"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Tasarısı'ndan "çevresel etki değerlendirme" işlemlerine ilişkin düzenleme çıkarıldı.
Eklenme Tarihi: 23.10.2017 15:37:36 - Güncellenme Tarihi: 23.10.2017 15:37:36

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Tasarısı'nda, "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)" işlemlerine ilişkin düzenleme metinden çıkarıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda, daha önce görüşmeleri ertelenen  ÇED işlemlerine ilişkin madde yeniden ele alındı. Söz konusu madde, Mecliste grubu bulunan partilerin ortak önergesi ile tasarından çıkarıldı. Madde, "çevresel etki değerlendirmesi işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, diğer izinlere ilişkin işlemlerin de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en geç 3 ay içinde bitirilmesi, aksi takdirde çevresel etki değerlendirmesi ve diğer izin başvurularıyla ile ilgili olumlu karar verilmesini" öngörüyordu.

TEDAŞ alacaklarının yapılandırılması 

Görüşmelerde, tasarıya, TEDAŞ'ın alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin madde ihdas edildi.

Söz konusu maddeye göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ'a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan yapılandırılmamış alacaklar ile yapılandırıldığı halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ihlal edilmiş olan alacakların asılları ile bu alacaklara bağlı feri alacaklar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak.

Bu hesaplama sonucu ortaya çıkacak tutar, Ocak 2018'den başlamak üzere 24 eşit taksitle ödenecek. Bu süre içinde ödenen taksitlere herhangi bir zam ve faiz hesaplanmayacak.

Hesaplanan taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi halinde, bu tutara, ödemede gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı uygulanacak.

Tarımsal sulamada elektrik alacakları

TEDAŞ'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ'a devredilmiş alacaklar), bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında, yapılandırılmış olanlarla ilgili de düzenleme yapılıyor.

Bu alacaklardan, yapılandırılmış olanlar için 2020 Ocak ayı sonuna kadar TEDAŞ'a yazılı başvuruda bulunulması halinde bu alacaklar da yapılandırılacak. Bu kapsamda yapılandırılan alacaklar, ilk taksiti 2020 Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitle ödenecek.

Aynı kanun kapsamındaki tarımsal sulamadan kaynaklanan TEDAŞ alacaklarına ilişkin ilk taksit ödeme süreleri üçer yıl uzatılacak.

Bu kapsama giren alacaklarla ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvuru, taksit ödeme veya kesinti suretiyle yapılacak tahsilatta geçen sürelerde, ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri işlemeyecek.

Leventoğlu: "3 milyar lira alacak var"

Maddeye ilişkin komisyona bilgi veren Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Leventoğlu, özelleştirme süreçlerinde resmi daire, belediye ve tarımsal sulama alacaklarının TEDAŞ'a bırakıldığını anımsatarak, "İlk aldığımız dönem itibarıyla takribi 4 milyar civarındaki bir alacaktı. Bugün bu 3 milyar civarına kadar inmiş durumdadır." diye konuştu.

Leventoğlu, 3 milyar lira civarındaki borcun 868 milyon lirasının belediyelere, 1,9 milyar lirasının ise tarımsal sulamaya ait olduğunu kaydetti. Leventoğlu, belediyelerin borcunun 542 milyon liralık kısmının yapılandırıldığını, geriye 326 milyon liralık borç kaldığını; tarımsal sulamadaki toplam borcun 468 milyon lirasının yapılandırıldığını bildidirdi.

Geçen yıl belediyelerden 61 milyon lira tarımsal sulamadan 54 milyon lira tahsilat yaptıklarını belirten Leventoğlu, bu yıl belediyelerden 36 milyon lira, tarımsal sulamadan ise 15 milyon lira tahsil ettiklerini söyledi.

http://www.enpolitik.com/haber/151752/torba-tasari-plan-ve-butce-komisyonunda.html

Sizin Yorumunuz:

*
*