Yazarımız Meryem Aybike Sinan'ın yeni romanı çıktı!

Sitemizin köşe yazarlarından Meryem Aybike Sinan'ın Raziye Begüm Sultan adını verdiği yeni romanını okuyucuların beğenisine sundu.
Eklenme Tarihi: 11.10.2017 17:23:50 - Güncellenme Tarihi: 11.10.2017 17:44:36

Yazarımız Meryem Aybike Sinan'ın yeni romanı çıktı!

Sinan'ın kitabı Raziye Begüm Sultan ismini taşıyor. Kitabının da ismini veren  Raziye Begüm Sultan tarihte ilk Türk kadın hükümdar olma özelliğini taşıyor.

Türk-İslâm Tarihinin yegâne kadın hükümdarı olan Raziye Begüm Sultan, Hindistan’a Müslümanlığı X. asırda Gazne Türkleri götürdü. O zamandan itibaren XIX. asırdaki İngiliz işgaline gelinceye kadar bu kıtayı asırlarca Türk asıllı hanedanlar idare etti. Bu Müslüman Türk devletlerinden birisi de Kutubşahlardır. Taht şehri Delhi’deki en eski eserler ve dünyanın en zarif ve yüksek minarelerinden Kutub Minar bunlardan kalmadır. Sultanları köle asıllıdır. Tıpkı Mısır’daki Memlûkler gibi liyakat ve talihleri yardımıyla sultan olurlardı. Bunların en meşhurlarından birisi de İltutmuş‘tur. Yerine geçen kızı Râziye Begüm ise Türk-İslâm tarihinin yegâne kadın hükümdarıdır. Begüm, bey kelimesinin müennesidir. Hindistan’da hükümdar ailesinden hanımlar için kullanılır.

Meryem Aybike Sinan 21.02.2017 tarihinde sitesimizde yazdığı kitabını şöyle anlattı: 

Bu arada yepyeni bir tarihi romanı bitirip yayınevime teslim ettim.

İlk Türk kadın hükümdar Raziye Begüm Sultan’ı kaleme alırken sekiz asır geriye gittim. ‘Delhi Türk Devleti” 12. Yüzyıl başlarında Sultan İltutmuş tarafından Hindistan’da kurulan bir Türk devleti. İlk Minare “Kutup Minar” onun zamanında yapılmış mesela.

Delhi Türk Devleti’nin teşkilatlanma şeması karşısında açıkçası çok şaşırdım zira daha o yıllarda bir hükümdar ve yanında  “meclisi” olan bir devlet karşıma çıktı.

Devletin en tepesinde devlet başkanı bulunmakta...

Merkezde “Kırklar” adı verilen bir meclis var ve bu meclisin üyeleri hükümdarın talimatlarını tartışan ve nihayete erdiren bir meclis. Benimsemedikleri talimat ve kararnameleri onaylamıyorlar. Burası çok ilginç…

İşte alın size Türk tipi Cumhurbaşkanlığı!

Vilayetlerde “Melik” adını taşıyan bir nevi valiler bulunmakta ve her birinin emrinde on bin asker bulunmakta ve savaş zamanı hükümdarın ordusuna dâhil olmaktalar. Şehrin vergilerini bunlar toplamakta ve merkeze gönderilmekte. Merkez asker sayılarına göre kendilerine bütçe ayırmakta…

Merkezi teşkilatın bakanlıkları ise şöyle:

Divan-ı Vezaret: Genellikle maliye işlerine bakar.

Divan-ı Risalet: Ülkenin haberleşme işlerine bakar.

Divan-ı Arz: Ordu işlerine bakar. Milli Savunma Bakanlığı.

Divan-ı İnşa: Merkez teşkilatı ile taşra teşkilatının irtibatını sağlayan, aralarındaki koordinasyonunu yürüten bakanlık.

“Kırklar Meclisi” Hükümdarın yetkilerini tartışan bir birim ve üyelerin tümü Meliklerden oluşuyor. Baş vezire onlar da Selçuklular gibi “Nizam’ülmülk” unvanını kullanıyorlar.

Hindistan’ın yerli Raca’larından (Prens) vergiler alınmakta ancak önemli devlet görevlerinin bu Raca ve Rana’lara verilmediğini görüyoruz. Üst yönetim neredeyse Türk asıllı yöneticilerden oluşuyor. Devlette milli bir duruş var.

Raziye Begüm Sultan, tarihte ilk kez tahta çıkan bir Türk kadını olarak dikkat çekiyor burada. Sultan İltutmuş’un kızı. Hükümdar İltutmuş, ölmeden önce “Kırklar Meclisine” kızının kendisinden sonra tahta çıkmasını istiyor lakin bunu Meclis onaylamıyor ve oğlu Firuz Şah’ı tercih ediyorlar!

Bir süre sonra Firuz Şah’ın yönetiminden memnun kalmayan “Kırklar Meclisi” bu kez onu azledip Raziye Begüm Sultan’ı hükümdar seçiyorlar. Raziye Begüm Sultan tam dört yıl Delhi Türk Devletini başarıyla yönetiyor. Raziye Sultan’ı herkes bilmeli, ama herkes… Kadın hakları deyip bize batıdan adet devşirenler bu Türk kadın hükümdarı bilmezler her nedense!

Raziye Sultan hükümdarlığı esnasında bir de FETÖ gibi dönemin en sapkın ve vahşi örgütü olan Karmati ayaklanmasını bastırıyor! Karmati’ler Şia’ya yakın ancak iyice sapıtmış bir örgüt olarak o dönemde dikkat çekiyor! Kâbe’yi basarak çok sayıda hacıyı kılıçtan geçiren bu sapkın örgüt, o denemde Selçuklunun da başını hayli ağrıtıyor.

Karmatiler, Haşhaşiler ve Fetö! Ne de çok benziyorlar…

Bu tarih var ya…

Gerçekten tekerrür ediyor!

haber: Yasemin Altun

http://www.enpolitik.com/haber/150819/yazarimiz-meryem-aybike-sinanin-yeni-romani-cikti.html

Sizin Yorumunuz:

*
*