"Hz. Peygamber Döneminde Eğitim Öğretim"

Yazarımız Prof. Dr. Şakir Gözütok, kaleme aldığı bu eseriyle İslâm Eğitim Tarihi sahasına güzide bir kitap bırakmıştır.
Eklenme Tarihi: 19.11.2017 11:23:32 - Güncellenme Tarihi: 19.11.2017 11:50:08

Şimdiye kadar yapılan çok sayıda araştırmaya karşılık, Din Eğitimi sahasında hala el değmemiş pek çok konu bulunmaktadır. Bu güne kadar bütünüyle ele alınamamış ve incelenememiş konuların başında İslâm Eğitim Tarihi gelmektedir.

Yazarımız Prof. Dr. Şakir Gözütok, "Hz. Peygamber Döneminde Eğitim Öğretim" kitabıyla hem İslâm Eğitim Tarihi sahasındaki söz konusu eksikliği gidermiş hem de günümüze kadar şekillenen İslâmî eğitimin ilk dönemlerdeki durumunu tespit etmek gayesiyle Resulullah’ın(s.a.v.) sağlığında mevcut eğitim ve öğretimin durumunu genel hatlarıyla incelemeye çalışmıştır.

Eser, zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerden biridir. Eser, alanında gerçekten de çok önemli bir boşluğu doldurmakta, okuyucusunun bilgi dağarcığına/anlam dünyasına ciddi bir katkı sunmaktadır.

Eser; hem İslâm Eğitim Tarihi sahasındaki söz konusu eksikliği gidermek hem de günümüze kadar şekillenen İslâmî eğitimin ilk dönemlerdeki durumunu tespit etmek gayesi taşımaktadır.  İslâm’ın zuhurundan önceki dönemi ele alıp daha sonra Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) dönemini açığa kavuşturmaktadır.

Eser; dört bölümden ve sonuç kısmından oluşmaktadır.

Birinci Bölümde; İslâm’ın zuhuru esnasında Arabistan’ın genel durumu ele alınmış,

İkinci Bölümde; İslâm’dan önceki dönemde eğitim-öğretimin durumu, Mekke ve Medine’deki eğitim kurumları incelenmiş,

Üçüncü Bölümde; İslâm’ın ortaya çıkışından (610) sonra eğitim-öğretimin durumu ve Mekke ve Medine’deki eğitim kurumları incelenmiş,

Dördüncü Bölümde; Resûlullah (sav) döneminde eğitim incelenerek Resûlullahın eğitim-öğretim faaliyetlerinden bahsedilmiştir.

Sonuç kısmında ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi ve özeti yapılmıştır.

İlim ve fikir hayatımıza bu çok değerli eseri kazandıran Sayın Şakir Gözütok Hocamızı tebrik eder; ilim, düşünce ve kültür hayatımıza katkıları yolunda başarılarının devamını dileriz.

Kitap Künyesi

Kitap Tanıtımı (Editör-Yazar Mehmet Deri)

Kitabın Adı: Hz. Peygamber (s.a.v.) Döneminde Eğitim-Öğretim

Kitabın Yazarı: Prof. Dr. Şakir Gözütok

Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı: Ensar Neşriyat, İstanbul 2017

Baskı Sayısı ve Sayfası: 1. baskı, 240 sayfa

Kitap, Ensar Neşriyatın bilgi@ensarkitap.com adresinden elde edileceği gibi kitapyurdu.com idefix.com gibi online satış sitelerinden de elde edilebilir.

http://www.enpolitik.com/haber/154108/hz-peygamber-doneminde-egitim-ogretim.html

Sizin Yorumunuz:

*
*