir.  Gelin Fatih’in akıncısı Malkoçoğlu Bali Bey’i biraz daha yakından tanıyalım:


Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından 1456'da Eflak prensliğine tâyin edilen ve Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Vlad, Pâdişâha bağlı kalacağına dâir söz vermesine rağmen, sözünde durmayarak kalleşlik yaptı ve Osmanlılar aleyhine Macarlarla anlaştı. O sıralar Fâtih Sultan Mehmed, Trabzon’a sefer eylemişti. Bunu fırsat bilen Kazıklı Voyvada,  Tuna'yı geçerek Bulgaristan topraklarını yağmalamakla kalmadı orada bulunan Osmanlı kuvvetleri üzerine baskın düzenleyerek, kumandanlarından Yûnus Bey'i şehîd, Hamza Bey'i de esir aldı. Daha sonra da Hamza Bey'i şehîd ederek başını Macar kralına gönderdi.


Aldığı esirlerin hepsini kazıklamakla meşhur olan Kazıklı Voyvada, yine bildiğini yaptı ve Osmanlı erlerini şehit etti. Ayrıca, Osmanlı topraklarından geçerken de o bölgeleri yaktı yıktı. Tam 25.000 esir alarak memleketine döndü. Hamza Bey'in ve bir çok Türk' ün pek vahşice şehit edildiğini haber alan Fâtih Sultan Mehmed Han, tereddütsüz Vlad'ın üzerine yürümeye karar verdi.


1462 baharında Widin'e kadar nehir yolu ile geldi. Fakat Kazıklı Voyvoda'ya tesadüf edemedi. Bunun üzerine Evrenosoğlu Ali Bey'in oğlu Ali Bey'i Eflak içlerine akına me'mur etti. Kazıklı Voyvoda Osmanlı akıncılarını vurmak üzere kuvvetler gönderdi. Mahmûd Paşa tarafından muharebe düzenine sokulan ve sağ kanatta Malkoçoğlu Bâli Bey'e bağlı birliklerin de yer aldığı akıncı kuvvetleri, ağaçlıklar altından birdenbire ortaya çıkarak Eflaklıları bozguna uğrattı.


Yapılan muharebede, yedi bin kişi olduğu tahmin edilen bu kuvvetlerin pek azı kurtulabildi. Daha sonra yapılan muharebelerde Eflak tamamen Osmanlı hâkimiyetine girdi. Fâtih Sultan Mehmed Han 1475'de Malkoçoğlu Bâli Bey'i Macaristan üzerine akına gönderdi.


Semendire ve civarının muhafızı Malkoçoğlu'nun emrine kapu halkından iki bölük garip yiğit ile Rumeli beylerinden Hasan Beyoğlu îsâ Bey de gönderildi. Malkoçoğlu Semendire civarından Tuna'yı geçerek, Szerem ovasına yâni Tuna ile Sava arasındaki zengin bölgeye girerek akınlar düzenledi. Geri dönecekleri sırada yolları üzerinde Macar kuvvetlerinin toplandığını duydu. On bin kişi kadar olan Macar kuvvetleri, Türk akıncı kuvvetlerinin yorulmasını bekliyorlardı. Kendi yolları üzerinde Macar kuvvetlerinin toplandığını anlayan Malkoçoğlu harbe girmekte tereddüd etmedi.


Akıncıların bir kısmı Malkoçoğlu Bâli Bey'in idaresi altında pusuya girerken diğer kısmı Hasan Beyoğlu îsâ Bey'in idaresinde harbe atıldılar. Fakat savaş Türklerin aleyhine bir hâl aldı. Hattâ savaşa kumanda eden Hasan Beyoğlu îsâ Bey atından düşürüldü. İsa Bey tam bu anda; "Hay Bâli! Hay Bâli!" diye haykırdı. Bu sesi duyan Malkoçoğlu Bâli Bey kuvvetleri pusudan fırlayarak Macarları beklemedikleri anda bozguna uğrattılar. Fâtih Sultan Mehmed Han'ın 1478'deki İşkodra seferine katılan ve Venedik dolaylarına akınlarda bulunan Malkoçoğlu Bâli Bey, 1479'daki Macaristan seferinde kahramanlıklar gösterdi ve önemli hizmetlerde bulundu.

MALKOÇOĞLU TURALİ BEY

Silistre sancakbeyi olarak görev yapmış, 1514 yılında Çaldıran Savaşı’nda bizzat Şah İsmail tarafından şehit edilmiştir.

YAHYAPAŞAZADE MALKOÇOĞLU BALİ BEY

1495‘de doğmuş olup Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşıtıdır. II. Bayezitin kızı Aynişah sultanın kızıyla evlenmiştir . 1521 yılında Belgrad‘ın fethinde görev yapmıştır. Daha sonra Belgrad sancakbeyi ve Bosna Beylerbeyi olmuş, 1526 yılında Mohaç Savaşı‘nda çok üstün başarılar göstermiştir. daha sonra vezir olmuş, 1548 yılında vefat etmiştir.

YAHYAPAŞAZADE MALKOÇOĞLU MEHMET BEY

1563 yılında Kanuni’nin Zigetvar seferinde Gyula kalesini fethetmekle görevli Pertev Paşa ile beraber 59 günde kaleyi teslim aldı. Aynı yıl Babofça kalesini fethetti. 1567 yılında Lala Mustafa Paşa ile beraber Yemen‘de savaştı. 1570 yılında Kıbrıs‘ın fethinde Magosa kuşatmasında vurularak şehit oldu.

Gazi Kızan Mehmet Paşa, Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa’nın oğludur. Kanuni Sultan Süleyman’ın halasının oğludur. 1526‘da Mohaç alaybeyi, 1527′de Semendire sancakbeyi, ve aynı yıl Belgrad sancakbeyi oldu. 1529‘da 1. Viyana Kuşatmasında Bavyera‘nın merkezi Regensburg ve Morova‘nın başkenti Brünn’ü fiilen zaptetti. Çekoslavakya bölgesini işgal etti. 1530‘da Andrea Doria‘nın işgal ettiği Mora‘daki Koron kalesini geri aldı. Aynı yıl Budin’i kuşatan Alman mareşalini yendi. 1531 yılında Avusturya akınında 15.000 esirle geri geldi. Peç‘i Almanlardan geri aldı. 1535‘de tekrar Semendire sancakbeyi oldu ve 8 yıl görev yaptı. 1537 yılında Vertizo Savaşı’nda 45.000 kişilik Alman ordusunu imha etti. Bu zaferde kardeşi Yahyapaşazade Malkoçoğlu Ahmet Bey ile oğlu Şifalı Arslan Paşa da vardı. 1538‘de Boğdan seferine katıldı. 1541′de Budin seferine katıldı. 1543′de ölen abisi Koca Bali Paşa’nın yerine üçüncü Budin Beylerbeyi oldu. 4.5 yıl görevde kaldı. 1566 yılında Budin’de vefat etti.

YAHYAPAŞAZADE MALKOÇOĞLU AHMET BEY

Malkoçoğlu Damat Yahya Paşa’nın oğludur. İnebahtı sancakbeyi olarak bilinir. 1537 yılında Vertizo Savaşı‘na katıldı. 1543′de Belgrad sancakbeyi oldu.


Şifalı Arslan Paşa, Yahyapaşazade Malkoçoğlu Mehmet Bey’in oğulları Arslan Bey ve Derviş Bey olarak bilinmektedir.1537 yılında Vertizo Savaşı’na katıldı. 1537′de Pojega sancakbeyi oldu. 1565‘de Budin’in ondördüncü beylerbeyi oldu. 1566 yılında Sokollu Mehmet Paşa‘nın entrikalarıyla idam edildi. Ömer Seyfettin’in Kütük adlı hikayesinde anlattığı Arslan bey bu kişidir.

http://www.enpolitik.com/haber/158482/malkocoglu-akincilar-geliyor.html

Sizin Yorumunuz:

*
*